สรุปผลการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 22 ธ.ค.56

สรุปผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ที่ประเทศเมียนมาร์ ประจำวันที่ 22 ธันวาคม 2556 สรุปผลการแข่งขัน กีฬาของวันที่ 21 ธ.ค. 56

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 20 ธ.ค.56

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 21 ธ.ค.56

เทควันโด ที่วันนะ ทิกกี้ อินดอร์ สเตเดี้ยม
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 46 กก. หญิง
เมียนมาร์
พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (ไทย)
อินโดนีเซีย / ฟิลิปปินส์

– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ชาย
รามณรงค์ เสวกวิหารี (ไทย)
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย / เมียนมาร์

– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 87 กก. ชาย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ณัฐภัทร ตันตรามาตย์ (ไทย) / อินโดนีเซีย

หมากรุก ที่โรงแรม ซาบู ตรีริ กรุงเนย์ปิดอว์
– หมากรุกพม่า (สแตนดาร์ด) บุคคลชาย
นคร ตรีสอาด (ไทย)
โมฮาเหม็ด เออร์วาน (อินโดนีเซีย)
ไพโรจน์ สุวรรณ์ (ไทย)

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 20 ธ.ค.56

เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง ที่วันนะ ทิกกี้ อินดอร์ สเตเดี้ยม
– รุ่น 49 กก. หญิง
ไทย (พรรณนภา หาญสุจินต์)
เวียดนาม
เมียนมาร์
ติมอร์ เลสเต
– รุ่น 53 กก. หญิง
ไทย (“น้องหยิน” สริตา ผ่องศรี)
เวียดนาม
กัมพูชา
ฟิลิปปินส์
– รุ่น 58 กก. ชาย
ไทย (ณัฐวีร์ กล่อมพงษ์)
อินโดนีเซีย
ลาว
มาเลเซีย
– รุ่น 63 กก. ชาย
เวียดนาม
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
ไทย (ศรศาสตร์ พูลพงษ์)

เรือใบ ชิง 12 เหรียญทอง ที่หาดงุยซองบีช เมืองปะเต็น
– เรือออปติมิสต์ ชาย
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย
– เรือ โอเพ่น อาร์เอส วัน ชาย
ไทย (ณัฐพงษ์ โพธิ์นพรัตน์)
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
– เรือ อาร์เอส วัน ชาย
เมียนมาร์
ไทย (ชนาธิป สืบยุบล)
สิงคโปร์
– เรือ 420
มาเลเซีย
ไทย (สิทธิศาสตร์ พรพันธ์, พีรพล วิสาขะ)
สิงคโปร์
– เรือ 470
ไทย (นาวี ธรรมสุนทร, ณัฐ บุตรมารศรี)
ฟิลิปปินส์
สิงคโปร์
– เรือ 420 หญิง
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย (นพเก้า พูนพัฒน์)
– ออปติมิสต์ หญิง
สิงคโปร์
ไทย (กมลชนก กล้าหาญ)
มาเลเซีย
– เรือเลเซอร์ สแตนดาร์ด ชาย
มาเลเซีย
ไทย (กีระติ บัวลง)
สิงคโปร์
– เรือ อาร์เอส วัน หญิง
ไทย (ดวงกมล โพธิ์เงิน)
สิงคโปร์
เมียนมาร์
– เลเซอร์ เรเดียล หญิง
สิงคโปร์
มาเลเซีย
ไทย (กมลวรรณ จันทร์ยิ้ม)
– เรือ 470 หญิง
สิงคโปร์
เมียนมาร์
มาเลเซีย
– ฮาล์ฟเลเซอร์
เมียนมาร์
ไทย (วิวัฒน์ พูนพัฒน์, ปิยะพงษ์ จันทรวงศ์)
สิงคโปร์

ฟุตบอลหญิง ชิง 1 เหรียญทอง ที่มัณฑะเลย์ สเตเดี้ยม
ไทย
เวียดนาม
เมียนมาร์
ชิงทองแดง
– มาเลเซีย พบ เมียนมาร์ 0-6
ชิงเหรียญทอง
– ไทย ชนะ เวียดนาม 2-1

ฟุตซอลหญิง ชิง 1 เหรียญทอง ที่เนย์ปิดอว์ สเตเดี้ยม
ไทย
เวียดนาม
มาเลเซีย
รอบชิงชนะเลิศ
– ไทย ชนะ เวียดนาม 5-0

ฟุตซอลชาย ชิง 1 เหรียญทอง ที่เนย์ปิดอว์ สเตเดี้ยม
ไทย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ชิงทองแดง
– อินโดนีเซีย ชนะ เมียนมาร์ 6-5
ชิงเหรียญทอง
– ไทย ชนะ เวียดนาม 8-1

เซปักตะกร้อ ชิง 1 เหรียญทอง ที่วันนะ ทิกกี้ อินดอร์ สเตเดี้ยม
– ทีมคู่ชาย
เมียนมาร์
อินโดนีเซีย
บรูไน
กัมพูชา

กระโดดน้ำชิง 2 เหรียญทอง ที่สระว่ายน้ำวันนะ ทิกกี้
– สปริงบอร์ด คู่ชาย 3 ม.
มาเลเซีย
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
– สปริงบอร์ด คู่ หญิง 3 ม.
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์

หมากรุก ชิง 1 เหรียญทอง ที่โรงแรม ซาบู ตรีริ กรุงเนย์ปิดอว์
– หมากรุกสากล (เกมสั้น 5 นาที) คู่ผสม
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

เรือประเพณี ชิง 4 เหรียญทอง ที่งา ไล เซ กรุงเนย์ปิดอว์
– ระยะ 500 ม. ผสม 10 ฝีพาย
เมียนมาร์
ไทย
อินโดนีเซีย
– ระยะ 500 ม. ผสม 20 ฝีพาย
อินโดนีเซีย
ไทย
เมียนมาร์
– ระยะ 500 ม. 5 ฝีพายชาย
เมียนมาร์
ไทย
อินโดนีเซีย
กัมพูชา
– ระยะ 500 ม. 5 ฝีพายหญิง
เมียนมาร์
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์

ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง ที่เซย่าร์ ทิกกี้ อินดอร์ สเตเดี้ยม
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 73 กก. ชาย
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ไทย (บรรพต เลิศไธสงค์)
เมียนมาร์
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 81 กก. ชาย
ไทย (นพชัย คชรัตน์)
สิงคโปร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.
ไทย (ออม พงษ์เฉลียว)
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 63 กก.
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ไทย (อรพินท์ เสนาธรรม)
มาเลเซีย
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 70 กก.
ไทย (สุรัตนา ทองศรี)
เมียนมาร์
อินโดนีเซีย

