เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ย้อนหลัง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ย้อนหลัง วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555

ออกอากาศทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ เวลา 10.45-12.15 น.เป็นรายการโทรทัศน์ประเภทเล่าข่าว ด้วยภาษาที่เป็นกันเองกับผู้ชม ผลิตโดย ฝ่ายข่าว

เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ย้อนหลัง วันที่ 13 ตุลาคม 2555

คลิปข่าว เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ย้อนหลัง 10 พฤศจิกายน 55 (Full)

คลิปข่าว เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ย้อนหลัง 10 พฤศจิกายน 55 (1/5)

รอคลิป เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ย้อนหลัง

คลิปข่าว เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ย้อนหลัง 10 พฤศจิกายน 55 (2/5)

รอคลิป เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ย้อนหลัง

คลิปข่าว เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ย้อนหลัง 10 พฤศจิกายน 55 (3/5)

รอคลิป เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ย้อนหลัง

คลิปข่าว เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ย้อนหลัง 10 พฤศจิกายน 55 (4/5)

รอคลิป เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ย้อนหลัง

คลิปข่าว เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ย้อนหลัง 10 พฤศจิกายน 55 (5/5)

รอคลิป เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ย้อนหลัง

เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์,ดูเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์,เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ย้อนหลัง,เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ย้อนหลัง, สรยุทธ์,เรื่องเล่า เสาร์อาทิตย์, ดูเรื่องเล่าเสาร์ อาทิตย์ ,เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์ย้อนหลัง 10 พฤศจิกายน 55,เรื่องเสาร์-อาทิตย์ 10 พฤศจิกายน 255

 

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2012-11-10 10:25:55 คนอ่าน 863 คน