โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 15 ม.ค.57

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 15 ม.ค.57 มีชิงทั้งหมด 17 เหรียญทอง ดังต่อไปนี้

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 11 ม.ค.57

ชิงทั้งหมด 17 เหรียญทอง

ซอฟท์บอล ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
09:00 น. ทีมชาย

เซปักตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เริ่ม 09:00 น.
– ทีมชุด ชาย
– ทีมชุด หญิง

เนตบอล ชิง 1 เหรียญทอง ที่โรงเรียนสงวนหญิง
10:00 น. ทีมหญิง

ฟุตซอล ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
– ทีมชาย
– ทีมหญิง

ฟุตบอล ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
– ทีมชาย

ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง ที่ โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
09:30 น. ยิมนาสติกแอโรบิก บุคคลชาย
10:15 น. ยิมนาสติกแอโรบิก บุคคลหญิง
11:00 น. ยิมนาสติก แอโรบิก คู่ผสม
11:45 น. ยิมนาสติก แอโรบิก ทีม 3 คน

รักบี้ฟุตบอล ชิง 1 เหรียญทอง ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
09:00 น. ประเภท 15 คน ทีมชาย

วู้ดบอลนับจำนวนเกท ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนาม 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง เริ่ม 08:00 น.
– แบบนับจำนวนเกท บุคคลชาย
– แบบนับจำนวนเกท บุคคลหญิง

สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง ที่โรงแรมพชร เริ่ม 12:30 น.
– 6 แดง ประเภทเดี่ยว

แฮนด์บอล ชิง 2 เหรียญทอง ที่อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
09:00 น. ทีมหญิง
10:30 น. ทีมชาย

——————————————————————————————————————-

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 14 ม.ค.57 มีชิงทั้งหมด 58 เหรียญทอง ดังต่อไปนี้

ชิงทั้งหมด 58 เหรียญทอง

จักรยาน ชิง 6 เหรียญทอง ที่เวลโลโดม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ม 09:00 น.
– ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ ทีมชาย (3 รอบ)
– ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ ทีมชาย (3 รอบ)
– ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ ทีมชาย (3 รอบ)
– ประเภทลู่ ทีมสปรินท์ ทีมชาย (3 รอบ)
– ประเภทลู่ พอยท์เรส ชาย (30 กม.)
– Scrath 6 กม. บุคคลหญิง

ซอฟท์เทนนิส ชิง 5 เหรียญทอง ที่สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
– บุคคลชาย
– บุคคลหญิง
– ชายคู่
– หญิงคู่
– คู่ผสม

เทควันโด ชิง 2 เหรียญทอง ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่ม 08:30 น.
– ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมชาย
– ต่อสู้ทีม 4 คน ทีมหญิง

บาสเกตบอล ชิง 2 เหรียญทอง ที่โรงยิม 600 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
10:00 น. ทีมหญิง
11:30 น. ทีมชาย

แบดมินตัน ชิง 5 เหรียญทอง ที่โรงยิม 4000 ที่นั่ง สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ม 09:00 น.
– ชายเดี่ยว
– หญิงเดี่ยว
– ชายคู่
– หญิงคู่
– คู่ผสม

ฟุตบอล ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามฟุตบอล โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
– ทีมหญิง

มวยไทยสมัครเล่น ชิง 11 เหรียญทอง ที่สหกรณ์ศรีประจันต์ เริ่ม 09:00 น.
– พินเวท 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. ชาย
– ไลท์ฟลายเวท เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. ชาย
– ฟลายเวท เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. ชาย
– แบนตั้มเวท เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. ชาย
– เฟเธอร์เวท เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. ชาย
– ไลท์เวท เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. ชา
– ไลท์เวลเตอร์เวท เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. ชาย
– เวลเตอร์เวท เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. ชาย
– ไลท์มิดเดิลเวท เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. ชาย
– มิดเดิลเวท 71 – 75 กก. ชาย
– ไลท์เฮฟวี่เวท เกิน 75 กก.ไม่เกิน 81 กก. ชาย

