สรยุทธเจาะข่าวเด่น พงศพัศ VS สุขุมพันธ์ ใครจะอยู่ใครจะไป

สรยุทธเจาะข่าวเด่น พงศพัศ VS สุขุมพันธ์ ใครจะอยู่ใครจะไป

สรยุทธเจาะข่าวเด่น พงศพัศ VS สุขุมพันธ์ ใครจะอยู่ใครจะไป ช่วงที่ 1:02:02 ข่าวเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2556 ที่เกี่ยวข้อง เกาะติดผลคะแนนการเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 2556 ผู้ว่ากทม.คนที่ 16 ใครจะอยู่ใครจะไป ข่าวด่วนวันนี้, ข่าวเด่นวันนี้ , ข่าวใหม่ , เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม
เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 13 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 13 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 13 เมษายน 2555 ผู้ดำเนินรายการ: ธีระ ธัญไพบูลย์/ วราภรณ์ สมพงษ์/ สาธิต กรีกุล/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา/ บัญชา ชุมชัยเวทย์/ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 13 เมษายน 2555   ตัวเต็มเร็วๆนี้… เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 13 เมษายน 2555
เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 10 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 10 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 10 เมษายน 2555 ผู้ดำเนินรายการ: ธีระ ธัญไพบูลย์/ วราภรณ์ สมพงษ์/ สาธิต กรีกุล/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา/ บัญชา ชุมชัยเวทย์/ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 10 เมษายน 2555     เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 10 เมษายน 2555
เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 8 เมษายน 2555 (รู้ตัวมือระเบิดห้างลีการ์เด้นแล้ว)

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 8 เมษายน 2555 (รู้ตัวมือระเบิดห้างลีการ์เด้นแล้ว)

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 7 เมษายน 2555 (รู้ตัวมือระเบิดห้างลีการ์เด้นแล้ว) ผู้ดำเนินรายการ: ธีระ ธัญไพบูลย์/ วราภรณ์ สมพงษ์/ สาธิต กรีกุล/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา/ บัญชา ชุมชัยเวทย์/ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 8 เมษายน 2555 ช่วงที่ 1/4 ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 8 เมษายน 2555 ช่วงที่ 2/4 ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 8 เมษายน 2555 ช่วงที่ 3/4 ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 8 … Continue reading
เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 7 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 7 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 7 เมษายน 2555 ผู้ดำเนินรายการ: ธีระ ธัญไพบูลย์/ วราภรณ์ สมพงษ์/ สาธิต กรีกุล/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา/ บัญชา ชุมชัยเวทย์/ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 7 เมษายน 2555 ช่วงที่ 1/4 ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 7 เมษายน 2555 ช่วงที่ 2/4 ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 7 เมษายน 2555 ช่วงที่ 3/4 ดูรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ 7 เมษายน … Continue reading
เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 4 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 4 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 4 เมษายน 2555 ผู้ดำเนินรายการ: ธีระ ธัญไพบูลย์/ วราภรณ์ สมพงษ์/ สาธิต กรีกุล/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา/ บัญชา ชุมชัยเวทย์/ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 4 เมษายน 2555 ที่มา : เรื่องเด่นเย็นนี้ เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 4 เมษายน 2555
เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 3 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 3 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 3 เมษายน 2555 ผู้ดำเนินรายการ: ธีระ ธัญไพบูลย์/ วราภรณ์ สมพงษ์/ สาธิต กรีกุล/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา/ บัญชา ชุมชัยเวทย์/ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง เรื่องเด่นเย็นนี้ 3 เมษายน 2555 ช่วงที่ 1/5 เรื่องเด่นเย็นนี้ 3 เมษายน 2555 ช่วงที่ 2/5 เรื่องเด่นเย็นนี้ 3 เมษายน 2555 ช่วงที่ 3/5 เรื่องเด่นเย็นนี้ 3 เมษายน … Continue reading
เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 2 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 2 เมษายน 2555

เรื่องเด่นเย็นนี้ ดูเรื่องเด่นเย็นนี้ ย้อนหลัง 2 เมษายน 2555 ผู้ดำเนินรายการ: ธีระ ธัญไพบูลย์/ วราภรณ์ สมพงษ์/ สาธิต กรีกุล/ สรยุทธ สุทัศนะจินดา/ บัญชา ชุมชัยเวทย์/ สายสวรรค์ ขยันยิ่ง ext-align: center;”