เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555

ผู้ดำเนินรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ : สรยุทธ สุทัศจินดา/ กฤติกา ขอไพบูลย์/ เอกราช เก่งทุกทาง/พิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ/ สู่ขวัญ บูลกุล หลากเรื่องราวเล่าขาน สาระพันข่าวสารข้อมูลใหม่รับอรุณ

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ช่วง 1/2

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555 ช่วง 2/2

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 15 สิงหาคม 2555

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2012-08-16 3:57:57 คนอ่าน 360 คน