มวยสากลสมัครเล่น ชิง 18 เหรียญทอง โรงเรียนสวนแตงวิทยา เริ่ม 13:00 น.
– พินเวท ไม่เกิน 46 กก. ชาย
– พินเวท ไม่เกิน 45 กก. หญิง
– ไลท์ฟลายเวท ไม่เกิน 49 กก. ชาย
– ไลท์ฟลายเวท ไม่เกิน 48 กก หญิง
– ฟลายเวท ไม่เกิน 52 กก. ชาย
– ฟลายเวท ไม่เกิน 51 กก. หญิง
– แบนตั้มเวท ไม่เกิน 56 กก. ชาย
– แบนตั้มเวท ไม่เกิน 54 กก. หญิง
– ไลท์เวท ไม่เกิน 60 กก. ชาย
– เฟเธอร์เวท ไม่เกิน 57 กก. หญิง
– ไลท์เวท ไม่เกิน 60 กก. หญิง
– ไลท์เวลเตอร์เวท ไม่เกิน 64 กก. ชาย
– ไลท์เวลเตอร์เวท ไม่เกิน 64 กก. หญิง
– เวลเตอร์เวท ไม่เกิน 69 กก. ชาย
– เวลเตอร์เวท ไม่เกิน 69 กก. หญิง
– มิดเดิลเวท ไม่เกิน 75 กก. ชาย
– มิดเดิลเวท ไม่เกิน 75 กก. หญิง
– ไลท์เฮฟวี่เวท ไม่เกิน 81 กก. ชาย

วอลเลย์บอล ชิง 2 เหรียญทอง ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย
10:00 น. ทีมชาย
12:00 น. ทีมหญิง

วอลเลย์บอลชายหาด ชิง 2 เหรียญทอง ที่ลานห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาสุพรรณบุรี
10:00 น. ทีมชาย
11:00 น. ทีมหญิง

วู้ดบอลนับจำนวนเกท ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนาม 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง เริ่ม 08:00 น.
– แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย
– แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง

หมากล้อม ชิง 2 เหรียญทอง ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เริ่ม 13:00 น.
– ทีมชาย
– ทีมหญิง

——————————————————————————————————————-

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 13 ม.ค.57 มีชิงทั้งหมด 30 เหรียญทอง ดังต่อไปนี้

ชิงทั้งหมด 30 เหรียญทอง

จักรยาน ชิง 4 เหรียญทอง ที่เวลโลโดม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ม 09:00 น.
– ประเภทลู่ อิลิมิเนชั่นเรส ชาย
– ประเภทลู่ เปอร์ซูท ทีมชาย (4 กม.)
– ประเภทลู่ เปอร์ซูท หญิง (3 กม.)
– Scrath 8 กม. บุคคลชาย

เทควันโด ชิง 6 เหรียญทอง ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่ม 08:30 น.
– รุ่นไม่เกิน 74 กก. ชาย
– รุ่นไม่เกิน 62 กก. หญิง
– รุ่นไม่เกิน 80 กก. ชาย
– รุ่นไม่เกิน 67 กก. หญิง
– รุ่น 87 กก.ขึ้นไป ชาย
– รุ่น 73 กก.ขึ้นไป หญิง

บริดจ์ ชิง 6 เหรียญทอง ที่โรงยิม 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ม 10:00 น.
– คู่ทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
– คู่หญิง

ปันจักสีลัต ชิง 13 เหรียญทอง ที่ศาลาสมาคมสามชุก เริ่ม 09:00 น.
– น้ำหนักเกิน 45 กก. และไม่เกิน 50 กก. ชาย / หญิง
– น้ำหนักเกิน 50 กก. และไม่เกิน 55 กก. ชาย / หญิง
– น้ำหนักเกิน 55 กก. และไม่เกิน 60 กก. ชาย / หญิง
– น้ำหนักเกิน 60 กก. และไม่เกิน 65 กก. ชาย / หญิง
– น้ำหนักเกิน 65 กก. และไม่เกิน 70 กก. ชาย
– น้ำหนักเกิน 70 กก. และไม่เกิน 75 กก. ชาย
– น้ำหนักเกิน 75 กก. และไม่เกิน 80 กก. ชาย
– น้ำหนักเกิน 80 กก. และไม่เกิน 85 กก. ชาย
– น้ำหนักเกิน 85 กก. และไม่เกิน 90 กก. ชาย