เคมโป ชิง 6 เหรียญทอง ที่เอน ไอ เอส ย่างกุ้ง
– รุ่น 45-50 กก. ชาย
เมียนมาร์
ติมอร์ เลสเต
กัมพูชา
ลาว
– รุ่น 55-60 กก. ชาย
เมียนมาร์
ลาว
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
– รุ่น 60-65 กก. ชาย
อินโดนีเซีย
ลาว
กัมพูชา
ติมอร์ เลสเต
– คู่ชาย เคียว เคนชิ
ติมอร์ เลสเต
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
– ชาย 4 คน เคนชิ
อินโดนีเซีย
ติมอร์ เลสเต
ลาว
– หญิง 4 คน เคนชิ
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
เมียนมาร์

โววินั่ม ชิง 6 เหรียญทอง ที่เซย่าร์ ทิกกี้ อินดอร์ สเตเดี้ยม
– รุ่นน้ำหนัก 50-55 กก. ชาย
ลาว
เวียดนาม
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
– รุ่นน้ำหนัก 55-60 กก. หญิง
เวียดนาม
ลาว
เมียนมาร์
อินโดนีเซีย
– ดาบคู่ หญิง
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
เมียนมาร์
– มังกร-เสือ หญิง
เมียนมาร์
เวียดนาม
กัมพูชา
– อาวุธต่อสู้ ชาย
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
เมียนมาร์
– มาเชเต้คู่ ชาย
เมียนมาร์
เวียดนาม
กัมพูชา

ฮอกกี้ ชิง 1 เหรียญทอง ที่ฮอกกี้ ฟิลด์ ย่างกุ้ง
– ประเภททีมหญิง
มาเลเซีย
ไทย
เมียนมาร์
รอบชิงชนะเลิศ
มาเลเซีย ชนะ ไทย 6-1
รอบชิงอันดับ 3
เมียนมาร์ ชนะ สิงคโปร์ 1-0

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 19 ธ.ค.56

กรีฑา ชิง 12 เหรียญทอง ที่สนามวันนะ ทิกกี้ สปอร์ต คอมเพล็กซ์ กรุงเนย์ปิดอว์
– วิ่ง 10,000 ม. หญิง
อินโดนีเซีย
เมียนมาร์
ลาว
– วิ่ง 10,000 ม. ชาย
เวียดนาม
ไทย (ส.ต.บุญถึง ศรีสังข์)
อินโดนีเซีย
อันดับ 4 ไทย (สัญชัย นามเขต)
– รั้ว 110 ม. ชาย
ไทย (จำรัส ฤทธิเดช) เวลา 13.72 วินาที (ทำลายสถิติซีเกมส์)
มาเลเซีย เวลา 14.00 วินาที
ลาว เวลา 14.17 วินาที
อันดับ 4 ไทย (ส.ต.ต.กิตติพงษ์ คงดี) เวลา 14.29 วินาที
– รั้ว 100 ม. หญิง
อินโดนีเซีย เวลา 13.53 วินาที
ไทย (วัลลภา พันธุ์สูงเนิน) เวลา 13.71 วินาที
มาเลเซีย เวลา 13.84 วินาที
– วิ่งผลัด 4×400 ม. ชาย
ฟิลิปปินส์ เวลา 3.09.32 นาที
ไทย (ตรีเนตร กฤตานุกูลวงศ์, ศรีขรินทร์ วรรณสา, สหรัฐ สัมมาญาณ และ ณัฐพล ขนอม) เวลา 3.09.81 นาที
มาเลเซีย เวลา 3.15.06 นาที
– วิ่งผลัด 4×400 ม. หญิง
ไทย (ตรีวดี ยงพันธ์, อัจจฉิมา เอ่งฉ้วน, ลภัสกร ถาวรเจริญ และ เสาวลี แก้วช่วย) เวลา 3.36.58 นาที
เวียดนาม เวลา 3.36.92 นาที
เมียนมาร์ เวลา 3.42.88 นาที
– เขย่งก้าวกระโดด ชาย
เวียดนาม
มาเลเซีย
ไทย (ส.ต.ท.ธีรยุทธ พิลาคง)
อันดับ 4 ไทย (ส.ต.วรัญญู คงนิล)
– ขว้างจักร หญิง
ไทย (สุเบญรัตน์ อินแสง)
สิงคโปร์
สิงคโปร์
– ทุ่มน้ำหนัก ชาย
ไทย (ธวัฒ คชินทร์)
มาเลเซีย
ไทย (ส.ต.ชัชวาล พลเยี่ยม)
– กระโดดสูง หญิง
เวียดนาม
ไทย (วนิดา บุญวรรณ์)
เวียดนาม
– วิ่ง 1,500 ม. หญิง
เวียดนาม
เมียนมาร์
เมียนมาร์
– วิ่ง 1,500 ม.ชาย
มาเลเซีย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
อันดับ 5 ไทย (โยธิน ยาประจันทร์)

เทควันโด ชิง 4 เหรียญทอง ที่วันนะ ทิกกี้ อินดอร์ สเตเดี้ยม
– ต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก. หญิง (เฟเธอร์เวต)
ฟิลิปปินส์
ไทย (“น้องจูน” ภัคภา (วรวงษ์) พงษ์พานิช)
เมียนมาร์
เวียดนาม
– ต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 67 กก.หญิง (เวลเตอร์เวต)
ไทย (คาสซานดร้า ฮาลเลอร์)
เวียดนาม
มาเลเซีย
เมียนมาร์
– ต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 68 กก.ชาย (เฟเธอร์เวต)
ลาว
ไทย (เชษฐรพี ต่างใจ)
เมียนมาร์
ฟิลิปปินส์
– ต่อสู้ รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 80 กก.ชาย (เวลเตอร์เวต)
เมียนมาร์
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ลาว

กระโดดน้ำ ชิง 2 เหรียญทอง ที่สระว่ายน้ำ วันนะ ทิกกี้
– สปริงบอร์ด 3 ม.ชาย
มาเลเซีย
สิงคโปร์
มาเลเซีย
– แพลตฟอร์ม 10 ม.หญิง
มาเลเซีย
มาเลเซีย
เมียนมาร์

