น้องยอร์ช ยงศิลป์ ผู้รับบทเป็น วันเฉลิมตอนเด็ก รุ่นที่ 3

วันเฉลิมตอนเด็ก สุดท้ายกับบทวันเฉลิมในวัย 12 ขวบ แสดงโดย น้องยอร์ช ด.ช.ยงศิลป์ วงศ์พนิตนนท์ ซึ่งน้องยอร์ชเองต้องลงทุนโกนผมโกนคิ้วเพื่อความสมจริง

น้องยอร์ช ยงศิลป์ ผู้รับบทเป็น วันเฉลิมตอนเด็ก รุ่นที่ 3 ลูกลำยอง

น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-13 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-12 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-11 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-10 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-9 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-8 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-7 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-6 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-5 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-4 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-3 น้องยอร์ช-ทองเนื้อเก้า-2