สนุกเกอร์ ชิง 1 เหรียญทอง ที่โรงแรมพชร เริ่ม 13:00 น.
– 15 แดง ประเภทเดี่ยว

ฮอกกี้ ชิง 4 เหรียญทอง
ที่สนามโรงเรียนบ้านท่าเสด็จ
– 09:00 น. ฮอกกี้สนาม (Outdoor) ทีมหญิง
– 11:00 น. ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย
ที่อาคารศิลปอาชา
– 14:00 น. ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง
– 15:00 น. ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย

——————————————————————————————————————-

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 12 ม.ค.57 มีชิงทั้งหมด 81 เหรียญทอง ดังต่อไปนี้

ชิงทั้งหมด 81 เหรียญทอง

กาบัดดี้ ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนาม โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี เริ่ม 13:00 น.
– ทีมชาย
– ทีมหญิง

จักรยาน ชิง 3 เหรียญทอง ที่สนาม เวลโลโดม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ม 09:00 น.
– ประเภทลู่ ไทม์ไทรอัล ชาย (1 กม.)
– ประเภทลู่ ไทล์ไทรอัล หญิง (500 ม.)
– ประเภทลู่ พอยท์เรส หญิง (24 กม.)

เทควันโด ชิง 5 เหรียญทอง ที่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่ม 08:30 น.
– รุ่นไม่เกิน 63 กก. ชาย
– รุ่นไม่เกิน 53 กก. หญิง
– รุ่นไม่เกิน 68 กก. ชาย
– รุ่นไม่เกิน 57 กก. หญิง
– รุ่นไม่เกิน 73 กก. หญิง

เทเบิลเทนนิส ชิง 3 เหรียญทอง ที่ศูนย์วิทยบริการ สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่ม 09:00 น.
– ชายเดี่ยว
– หญิงเดี่ยว
– คู่ผสม

บริดจ์ ชิง 2 เหรียญทอง ที่โรงยิม 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ม 09:00 น.
– ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)
– ทีมหญิง

ขี่ม้า ชิง 5 เหรียญทอง ที่ไทยโปโลคลับพัทยา จังหวัดชลบุรี เริ่ม 08:30 น.
– ขี่ม้าในภูมิประเทศ ประเภทบุคคล
– ขี่ม้าในภูมิประเทศ ประเภททีม
– กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภทบุคคล
– ขี่ม้ามาราธอน ประเภททีม
– ขี่ม้ามาราธอน ประเภทบุคคล

เทนนิส ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
ชายเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ
10:00 น. ธนาพล ใจงาม (สุราษฎร์ธานี) พบ ณัฐนนท์ กัจฉปานันท์ (สกลนคร)

เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง ที่ ปั้มโมบิล อ.เมืองสุพรรณบุรี เริ่ม 15:30 น.
– ทีมชาย 3 คน
– ทีมหญิง 3 คน

เพาะกาย ชิง 10 เหรียญทอง ที่ลานห้างโรบินสัน เริ่ม 17:00 น.
– ฟิตเนสชาย ความสูงเกิน 170 เซนติเมตร
– บุคคลชายทั่วไป รุ่น Fly Weight นน.ไม่เกิน 60 กก.
– บุคคลชายทั่วไป รุ่น Bantam Weight นน.ไม่เกิน 65 กก.
– บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Weight นน.ไม่เกิน 70 กก.
– บุคคลชายทั่วไป รุ่น Welter Weight นน.ไม่เกิน 75 กก.
– บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Middle Weight นน.ไม่เกิน 80 กก.
– บุคคลชายทั่วไป รุ่น Middle Weight นน.ไม่เกิน 85 กก.
– บุคคลชายทั่วไป รุ่น Light Heavy Weight นน.ไม่เกิน 90 กก.
– ทั่วไปชาย รุ่ยเฮฟวี่เวท น้ำหนักเกิน 90 กก.ขึ้นไป บุคคลชาย