ยูโด ชิง 4 เหรียญทอง ที่เซย่าร์ ทิกกี้ อินดอร์ สเตเดี้ยม
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก. ชาย
เวียดนาม
เมียนมาร์
ไทย
ฟิลิปปินส์
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 66 กก. ชาย
ไทย (อมรเทพ นามวิเศษ)
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ลาว
– รุ่นน้ำหนัก 48 กก. หญิง
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ลาว
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 52 กก. หญิง
ลาว
เวียดนาม
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

หมากรุก ชิง 1 เหรียญทอง ที่โรงแรม ซาบู ตรีริ กรุงเนย์ปิดอว์
– หมากรุกอาเซียน (เดินเร็ว 25 นาที) บุคคลชาย
ไทย (อวยพร กองสี)
ไทย (บุญสืบ แซ่เฮง)
อินโดนีเซีย

คิวสปอร์ต ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามวันนะ ทิกกี้ สปอร์ต คอมเพล็กซ์
– บิลเลียดประเภทคู่
ไทย (“รมย์ สุรินทร์” ประพฤติ ชัยธนสกุล / “วัช หาดใหญ่” ธวัช สุจริตธุรการ)
เมียนมาร์
สิงคโปร์
เวียดนาม

จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง ที่เลย์เวย์ เพียมานาร์ เนย์ปิดอว์
– บีเอ็มเอ็กซ์ หญิง
อินโดนีเซีย
ไทย (ดวงกลม ทองมี)
เมียนมาร์
– บีเอ็มเอ็กซ์ ชาย
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย

เรือประเพณี ชิง 4 เหรียญทอง ที่งา ไล เซ กรุงเนย์ปิดอว์
– ระยะ 500 ม. 10 ฝีพาย ชาย
เมียนมาร์
ไทย
อินโดนีเซีย
– ระยะ 500 ม. 10 ฝีพาย หญิง
เมียนมาร์
ไทย
อินโดนีเซีย
– ระยะ 500 ม. 20 ฝีพาย ชาย
อินโดนีเซีย
ไทย
เมียนมาร์
– ระยะ 500 ม. 20 ฝีพาย หญิง
เมียนมาร์
อินโดนีเซีย
ไทย

เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามสปอร์ตวิลเลจ คอมเพล็กซ์ กรุงเนย์ปิดอว์
– คู่ผสม 3 คน (ชาย 1 หญิง 2)
ลาว
กัมพูชา
มาเลเซีย
เวียดนาม
– คู่ผสม 3 คน (ชาย 2 หญิง 1)
ลาว
ไทย (ธนากร สังข์แก้ว, สุพรรณ ทองภู, อัมพวัน สุวรรณพฤกษ์)
กัมพูชา
เวียดนาม

โววินั่ม ชิง 2 เหรียญทอง ที่เซย่าร์ ทิกกี้ อินดอร์ สเตเดี้ยม
– รุ่นน้ำหนัก 60 กก. ชาย
เวียดนาม
เมียนมาร์
กัมพูชา
อินโดนีเซีย
– รุ่นน้ำหนัก 50 กก. หญิง
เวียดนาม
เมียนมาร์
กัมพูชา
ลาว

เทเบิลเทนนิส ชิง 2 เหรียญทอง ที่ยิมเนเซียม ซี วันนา ไทค์ดี เมืองเนย์ปิดอว์
– ทีมชาย
สิงคโปร์
ไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม
– ทีมหญิง
สิงคโปร์
ไทย
มาเลเซีย
เวียดนาม

เซปักตะกร้อ ชิง 1 เหรียญทอง
– ประเภทคู่ทีมชุดหญิง
ไทย
เมียนมาร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

มวย รอบรองชนะเลิศ ที่สนามวันนะ ทิกกี้ สปอร์ต คอมเพล็กซ์
– รุ่น 67 กก. ชาย ภานุพันธุ์ ตั้นจัด ชนะคะแนน เวียดนาม เข้ารอบชิงชนะเลิศ
– รุ่น 57 กก. หญิง ศิริโสภา ศิริศักดิ์ ชนะคะแนน เมียนมาร์ เข้ารอบชิงชนะเลิศ

วอลเลย์บอล แข่งแบบพบกันหมด ที่ยิมเนเซียม เซย่า ตรีริ 5,000 ที่นั่ง อินดอร์ สเตเดี้ยม กรุงเนย์ปิดอว์
ทีมหญิง
– ไทย ชนะ อินโดนีเซีย 3-0 เซต (25-18, 25-21, 25-23)

ฮอกกี้ ที่สนามฮอกกี้ เต็งพิว นครย่างกุ้ง
ทีมหญิง
– สิงคโปร์ แพ้ ไทย 2-4
ทีมชาย
– ไทย แพ้ สิงคโปร์ 1-7

ฟุตบอลชาย รอบรองชนะเลิศ ที่เซยาร์ ทิกกี้ สเตเดี้ยม เนย์ปิดอว์
– อินโดนีเซีย เสมอ มาเลเซีย 1-1 (อินโดนีเซีย ชนะจุดโทษ 4-3)
– ไทย ชนะ สิงคโปร์ 1-0

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 18 ธ.ค.56

กรีฑา ชิง 8 เหรียญทอง ที่สนามวันนา ติ๊กถิ สปอร์ต คอมเพล็กซ์
– ทศกรีฑา
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
– วิ่ง 200 ม. ชาย
ไทย (จิระพงศ์ มีนาพระ)
มาเลเซีย
เวียดนาม
อันดับ 4 ไทย (ศุภชัย ฉิมดี)
– วิ่ง 200 ม. หญิง
เวียดนาม
ไทย (ณีรนุช กล่อมดี)
เวียดนาม
อันดับ 5 ไทย (ภัสสร จักษุนิลกร)
– กระโดดไกล หญิง
อินโดนีเซีย
ไทย (ฐิติมา เมืองจันทร์)
เวียดนาม
– กระโดดสูง ชาย
มาเลเซีย
เวียดนาม
ไทย (ปราโมทย์ พุ่งเจริญ)
– วิ่งวิบาก 3,000 ม. ชาย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
ไทย (ส.ต.ต.ปฎิการ เพชรศรีชา)
– วิ่งวิบาก 3,000 ม. หญิง
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
– พุ่งแหลนหญิง
ไทย (เสาวลักษณ์ เพชรทอง)
ไทย (ณัฏฐา นาชาญ)
เวียดนาม

 

คิวสปอร์ต ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามวันนา ติ๊กถิ สปอร์ต คอมเพล็กซ์
– สนุกเกอร์เดี่ยว
ไทย (“อิศ จันท์” อิศรา กะไชยวงษ์)
เมียนมาร์
มาเลเซีย
มาเลเซีย
– พูล 10 ลูก ชาย
ฟิลิปปินส์
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
เวียดนาม

