เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555

ผู้ดำเนินรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ : สรยุทธ สุทัศจินดา/ กฤติกา ขอไพบูลย์/ เอกราช เก่งทุกทาง/พิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ/ สู่ขวัญ บูลกุล หลากเรื่องราวเล่าขาน สาระพันข่าวสารข้อมูลใหม่รับอรุณ

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ช่วง 1/9

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ช่วง 2/9

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ช่วง 3/9

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ช่วง 4/9

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ช่วง 5/9

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ช่วง 6/9

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ช่วง 7/9

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ช่วง 8/9

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ช่วง 9/9

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กรกฎาคม 2555

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2012-07-6 9:54:44 คนอ่าน 313 คน