มวยไทยสมัครเล่น ชิง 9 เหรียญทอง ที่ สหกรณ์ศรีประจันต์ เริ่ม 09:00 น.
– รุ่นพินเวท ไม่เกิน 45 กก. หญิง
– รุ่นไลท์ฟลายเวท ไม่เกิน 48 กก. หญิง
– รุ่นเฟเธอร์เวท ไม่เกิน 57 กก. หญิง
– รุ่นแบนตั้มเวท ไม่เกิน 54 กก. หญิง
– รุ่นฟลายเวท ไม่เกิน 51 กก. หญิง
– รุ่นไลท์เวท ไม่เกิน 60 กก. หญิง
– รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท ไม่เกิน 63.5 กก. หญิง
– พินเวท ไม่เกิน 45 กก. ชาย
– ไลท์ฟลายเวท ไม่เกิน 48 กก. ชาย

ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามยิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ม 08:00 น.
– ปืนสั้นชนวนกลาง บุคคลชาย
– ปืนสั้นชนวนกลาง ทีมชาย

ยิมนาสติก ชิง 4 เหรียญทอง ที่ โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
09.30 น. ยิมนาสติกลีลา – ห่วง หญิง
10.15 น. ยิมนาสติกลีลา – บอล หญิง
11.00 น. ยิมนาสติกลีลา – คฑา หญิ
11.45 น. ยิมนาสติกลีลา – ริบบิ้น หญิง

ยูโด ชิง 5 เหรียญทอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี เริ่ม 10:00 น.
– รุ่น ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 100.00 กก.ขึ้นไป ชาย
– รุ่น โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก ชาย
– รุ่น เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 70.00 – 78.00 กก. หญิง
– รุ่น ซุปเปอร์เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 78.00 กก. ขึ้นไป หญิง
– รุ่น โอเพ่นเวท ไม่จำกัดน้ำหนัก หญิง

รักบี้ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เริ่ม 16.00 น.
– ประเภท 7 คน ทีมหญิง
– ประเภท 7 คน ทีมชาย

เรือพายชิง10เหรียญทอง ที่ บึงบ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี เริ่ม 12.00 น.
– แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 200 เมตร
– แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 200 เมตร
– คยัค ชาย 1 คน (k1) 200 เมตร
– คยัค ชาย 2 คน (k2) 200 เมตร
– คยัค หญิง 1 คน (k1) 200 เมตร
– คยัค หญิง 2 คน (k2) 200 เมตร
– เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 200 เมตร
– เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 200 เมตร
– เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร ชาย
– เรือยาวมังกร 10 ฝีพาย ระยะ 200 เมตร หญิง

วูซู ชิง 7 เหรียญทอง ที่โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) เริ่ม 13.00 น.
– ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. ชาย
– ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. ชาย
– ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. ชาย
– ประลองยุทธ ไม่เกิน 60 กก. ชาย
– ประลองยุทธ ไม่เกิน 48 กก. หญิง
– ประลองยุทธ ไม่เกิน 52 กก. หญิง
– ประลองยุทธ ไม่เกิน 56 กก. หญิง

วูซูยุทธลีลา ชิง 4 เหรียญทอง ที่ โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) เริ่ม 09:00 น.
– ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป หญิง
– ยุทธลีลาชุดต่อสู้มือเปล่าทั่วไป ชาย
– ยุทธลีลา ต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไป หญิง
– ยุทธลีลา ต่อสู้อุปกรณ์ทั่วไป ชาย

เอ็กซ์ตรีม ชิง 5 เหรียญทอง ที่ สนามเอ็กซ์ตรีม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
14:00 น. BMX Flatland battle
15:00 น. Inline stunt Park
15:30 น. Skate Board Mini Ramp
17:00 น. BMX Stunt High jump
18:30 น. Skate Board Park

——————————————————————————————————————-

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 11 ม.ค.57 มีชิงทั้งหมด 75 เหรียญทอง ดังต่อไปนี้