ขี่ม้า ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามอีเควสเตรียน ฟิลด์ วันนา ติ๊กถิ กรุงเนย์ปิดอว์
– กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภทบุคคล
สิงคโปร์
ไทย (จารุพร ลิมปิชาติ)
อินโดนีเซีย

หมากรุก ชิง 1 เหรียญทอง ที่โรงแรมซาบู ตรีริ กรุงเนย์ปิดอว์
– หมากรุกสากล (เกมสั้น 5 นาที) ชายคู่
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง ที่เลย์เวย์ เพียมานาร์ เนย์ปิดอว์
– อินไลน์เรซ 163 กม. เดี่ยวชาย
ลาว
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
– อินไลน์เรซ 163 กม. ทีมชาย
อินโดนีเซีย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์

กอล์ฟ ชิง 4 เหรียญทอง ที่สนามรอยัลเมียนมา กอล์ฟ คอร์ส เนย์ปิดอว์
ทีมชาย
ไทย 838 (210-208-204-216) (เนติพงศ์ ศรีทอง, ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์, แดนไท บุญมา, ณัฐวัฒน์ สุวจนกรณ์)
เมียนมาร์ 846 (212-211-209-214) (เมียว วิน อ่อง, เทียน เนียง โซ, เย เทท อ่อง, หม่อง หม่อง อู)
มาเลเซีย 848 (216-217-204-211) (มูฮัมมัด มานาฟ, เกวิน กรีน, โลว์ คาย ไจ, ทัม กวาง หยวน)
บุคคลชาย
ไทย (แดนไท บุญมา) 278 (-10) / 68-70-68-72
เกวิน กรีน (มาเลเซีย) 278 (-10) / 68-73-69-68
ไทย (ภูมิ ศักดิ์แสนศิลป์) 281 (-7) / 72-69-69-71
ทีมหญิง
ฟิลิปปินส์ 428 (144-139-145) (ปริ๊นเซส ซูพีรัล, อมีเลีย เลกัสปี้, แคทรีน่า เดเลน-บริโอเนส)
เมียนมาร์ 439 (147-143-149) (ยิน เมย์ เมียว, คิห์น มาร์ เว, เมย์ อู คิห์น)
ไทย 440 (147-148-145) (สุภมาส แสงจันทร์, อรณิชา โกนสันเทียะ, เบญญาภา นิภัทร์โสภณ)
บุคคลหญิง
ปริ๊นเซส ซูพีรัล (ฟิลิปปินส์) 210 (-6) / 72-66-72
ยิน เมย์ เมียว (เมียนมาร์) 216 (E) / 71-73-72
ทาเทียน่า จาคริน วีจายา (อินโดนีเซีย) 217 (+1) / 75-73-69

ยูโด ชิง 4 เหรียญทอง
– ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานชาย (Nage-No-Kata)
ไทย (พงษ์เทพ ธำรงลักษณ์ และ สงบ ศศิพงศ์พรรณ)
เวียดนาม
เมียนมาร์
– ประเภทท่าทุ่มมาตรฐานหญิง (Ju-No-Kata)
ไทย (ปิติมา ทวีรัตนศิลป์ และ จุฑาทิพย์ บำเพ็ญบุญ)
เวียดนาม
เมียนมาร์
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55 กก. ชาบ
เวียดนาม
เมียนมาร์
มาเลเซีย
ลาว
– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45 กก. หญิง
เมียนมาร์
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ไทย

กระโดดน้ำ ชิง 2 เหรียญทอง
– ประเภทสปริงบอร์ด 3 ม.หญิง
มาเลเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย
– แพลตฟอร์ม 10 ม.ชาย
มาเลเซีย
มาเลเซีย
อินโดนีเซีย

เคมโป ชิง 2 เหรียญทอง ที่เอ็น ไอ เอส ย่างกุ้ง
– ประเภทคู่ผสม คูมี่
เมียนมาร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
– ประเภทหญิงเดี่ยว คูมี่
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
ติมอร์ เลสเต

เรือประเพณี ชิง 6 เหรียญทอง ที่งาไลต์ เซ กรุงเนย์ปิดอว์
ระยะ 1,000 ม.
– 10 ฝีพายชาย
เมียนมาร์
อินโดนีเซีย
ไทย
– 10 ฝีพายหญิง
เมียนมาร์
ไทย
อินโดนีเซีย
– 20 ฝีพายชาย
เมียนมาร์
ไทย
อินโดนีเซีย
– 20 ฝีพายหญิง
เมียนมาร์
ไทย
อินโดนีเซีย
– ผสม 10 ฝีพาย
เมียนมาร์
ไทย
อินโดนีเซีย
– ผสม 20 ฝีพาย
เมียนมาร์
ไทย
อินโดนีเซีย

เทควันโด ชิง 7 เหรียญทอง
– ประเภทท่ารำ (พูมเซ่) บุคคลชาย
เมียนมาร์
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
มาเลเซีย
– ประเภทท่ารำ (พูมเซ่) บุคคลหญิง
เมียนมาร์
สิงคโปร์
กัมพูชา
– ประเภทท่ารำ (พูมเซ่) คู่ผสม
เวียดนาม
ไทย (ศตวรรษ ชมชื่น กับ ทัศนา แมนโซ)
อินโดนีเซีย
ลาว
– ประเภทท่ารำ (พูมเซ่) ทีมชาย
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
ไทย (พงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์, ชัยสิทธิ์ ขวัญบุญ และ พงศ์ภรณ์ สุวิทยารักษ์)
มาเลเซีย
– ประเภทท่ารำ (พูมเซ่) ทีมหญิง
เวียดนาม
ไทย (เกษรา เกียรติอัชวะชัย, พิชชาภา ธนกิจเจริญพัฒน์ และ ศลิษา อำนวยชัย)
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
– ประเภทต่อสู้ รุ่น 62 กก. หญิง
เวียดนาม
มาเลเซีย
ลาว
ไทย (รังสิญา นิสัยสม)
– ประเภทต่อสู้ รุ่น 74 กก. ชาย
ไทย (พีระเทพ ศิลาอ่อน)
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
เวียดนาม

ฟุตบอลหญิง รอบรองชนะเลิศ ที่มัณฑะเลย์ สเตเดี้ยม
– เวียดนาม ชนะ มาเลเซีย 4-0
– ไทย – เมียนมาร์

