นาซาเผยพบดาวเคราะห์ 3 ดวงใหม่คล้ายโลก

 

นาซาเผยพบดาวเคราะห์ 3 ดวงใหม่คล้ายโลก

นาซาเผยพบดาวเคราะห์ 3 ดวงใหม่คล้ายโลก

 

 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 เว็บไซต์ npr.org รายงานว่า องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐฯ (นาซา) เปิดเผยรายงานการค้นพบดาวเคราะห์ดวงใหม่ 2 ดวงที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโลกเป็นอย่างมาก จนเกิดการตั้งข้อสันนิษฐานว่าอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์ดัง กล่าวก็เป็นได้

โดยนายวิลเลียม โบรุคกี หัวหน้านักวิทยาศาสตร์สำหรับโครงการเคปเลอร์ (Kepler Space Telescope) ซึ่งเป็นโครงการค้นหาดาวเคราะห์ที่มีลักษณะเหมือนโลก เปิดเผยว่า ดาวเคราะห์ที่ค้นพบได้แก่ เคปเลอร์ -69c, เคปเลอร์-62e และเคปเลอร์-62f

เคปเลอร์ -69c มีขนาดใหญ่กว่าโลกราว 70% และใช้เวลาราว 242 วันในการโคจรรอบดาวเคปเลอร์-69 โดยอยู่ห่างจากโลก 2,700 ปีแสง

เคปเลอร์-62e มีขนาดใหญ่กว่าโลกราว 60% และใช้เวลาราว 122 วันในการโคจรรอบดาวเคปเลอร์-62 โดยอยู่ห่างจากโลก 1,200 ปีแสง

เคปเลอร์-62f มีขนาดใหญ่กว่าโลกราว 40% และใช้เวลาราว 267 วันในการโคจรรอบดาวเคปเลอร์-62 โดยอยู่ห่างจากโลก 1,200 ปีแสง

นอก จากนี้ ดาวเคราะห์ทั้ง 3 ดวงโคจรอยู่ในบริเวณที่นักดาราศาสตร์เรียกว่า เขตอาศัยได้ (habitable zone) ซึ่งเป็นบริเวณที่มีอุณหภูมิไม่ร้อนและไม่เย็นจนเกินไป ผู้เชี่ยวชาญจึงตั้งสมมติฐานว่า ดาวเคราะห์ทั้ง 3 ดวงอาจมีลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่ใกล้เคียงกับโลกของเรา คือมีทั้งพื้นดินและพื้นน้ำ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์กำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาลักษณะ พื้นผิวของดาวเคราะห์ ตลอดจนสภาพภูมิอากาศ และอุณหภูมิบนดาวเคราะห์โดยละเอียด เพื่อพิสูจน์หาร่องรอยของสิ่งมีชีวิตต่อไป

นาซาเผยพบดาวเคราะห์ 3 ดวงใหม่คล้ายโลก

นาซาเผยพบดาวเคราะห์ 3 ดวงใหม่คล้ายโลก

 

นาซาเผยพบดาวเคราะห์ 3 ดวงใหม่คล้ายโลก

นาซาเผยพบดาวเคราะห์ 3 ดวงใหม่คล้ายโลก

ภาพประกอบจาก npr.org
ที่มา: http://www.idomodern.com

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2013-04-22 8:59:27 คนอ่าน 571 คน