ชิงทั้งหมด 75 เหรียญทอง

กรีฑา ชิง 2 ทอง ที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
06:15 น. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 ก.ม. บุคคลหญิง
06:15 น. วิ่งฮาล์ฟมาราธอน 21 ก.ม. บุคคลชาย

กีฬาทางอากาศ ชิง 9 เหรียญทอง ที่ถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี เริ่ม 08:30 น.
– ร่มบิน บุคคลชาย Economy and Distance
– ร่มบิน บุคคลหญิง Economy and Distance
– ร่มบิน บุคคลชาย Sport Landing
– ร่มบิน บุคคลชาย Bowling landing
– ร่มบิน บุคคลชาย Bowling landing
– ร่มบิน บุคคลชาย Bowling landing
– ร่มบิน บุคคลชาย Bowling landing
– ร่มบิน บุคคลชาย Bowling landing
– ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด

ขี่ม้า ชิง 2 ทอง ที่สนามไทยโปโลคลับพัทยา จังหวัดชลบุรี
08:00 น. ศิลปะบังคับม้า ประเภทบุคคล
12:00 น. ขี่ม้ามาราธอน ประเภททีม
15:00 น. ขี่ม้ามาราธอน ประเภทบุคคล
15:00 น. กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง ประเภททีม

ปันจักสีลัต ชิง 1 เหรียญทอง ที่ ศาลาสมาคมสามชุก
09:00 น. น้ำหนักไม่เกิน 50 กก.บุคคลชาย (ปัตตานี พบ สุพรรณบุรี )

จักรยาน ชิง 1 ทอง ที่เวลโลโดม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
08:00 น. ประเภทถนน อินไลน์เรส – หญิง (100 กม.)

ตะกร้อลอดห่วง ชิง 2 ทอง ที่สนามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
09:00 น. ทีมหญิง (กติกาสากล)
09:40 น. ทีมชาย (กติกาไทย)

เทควันโด ชิง 5 ทอง ที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่ม 08:30 น.
– รุ่นไม่เกิน 54 กก. ชาย
– รุ่นไม่เกิน 46 กก. หญิง
– รุ่นไม่เกิน 58 กก. ชาย
– รุ่นไม่เกิน 49 กก. หญิง
– รุ่นไม่เกิน 87 กก. ชาย

เพาะกาย ชิง 10 ทอง ที่ลานห้างโรบินสัน เริ่ม 17:00 น.
– แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 165 ซม.
– บุคคลหญิงทั่วไป รุ่น Open
– แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงไม่เกิน 170 ซม.
– โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงไม่เกิน 164 ซม.
– โมเดลฟิสิคหญิง รุ่น ความสูงเกิน 164 ซม.
– แอธเลติคฟิสิคชาย รุ่น ความสูงเกิน 170 ซม.
– เพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 41-50
– ฟิตเนสชาย ความสูงไม่เกิน 170 เซนติเมตร บุคคลชาย
– ฟิตเนสหญิง ความสูงไม่เกิน 164 เซนติเมตร บุคคลหญิง
– เพาะกายชาย สูงอายุ รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

ยิงปืน ชิง 4 ทอง ที่สนามยิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ม 09:00 น.
– ปืนสั้นมาตรฐาน บุคคลชาย
– ปืนสั้นมาตรฐาน ทีมชาย
– ปืนยาว 3 ท่า บุคคลชาย
– ปืนยาว 3 ท่า ทีมชาย

ยิมนาสติก ชิง 2 ทอง ที่โรงยิมแฝด โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
10:00 น. ยิมนาสติกลีลา บุคคลรวมอุปกรณ์ หญิง
14:00 น. ยิมนาสติกลีลา ทีมหญิง

ยูโด ชิง 5 ทอง ที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี เริ่ม 10:00 น.
– มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 73.00 – 81.00 กก. ชาย
– ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 81.00 – 90.00 กก. ชาย
– เฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 90.00-100.00 กก. ชาย
– มิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 57.00 – 63.00 กก. หญิง
– ฮาล์ฟเฮฟวี่เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 63.00 – 70.00 กก. หญิง