ฟุตซอลหญิง รอบแรกพบกันหมด ที่เนย์ปิดอว์ สเตเดี้ยม
– มาเลเซีย เสมอ เวียดนาม 3-3
– ไทย ชนะ เมียนมาร์ 3-2

วอลเลย์บอล (แข่งขันแบบพบกันหมด) ที่ยิมเนเซียม เซยา ตรีริ 5,000 ที่นั่ง อินดอร์ สเตเดี้ยม กรุงเนย์ปิดอว์
ทีมหญิง
– ไทย ชนะ เมียนมาร์ 3-0 เซต (25-11, 25-6, 25-9)

มวย ที่สนามวันนะ ติ๊กถิ สปอร์ต คอมเพล็กซ์
รอบรองชนะเลิศ
– รุ่น 51 กก. ศศิธร เลี้ยงประเสริฐ แพ้คะแนน เกรซ (เมียนมาร์)
– รุ่น 54 กก. สุชญา บัวหลาง แพ้คะแนน พิธสยา พุ่มจันห์ (ลาว)

ฮอกกี้ ที่สนามฮอกกี้ เต็งพิว นครย่างกุ้ง
ทีมชาย
– เวียดนาม แพ้ ไทย 0-8
– สิงคโปร์ แพ้ มาเลเซีย 0-6

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 17 ธ.ค.56

กรีฑา ชิง 10 เหรียญทอง ที่ สนามวันนะ ติ๊กถิ สปอร์ต คอมเพล็ก กรุงเนย์ปิดอว์
– วิ่ง 5,000 ม. หญิง
เมียนมาร์
อินโดนีเซีย
เมียนมาร์
– วิ่ง 5,000ม. ชาย
เวียดนาม
ไทย (ส.ต.บุญถึง ศรีสังข์)
อินโดนีเซีย
– เขย่งก้าวกระโดด หญิง
อินโดนีเซีย
ไทย (ฐิติมา เมืองจันทร์)
เวียดนาม
– วิ่ง 100 ม. ชาย
ไทย (จีระพงศ์ มีนาพระ)
อินโดนีเซีย
สิงคโปร์
อันดับ 8 ไทย (อภิสิทธิ์ พรมแก้ว)
– วิ่ง 100 ม. หญิง
เวียดนาม
ไทย (ณีรนุช กล่อมดี)
ไทย (ทัศพร วรรณกิจ)
– รั้ว 400 ม. หญิง
ไทย (วาสนา วินาโท)
เวียดนาม
สิงคโปร์
– รั้ว 400 ม. ชาย
ฟิลิปปินส์
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
– พุ่งแหลน ชาย
ไทย (พีระเชษฐ์ จันทรา)
ไทย (หัสดิน รอดมณี)
เวียดนาม
– วิ่ง 800 ม. ชาย
มาเลเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
– วิ่ง 800 ม. หญิง
เวียดนาม
เวียดนาม
เมียนมาร์

เรือกรรเชียง ชิง 4 เหรียญทอง ที่ งา ไล เซ กรุงเนย์ปิดอว์ รอบชิงชนะเลิศ กลุ่มบี
– กรรเชียงรุ่นไลต์เวต 1 คนพายคู่หญิง
สิงคโปร์
อินโดนีเซีย
เมียนมาร์
– กรรเชียง 2 คนพายเดี่ยว ชาย รุ่นไลต์เวต
อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์
เวียดนาม
– เรือกรรเชียง 4 คนพายเดี่ยว หญิง รุ่นไลต์เวต
เมียนมาร์
เวียดนาม
อินโดนีเซีย
– เรือกรรเชียง 8 คนพายเดี่ยว ชาย
อินโดนีเซีย
ไทย (โยธิน กฤชกางนอก, ชาญณรงค์ ผลแก้ว, จ่าตรี พูนลาภ ไหมเกิด, ภาณุพันธุ์ ไพศาลวรรณ, ชัยชนะ ทะคำ, จารุวัฒน์ แสนสุข, ณัฐพงศ์ แสงพรมชารี, สมพร เมืองโคตร, วีระวัฒน์ ศรีชัย)
เวียดนาม

ยิงธนู ชิง 4 เหรียญทอง ที่ สนามยิงธนู วันนะ ติ๊กถิ กรุงเนปิดอว์
– คันธนูโค้งกลับทีมชาย
มาเลเซีย
ไทย
อินโดนีเซีย
– คันธนูโค้งกลับทีมหญิง
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
เมียนมาร์
– คันธนูทดกำลังทีมหญิง
อินโดนีเซีย
ไทย
เมียนมาร์
– คันธนูทดกำลังทีมชาย
ฟิลิปปินส์
มาเลเซีย
ไทย

หมากรุกชิง 3 เหรียญทอง ที่ โรงแรม ซาบู ตรีริ กรุงเนย์ปิดอว์
– หมากรุกอาเซียน (เกมสั้น 5 นาที)
ไทย (วโรฒน์ คณานับ)
ไทย (อวยชัย กองสี)
อินโดนีเซีย
– หมากรุกสากล (เดินเร็ว 25 นาที) บุคคลชาย
เวียดนาม
เวียดนาม
ฟิลิปปินส์
– หมากรุกสากล (เดินเร็ว 25 นาที) บุคคลหญิง
อินโดนีเซีย
เวียดนาม
อินโดนีเซีย

ขี่ม้า ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามอีเควสเตรียน ฟิลด์ วันนะ ติ๊กถิ กรุงเนย์ปิดอว์
– กระโดดข้ามเครื่องกีดขวางประเภททีม
อินโดนีเซีย
เมียนมาร์
ไทย (เสียงซอ เลิศรัตนชัย,จารุพร ลิมปิชาติ,ศุภณัฐ วรรณกุล,สุภาพ ขาวงาม)

จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง ที่ เลย์เวย์ เพียมานาร์ เนย์ปิดอว์
– อินไลน์เรซ 128 กม.หญิง
ไทย (วิไลวรรณ กุลภา)
ไทย (จุฑาธิป มณีพันธุ์)
เวียดนาม

เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง ที่ สนามสปอร์ตวิลเลจ คอมเพล็กซ์ กรุงเนปิดอว์
– ชูตติ้งชาย
ลาว
เวียดนาม
กัมพูชา
ไทย
– ชูตติ้งหญิง
กัมพูชา
ไทย (ภาวินี พจน์เสนีย์)
ลาว
เวียดนาม

ยิงปืนชิง 2 เหรียญทอง ที่ สนามยิงปืน นอร์ท ดราก้อน นครย่างกุ้ง
– ปืนสั้นสตรี ทีมหญิง
เวียดนาม
สิงคโปร์
ไทย
– ปืนสั้นสตรี บุคคลหญิง
สิงคโปร์
มาเลเซีย
เวียดนาม

