เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2555

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2555

ผู้ดำเนินรายการ เรื่องเล่าเช้านี้ : สรยุทธ สุทัศจินดา/ กฤติกา ขอไพบูลย์/ เอกราช เก่งทุกทาง/พิชญทัฬน์ จันทร์พุฒ/ สู่ขวัญ บูลกุล หลากเรื่องราวเล่าขาน สาระพันข่าวสารข้อมูลใหม่รับอรุณ

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2555 ช่วง 1/3


เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2555 ช่วง 2/3

เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2555 ช่วง 3/3


เรื่องเล่าเช้านี้ ย้อนหลัง วันที่ 5 กันยายน 2555

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2012-09-5 3:28:06 คนอ่าน 561 คน