ว่ายน้ำ ชิง 6 ทอง ที่สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
08:00 น. ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร ชาย
13:00 น. เดี่ยวผสม 200 เมตร หญิง
13:30 น. เดี่ยวผสม 200 เมตร ชาย
14:00 น. กบ 50 เมตร หญิง
14:30 น. ผีเสื้อ 50 เมตร ชาย
15:00 น. ผลัดผสม 4 x 100 เมตร ชาย

วูซูยุทธลีลา ชิง 6 ทอง ที่โรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) เริ่ม 09:00 น.
– ยุทธลีลาฉางฉวน บุคคลชาย
– ยุทธลีลาดาบใต้(หนานเตา) บุคคลหญิง
– ยุทธลีลาดาบ (เตาซู่) บุคคลหญิง
– ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลหญิง
– ยุทธลีลากระบี่ (เจี้ยนซู่) บุคคลชาย
– ยุทธลีลาราชสีห์ ประเภท กระโดดเสา Jumping Poles ชาย

วู้ดบอล ชิง 2 ทอง ที่สนาม 27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง เริ่ม 08:00 น.
– แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย
– แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม หญิง

สนุกเกอร์ ชิง 1 ทอง ที่โรงแรมพชร เริ่ม 13:00 น.
– 15 แดง ประเภทคู่

หมากล้อม ชิง 3 ทอง ที่วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี เริ่ม 13:00 น.
– บุคคลชาย
– บุคคลหญิง
– ทีมผสม

เอ็กซ์ตรีม ชิง 12 ทอง ที่สนามเอ็กซ์ตรีม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
13:00 น. Speed Salalom บุคคลชาย
13:00 น. Speed Salalom บุคคลหญิง
13:00 น. BMX Flatland
14:00 น. Inline stunt High jump
15:00 น. Skate Board High Ollie
15:00 น. Inline stunt mini ramp
15:30 น. BMX Stunt Park
16:00 น. Skate Board Long Ollie
17:00 น. BMX Stunt Bunny Hop
17:30 น. Skate Board Best Trick Station1
17:30 น. Skate Board Best Trick Station2
17:30 น. Skate Board Best Trick Station3

วอลเลย์บอลชายหาด ที่ลานห้างโรบินสัน เริ่ม 08:00 น.
รอบแก้ตัว ทีมชาย / ทีมหญิง

วอลเลย์บอล รอบสอง ที่โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เริ่ม 10:00 น.

ฟุตบอล ที่สนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
รอบก่อนรองชนะเลิศ
13:00 น. ทีมชาย
15:00 น. ทีมชาย

ฟุตซอล ที่สนามฟุตซอล สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสุพรรณบุรี
รอบแรก
12:00 น. ทีมหญิง นนทบุรี พบ อุดรธานี
13:30 น. ทีมหญิง ชลบุรี พบ มหาสารคาม
15:00 น. ทีมชาย พระนครศรีอยุธยา พบ ลพบุรี
16:30 น. ทีมชาย นนทบุรี พบ สุพรรณบุรี

—————————————————————————————————————–

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 10 ม.ค.57 มีชิงทั้งหมด 87 เหรียญทอง ดังต่อไปนี้

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 10 ม.ค.57

ชิงทั้งหมด 87 เหรียญทอง

กรีฑา ชิง 8 เหรียญทอง ที่สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
17:05 กระโดดไกล – หญิง รอบชิงชนะเลิศ
17:05 กระโดดสูง – หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18:00 ทุ่มน้ำหนัก – ชาย รอบชิงชนะเลิศ
18:30 วิ่ง 1,500 เมตร – หญิง รอบชิงชนะเลิศ
18.50 วิ่ง 1,500 เมตร – ชาย รอบชิงชนะเลิศ
19:10 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร – หญิง รอบชิงชนะเลิศ
19:30 วิ่งผลัด 4 x 400 เมตร – ชาย รอบชิงชนะเลิศ
20:00 ทศกรีฑา – ชาย รอบชิงชนะเลิศ