สรุปผลการแข่งขัน กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 16 ธ.ค.56

เซปักตะกร้อ ที่สนามวันนะ เต็กกี้ อินดอร์ สเตเดี้ยม บี กรุงเนย์ปิดอว์
ประเภททีมเดี่ยว ชาย นัดสุดท้าย
ไทย ชนะ มาเลเซีย 2-0 เซต (21-16,21-8)
(เหรียญทอง) ไทย
(เหรียญเงิน) มาเลเซีย
(เหรียญทองแดง) เมียนมาร์ / ลาว

ประเภททีมเดี่ยว หญิง นัดสุดท้าย
ไทย ชนะ ลาว 2-0 เซต (21-16,21-14)
(เหรียญทอง) ไทย
(เหรียญเงิน)  เมียนมาร์
(เหรียญทองแดง)ลาว / เวียดนาม

ยิงธนู ที่สนามยิงธนู วันนะ เต็กกี้ กรุงเนย์ปิดอว์
คันธนูทดกำลังบุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
นิติภูมิ ชาติโชติ แพ้ เหงียน เตียน ชอง (เวียดนาม) 136-138
(เหรียญทอง) เหงียน เตียน ชอง (เวียดนาม)
(เหรียญเงิน)  นิติภูมิ ชาติโชติ (ไทย)
(เหรียญทองแดง) เบนจามิน ยัป (ฟิลิปปินส์)

หมากรุก ที่โรงแรม ซาบู ทิรี่ กรุงเนย์ปิดอว์
หมากรุกพม่า (เกมสั้น 5 นาที)
(เหรียญทอง) ไทย (วรเทพ ทิมศรี, สุภัทร เล็กแจ่ม, ณัฏฐ์ สุทธิธรรมวสี, อาชว์ บุญร่วมบุญ) 16 คะแนน
(เหรียญเงิน)  อินโดนีเซีย 12.5 คะแนน
(เหรียญทองแดง) เมียนมาร์ 9.5 คะแนน

จักรยาน
ทีมไทม์ไทรอัลชาย 100 กม.
(เหรียญทอง) เวียดนาม
(เหรียญเงิน)  ไทย (ส.ต.ต.ธุรกิจ บุญรัตนธนากร, ภุชงค์ ซ้ายอุดมศิลป์, นวุติ ลี้พงษ์อยู่, สราวุฒิ สิริรณชัย)
(เหรียญทองแดง) มาเลเซีย

วอลเลย์บอลหญิง รอบแรก ที่ยิมเนเซียม ซายาร์ ทิรี่  5,000 ที่นั่ง อินดอร์ สเตเดี้ยม กรุงเนย์ปิดอว์
– ไทย ชนะ เวียดนาม 3-0 เซต (25-18,25-16,25-22)

ฮอกกี้ รอบแรก ที่สนามฮอกกี้ ย่างกุ้ง
ทีมหญิง
– ไทย เสมอ เมียนมาร์ 0-0

ยิงปืน ที่นอร์ท ดากอง ชู๊ตติ้ง เรนช์
ปืนสั้น ทีมหญิง รอบแรก
1.สิงคโปร์ 858(19x) คะแนน
2.เวียดนาม 846(19x) คะแนน
3.ไทย 843 (18x) คะแนน

ปืนสั้น บุคคลหญิง รอบแรก
1.ณภัสวรรณ หย่างไพบูลย์ (ไทย) 288(11x) คะแนน
2.เซีย เตา ซุน (สิงคโปร์) 288(7x) คะแนน
9.เณริศา ยกสุวรรณ (ไทย) 282(6x) คะแนน
14. ภัทรสุดา โซวสง่า (ไทย) 273(1x) คะแนน

สรุปผลการแข่งขันซีเกมส์ วันที่ 15 ธันวาคม 2556 ของนักกีฬาไทย หลังจบการแข่งขันวันที่ 15 ธ.ค.

กรีฑา

– 400 เมตรหญิง

ทอง (ตรีวดี ยงค์พันธ์)

– ขว้างค้อน ชาย

ทอง (ตันติพงษ์ เพชรไชยา)

– กระโดดค้ำ หญิง

ทอง (สุกัญญา ชมชื่นดี)

– ขว้างจักร ชาย

เงิน (ส.ต.ณรงค์ เบ็ญจรุณ)

– ทุ่มน้ำหนัก หญิง

ทองแดง (สาวิตรี ทองฉาว)

– กระโดดไกลชาย

เงิน (ศุภนร ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา)

ว่ายน้ำ

– ฟรีสไตล์ 50 เมตรชาย

ทองแดง (กาวิน อเล็กซานเดอร์ หลุยส์)

– กบ 200 เมตรหญิง

เงิน (ชะวัลนุช สลับลึก)

– กบ 200 เมตรชาย

ทอง (ณัฐพงษ์ เกษอินทร์)

เงิน (รดมยศ มาตเจือ)

– ฟรีสไตล์ 200 เมตรหญิง

ทอง (ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง)

– ผลัด 4×100 เมตรหญิง

เงิน (ไทย)

– จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง ที่เลเวย์ พีมาน่า เนย์ปิดอว์

– ไทม์ไทรอัล บุคคลหญิง 30 กิโลเมตร

เงิน (จันทร์เพ็ง นนทะสิน)

-บิลเลียด ประเภททีม

เงิน (รมย์ สุรินทร์ กับ วัช หาดใหญ่)

– เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนัก 80 กิโลกรัม

เงิน (ไทย)

– เพาะกาย ชาย รุ่นน้ำหนัก 90 กิโลกรัม

ทองแดง (ภาณุพงศ์ ประทีป)

ยกน้ำหนัก

– รุ่นน้ำหนัก 58 กก. หญิง

ทอง (สุกัญญา ศรีสุราช)

– รุ่นน้ำหนัก 85 กก. ชาย

ทอง (พิทยา ตีบนอก) ทำลายสถิติซีเกมส์

ทองแดง (สุชาติ สมบูรณ์)

– รุ่นน้ำหนัก 63 กก. หญิง

ทอง (พิมศิริ ศิริแก้ว) ทำลายสถิติซีเกมส์

หมากรุก

– หมากรุกเมียนมาร์ (เกมสั้น 5 นาที) บุคคลชาย

เงิน (วรเทพ ทิมศรี)

– หมากรุกอาเซียน (สแตนดาร์ด) บุคคลชาย

ทอง (อวยชัย กองสี)

