เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555

ผู้ดำเนินรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ : สรยุทธ สุทัศจินดา/ กฤติกา ขอไพบูลย์/ เอกราช เก่งทุกทาง/ พิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ/ สู่ขวัญ บูลกุล หลากเรื่องราวเล่าขาน สาระพันข่าวสารข้อมูลใหม่รับอรุณ

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 1/10

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 2/10

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 3/10

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 4/10

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 5/10

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 6/10

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 7/10

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 8/10

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 9/10

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 6 มิถุนายน 2555 10/10

 

เรื่องเล่าเช้านี้ย้อนหลัง 6 มิถุนายน 2555

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2012-06-7 4:27:56 คนอ่าน 243 คน