กีฬาทางอากาศ ชิง 8 เหรียญทอง ที่ถนนเลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี
09:00 น. ร่มบิน บุคคลชาย Bowling landing
09:00 น. ร่มบิน บุคคลหญิง Bowling landing
10:00 น. ร่มบิน บุคคลชาย Economy and Distance
10:00 น. ร่มบิน บุคคลหญิง Economy and Distance
10:00 น. ร่มบิน บุคคลชาย Paraball
10:00 น. ร่มบิน บุคคลหญิง Paraball
10:00 น. ร่มบิน บุคคลชาย Sport Landing
10:00 น. ร่มบิน บุคคลหญิง Sport Landing

กอล์ฟ ชิง 4 เหรียญทอง ที่สนามกอล์ฟเขื่อนศรีนครินทร์ เริ่ม 08.00 น.
– บุคคลชาย
– ทีมชาย
– บุคคลหญิง
– ทีมหญิง

ขี่ม้า ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามไทยโปโลคลับพัทยา จังหวัดชลบุรี
15:00 น. ทีม ศิลปะบังคับม้า ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)

จักรยาน ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามเวลโลโดม สนามกีฬาแห่งที่ 2 โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
08:00 น. ประเภทถนน อินไลน์เรส – ชาย (180-200 กม.)

ซอฟท์บอล ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามโรงเรียนอู่ทอง
09:00 น. ทีมหญิง (กรุงเทพมหานคร พบ ชลบุรี)

เทควันโด-พุ่มเซ่ ชิง 5 เหรียญทอง ที่สนามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี เริ่ม 8:30 น.
– บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
– บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
– คู่ผสม รอบชิงชนะเลิศ
– ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ
– ทีมหญิง รอบชิงชนะเลิศ

บริดจ์ ชิง 1 เหรียญทอง ที่สนามโรงยิม 3 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
09:00 ทีมผสม รอบชิงชนะเลิศ

ปันจักสีลัต ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามศาลาสมาคมสามชุก
13:30 น. ศิลปะการร่ายรำ บุคคลชาย
13:30 น. ศิลปะการร่ายรำ บุคคลหญิง

เปตอง ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามปั้มโมบิล อ.เมืองสุพรรณบุรี
15:00 น. Shooting บุคคลชาย
15:00 น. Shooting บุคคลหญิง

มวยปล้ำ ชิง 4 เหรียญทอง ที่สนามหอประชุม โรงเรียนบางปลาม้า (สูงสุมารผดุงวิทย์)
13:00 น. ฟรีสไตล์ – ชาย ไม่เกิน 55 กก.
13:00 น. ฟรีสไตล์ – ชาย ไม่เกิน 66 กก.
13:00 น. ฟรีสไตล์ – ชาย ไม่เกิน 84 กก.
13:00 น. ฟรีสไตล์ – ชาย ไม่เกิน 96 – 120 กก.

ยกน้ำหนัก ชิง 9 เหรียญทอง ที่สนามโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย เริ่ม 09:30 น.
– สแนทช์ รุ่น 105 กก. ชาย
– คลีนแอนด์เจอร์ค รุ่น 105 กก. ชาย
– น้ำหนักรวม รุ่น 105 กก. ชาย
– สแนทช์ รุ่น เกิน 75 กก. หญิง
– คลีนแอนด์เจอร์ค รุ่น เกิน 75 กก. หญิง
– น้ำหนักรวม รุ่น เกิน 75 กก. หญิง
– สแนทช์ รุ่น เกิน 105 กก. ชาย
– คลีนแอนด์เจอร์ค รุ่น เกิน 105 กก. ชาย
– น้ำหนักรวม รุ่นเกิน 105 กก. ชาย

ยิงปืน ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนามยิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เริ่ม 08:00 น.
– ปืนสั้นสตรี บุคคลหญิง
– ปืนสั้นสตรี – ทีมหญิง