เงิน (บุญสืบ แซ่เฮง)

คาราเต้

– ต่อสู้ ประเภททีมชาย

เหรียญทอง ไทย

เปตอง

– หญิงคู่

ทอง (ไทย)

ปันจักสีลัต

– ต่อสู้ ชาย คลาส เอ น้ำหนัก 45-50 กิโลกรัม

ทองแดง (ไทย)

– ต่อสู้ ชาย คลาส บี น้ำหนัก 50-55 กิโลกรัม

ทอง (นันทชัย ขันธ์สาคร)

– ต่อสู้ ชาย คลาส ดี น้ำหนัก 60-65 กิโลกรัม

ทองแดง (ไทย)

– ต่อสู้ ชาย คลาส อี น้ำหนัก 65-70 กิโลกรัม

ทอง (ไทย)

– ต่อสู้ ชาย คลาส จี น้ำหนัก 75-80 กิโลกรัม

ทองแดง (ไทย)

– ต่อสู้ ชาย คลาส เอช น้ำหนัก 80-85 กิโลกรัม

ทองแดง (ไทย)

– ต่อสู้ หญิง คลาส ซี น้ำหนัก 55-60 กิโลกรัม

ทอง (เรวดี ดำศรี)

– ต่อสู้หญิง คลาส เอฟ น้ำหนัก 70-75 กิโลกรัม

ทองแดง (ไทย)

เซปักตะกร้อ

ประเภททีมเดี่ยวชาย รอบรองชนะเลิศ

– ไทย ชนะ ลาว 2-0 เซต
– มาเลเซีย ชนะ เมียนมาร์ 2-0 เซต

ประเภททีมเดี่ยวหญิง รอบแรก

– ไทย ชนะ เวียดนาม 2-0 เซต
– ไทย ชนะ เมียนมาร์ 2-0 เซต

บาสเกตบอลหญิง รอบแรก แข่งแบบพบกันหมด

– มาเลเซีย แพ้ ไทย 69-72

วอลเลย์บอลชาย รอบแรก

– ไทย ชนะ กัมพูชา 3-0 เซต

ฟุตซอลชาย รอบแรก สายบี

– ไทย ชนะ เวียดนาม 4-0

สรุปผลงานนักกีฬาไทยในการแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 27 ประจำวันที่ 14 ธ.ค.56

1138515697 ว่ายน้ำชิง 7 เหรียญทอง ที่สระว่ายน้ำวันนะ ติ๊กถิ กรุงเนย์ปิดอว์

– ฟรีสไตล์ 400 ม.ชาย
เหรียญทอง – มาเลซีย
เหรียญเงิน – เวียดนาม
เหรียญทองแดง – ไทย (ธนกฤต กิตติยะ)

– กรรเชียง 100 ม.หญิง
เหรียญทอง – สิงคโปร์
เหรียญเงิน – เวียดนาม
เหรียญทองแดง – ไทย (ณัชฐานันตร์ จันทร์กระจ่าง)

– ฟรีสไตล์ 800 ม.หญิง
เหรียญทอง – มาเลซีย
เหรียญเงิน – ไทย (เบญจพร ศรีพนมธร)
เหรียญทองแดง – เวียดนาม

– ผลัดฟรีสไตล์ 4 x100 ม.ชาย
เหรียญทอง – สิงคโปร์
เหรียญเงิน – มาเลซีย
เหรียญทอง – ไทย

1138515697 แบดมินตัน ชิง 5 เหรียญทอง ที่วันนะ ติ๊กถิ อินดอร์ สเตเดี้ยม กรุงเนย์ปิดอว์

-ชายเดี่ยว
เหรียญทอง – ไทย (ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์สุข)
เหรียญเงิน – เวียดนาม
เหรียญทองแดง – อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง – อินโดนีเซีย

-หญิงเดี่ยว
เหรียญทอง – อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน – ไทย (บุศนันท์ อึ้งบำรุงพันธ์)
เหรียญทองแดง – ไทย (ณิชชาอร จินดาพล)
เหรียญทองแดง – เวียดนาม

-หญิงคู่
เหรียญทอง – มาเลเซีย
เหรียญเงิน – อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง – สิงคโปร์
เหรียญทองแดง – ไทย (พุธิดา ศุภจิระกุล / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย)

-คู่ผสม
เหรียญทอง – อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน – ไทย (มณีพงศ์ จงจิตร / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย)
เหรียญทอง – ไทย (นิพิธพล พวงพั่วเพชร / พุธิดา ศุภจิระกุล)
เหรียญทอง – มาเลเซีย

1138515697 มวยสากลสมัครเล่น ชิง 14 เหรียญทอง

ประเภทหญิง

– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 51 กก.
เหรียญทอง – ไทย (โสภิดา สะทุมรัมย์)
เหรียญเงิน – เวียดนาม
เหรียญทองแดง – ฟิลิปปินส์
เหรียญทองแดง – ลาว

– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 54 กก.
เหรียญทอง – ไทย (เปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม)
เหรียญเงิน – อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง – ฟิลิปปินส์
เหรียญทองแดง – ลาว

– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 57 กก.
เหรียญทอง – เมียนมาร์
เหรียญเงิน – ฟิลิปปินส์
เหรียญทองแดง – อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง – ไทย (ทัศมาลี ทองจันทร์)

– รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 60 กก.
เหรียญทอง – เวียดนาม
เหรียญเงิน – ไทย (สุดาพร ศรีสอนดี พบ เวียดนาม)
เหรียญทองแดง – เมียนมาร์
ประเภทชาย

– รุ่นฟลายเวต 52 กก.
เหรียญทอง – ไทย (ฉัตร์ชัย บุตรดี)
เหรียญเงิน – เมียนมาร์
เหรียญทองแดง – เวียดนาม
เหรียญทองแดง – ฟิลิปปินส์

– รุ่นแบนตั้มเวต 56 กก.
เหรียญทอง – ฟิลิปปินส์
เหรียญเงิน – ไทย (ดอนชัย ทาธิ)
เหรียญทองแดง – เวียดนาม
เหรียญทองแดง – สิงคโปร์

– รุ่นไลต์เวต 60 กก.
เหรียญทอง – ไทย (สายลม อาดี)
เหรียญเงิน – ฟิลิปปินส์
เหรียญทองแดง – เวียดนาม
เหรียญทองแดง – สิงคโปร์

– รุ่นไลต์เวลเตอร์เวต 64 กก.
เหรียญทอง – ไทย (วุฒิชัย มาสุข)
เหรียญเงิน – ฟิลิปปินส์
เหรียญทองแดง – มาเลเซีย
เหรียญทองแดง – อินโดนีเซีย

– รุ่นเวลเตอร์เวต 69 กก.
เหรียญทอง – ไทย (อภิเชษฐ์ แสนสิทธิ์)
เหรียญเงิน – มาเลเซีย
เหรียญทองแดง – อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง – ติมอร์ เลสเต

– รุ่นไลต์เฮฟวี่เวต 81 กก.
เหรียญทอง – ไทย (อนวัช ถองกระโทก)
เหรียญเงิน – อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง – มาเลเซีย
เหรียญทองแดง – เวียดนาม

1138515697 จักรยาน ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามแข่งจักรยานเมาท์ เพลทเซ่น กรุงเนย์ปิดอว์

– ดาวน์ฮิลล์หญิง
เหรียญทอง – ไทย (วิภาวี ดีคาบาเลส)
เหรียญเงิน – อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง – ไทย (สัตตยานันท์ อับดุลการี)

– ดาวน์ฮิลล์ชาย
เหรียญทอง – อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน – อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง – ไทย (สืบสกุล สุขจรรยา)

1138515697 ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามยิงปืนนอร์ท ดราก้อน นครย่างกุ้ง

– ประเภทปืนสั้นอัดลม 10 ม.บุคคลหญิง
เหรียญทอง – เวียดนาม
เหรียญเงิน – อินโดนีเซีย
เหรียญทองแดง – เวียดนาม
เหรียญทองแดง – ไทย (กนกกาญจน์ ไชยมงคล)

1138515697 ยกน้ำหนักชิง 3 เหรียญทอง ที่เตรียนพุย สเตเดี้ยม ย่างกุ้ง

– รุ่นน้ำหนัก 69 กก.ชาย
เหรียญทอง – อินโดนีเซีย
เหรียญเงิน – เมียนมาร์
เหรียญทองแดง – ไทย (ไตรรัตน์ บุญสุข)

– รุ่นน้ำหนัก 77 กก.ชาย
เหรียญทอง – ไทย (จ่าโท พรชัย ลบศรี)
เหรียญเงิน – เวียดนาม
เหรียญทองแดง – อินโดนีเซีย

1138515697เรือแคนู-เรือคายัค ชิง 5 เหรียญทอง

– คายัค 1 คน หญิง ระยะ 200 ม.
เหรียญทอง อินโดนีเซีย 42.948 วินาที
เหรียญเงิน กนกพรรณ สวนสันต์ (ไทย) 43.100 วินาที
เหรียญทองแดง เมียนมาร์, มาเลเซีย 43.164 วินาที

– แคนู 1 คน ชาย ระยะ 200 ม.
เหรียญทอง รุ่งสวรรค์ สวนสันต์ (ไทย) 41.666 วินาที
เหรียญเงิน อินโดนีเซีย 41.906 วินาที
เหรียญทองแดง เวียดนาม, กัมพูชา 43.106 วินาที

– คายัค 1 คน ชาย ระยะ 200 ม.
เหรียญทอง เกษมสิทธิ์ บริบูรณ์วศิน (ไทย) 36.578 วินาที
เหรียญเงิน สิงคโปร์ 36.994 วินาที
เหรียญทองแดง เวียดนาม 37.042 วินาที

1138515697เซปักตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง
ทีมชุดชาย นัดสุดท้าย (แข่งแบบพบกันหมด)
เหรียญทอง ไทย ( ชนะเมียนมาร์ 3-0 ทีม )
เหรียญเงิน เมียนมาร์
เหรียญทองแดง มาเลเซีย

1138515697คาราเต้-โด
– ประเภทท่ารำ บุคคลชาย
เหรียญทอง มาเลเซีย
เหรียญเงิน เมียนมาร์
เหรียญทองแดง อินโดนีเซีย, ลาว

1138515697หมากรุก
หมากรุกพม่า (เดินเร็ว 25 นาที) ทีมชาย
เหรียญทอง ไทย (ไพโรจน์ สุวรรณ,วรเทพ ทิมศรี, ณัฎฐ์ สุทธิธรรมวสี, จตุพร ละการชั่ว)
เหรียญเงิน เมียนมาร์
เหรียญทองแดง มาเลเซีย

1138515697ยิงปืน
ปืนสั้นยิงช้า ระยะ 50 ม. ประเภททีม
เหรียญทอง เวียดนาม 1649(24x) คะแนน
เหรียญเงิน สิงคโปร์ 1637(28x) คะแนน
เหรียญทองแดง มาเลเซีย 1618(23x) คะแนน

1138515697แบดมินตัน รอบรองชนะเลิศ

ประเภทชายเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
– ทนงศักดิ์ แสนสมบูรณ์ศักดิ์ ชนะ วิษณุ ยูลิ ปราเซตโย (อินโดนีเซีย) 2-1 / 17 -21 , 21 – 11 , 21 – 12

ประเภทหญิงเดี่ยว รอบรองชนะเลิศ
– ณิชชาอร จินดาพล (ไทย) แพ้ เบลแลทริกซ์ มานูพัตตี้ (อินโดนีเซีย) 0-2 / 17 -21, 22 – 20, 20 – 22
– บุศนันท์ อึ้งบำรุงพันธุ์ ชนะ วู ธิ ทรัง (เวียดนาม) 2-0 เกม (21-7,21-8)
คู่ผสม
– มณีพงษ์ จงจิตร / ทรัพย์สิรี แต้รัตนชัย ชนะ อิค ควน ตัน / เป่ย จิง ไหล (มาเลเซีย) 2-0 เกม (21-15,21-17)
– นิพิฐพนธ์ พ่วงพั่วเพชร / พุธิตา สุภจิรกุล แพ้ มูฮัมมัด ไรซาล / เด็บบี้ ซูซานโต้ (อินโดนิเซีย) 1-2 เกม (11-21, 21-18,19-21)

ที่มา:  sanook | สยามกีฬา

ข่าวกีฬาวันนี้  ข่าวกีฬาล่าสุด
เกมส์กีฬา | เกมส์ฟุตบอล

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โปรแกรมถ่ายทอดสด! กีฬาซีเกมส์ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2556โปรแกรมถ่ายทอดสด! กีฬาซีเกมส์ ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2556

โปรแกรมการแข่งขันซีเกมส์ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2556โปรแกรมการแข่งขันซีเกมส์ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2556

- 2013-12-22 9:36:19 คนอ่าน 2,793 คน