ยูโด ชิง 4 เหรียญทอง ที่สนามมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ศูนย์สุพรรณบุรี เริ่ม 10:00 น.
– ไลท์เวท รุ่นน้ำหนักเกิน 60.00 – 66.00 กก. ชาย
– ฮาล์ฟมิดเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 66.00-73.00 กก. ชาย
– ไลท์เวท น้ำหนัก 48- 52 กก. หญิง
– ฮาล์ฟมิลเดิลเวท รุ่นน้ำหนักเกิน 52.00 – 57.00 กก. หญิง

เรือพาย ชิง 14 เหรียญทอง ที่สนามบึงบ้านโพธิ์ อ.เมืองสุพรรณบุรี เริ่ม 12.00 น.
– แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร
– แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร
– คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร
– คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร
– คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร
– คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร
– เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร
– เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร
– เรือยาวมังกร ชาย 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
– เรือยาวมังกร หญิง 10 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร
– กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชายศ
– กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่
– กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง
– กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่

วูซูยุทธลีลา ชิง 6 เหรียญทอง ที่สนามโรงเรียนศรีประจันต์ (เมธีประมุข) เริ่ม 09:00 น.
– ยุทธลีลาไท่จี๋ฉวน บุคคลชาย
– ยุทธลีลาทวน (เชียงซู่) บุคคลหญิง
– ยุทธลีลาพลอง(กุ่นซู่) บุคคลชาย
– ยุทธลีลาพลองใต้(หนานกุ้น) บุคคลหญิง
– ยุทธลีลาหนานฉวน บุคคลชาย
– ยุทธลีลาราชสีห์ค่ายกล หญิง

วู้ดบอล ชิง 2 เหรียญทอง ที่สนาม27 รีสอร์ท อ.อู่ทอง เริ่ม 08:00 น.
– แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย
– แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง

ว่ายน้ำ ชิง 6 เหรียญทอง ที่สระว่ายน้ำ โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
13:00 น. ฟรีสไตล์ 100 เมตร หญิง
13:30 น. ฟรีสไตล์ 100 เมตร ชาย
14:00 น. กบ 200 เมตร หญิง
14:30 น. กรรเชียง 50 เมตร ชาย
15:00 น. กรรเชียง 100 เมตร หญิง
15:30 น. ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร ชาย

เอ็กซ์ตรีม ชิง 7 เหรียญทอง ที่สนามเอ็กซ์ตรีม สนามกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี
09:00 น. Salalom Freestyle Classic บุคคลหญิง
09:00 น. Salalom Freestyle Classic ทีม
13:00 น. Salalom Freestyle Classic บุคคลชาย
13:30 น. Inline stunt Best Trick Station1
13:30 น. Inline stunt Best Trick Station2
13:30 น. Inline stunt Best Trick Station3
13:30 น. Skate Board Game of S.K.A.T.E

ลุ้นต่อวันเสาร์!! ‘พี่ตูน’ ชวนตามลุ้นปิงปองต่อ’สุพรรณบุรีเกมส์’(คลิป)ลุ้นต่อวันเสาร์!! ‘พี่ตูน’ ชวนตามลุ้นปิงปองต่อ’สุพรรณบุรีเกมส์’(คลิป)

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 9 ม.ค.57โปรแกรมการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 42 สุพรรณบุรีเกมส์ วันที่ 9 ม.ค.57

สรุปเหรียญการแข่งขัน สุพรรณบุรีเกมส์ ประจำวันที่ 8 ม.ค.57สรุปเหรียญการแข่งขัน สุพรรณบุรีเกมส์ ประจำวันที่ 10 ม.ค.57

ที่มา:  siamsport
ข่าวกีฬาวันนี้  ข่าวกีฬาล่าสุด
เกมส์กีฬา | เกมส์ฟุตบอล
แนะนำเกมส์ >> เกมส์ต่อสู้ |เกมส์ยิง | เกมส์รถแข่ง | เกมส์แต่งตัว |เกมส์ทำอาหาร |เกมส์ปลูกผัก

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2014-01-14 9:52:47 คนอ่าน 1,009 คน