ชมเป็นบุญตา… ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙ กับพระปรีชาสามารถด้านจิตกรรม

ชมเป็นบุญตา… ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙ กับพระปรีชาสามารถด้านจิตกรรม

 

w644 (4)

“จิตกรรม” ถือเป็นศิลปะอีกแขนงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงสนพระทัยมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ ครั้งที่ยังประทับอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (ราว พ.ศ.๒๔๘๐-๒๔๘๘) โดยทรงศึกษาด้วยพระองค์เองและจากตำราต่าง ๆ ทั้งนี้ พระองค์ทรงมีจิตกรรมฝีพระหัตถ์ที่เคยเผยแพร่แล้วถึง ๔๗ ภาพ แบ่งเป็น ๓ ประเภทใหญ่ ๆ คือ ภาพแบบเหมือนจริง ภาพแบบลัทธิเอ็กซ์เพรสชั่นนิสม์ และภาพแบบนามธรรม นับว่าพระองค์ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะอย่างแท้จริง…

 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ไม่ปรากฏชื่อ เทคนิคสีน้ำมัน

 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ไม่ปรากฏชื่อ ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ติดบนไม้อัด ขนาด ๑๕.๕ x ๒๒ เซนติเมตร

 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เทคนิคสีน้ำมัน

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครั้งทรงพระเยาว์ ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๕๖ x ๗๑ เซนติเมตร

 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๐ x ๗๕ เซนติเมตร

 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ครอบครัว (Family), ๒๕๐๗ สีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๖๐ x ๙๐.๕ เซนติเมตร (มีพระปรมาภิไธยย่อและข้อความ ภอ ๘-๐๗)

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

พระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก

 

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ในหลวง ร.๙

ภาพพระพุทธเจ้า ภาพสีน้ำมันบนผ้าใบ ขนาด ๒๐ x ๒๖ เซนติเมตร

ที่มา : OK Magazine

เรื่องน่าสนใจ
- 18-10-2017 3:48:08 โพสต์โดย : TLC NEWS คนดู อ่าน 378 คน คน
  • คำค้นยอดนิยม

  • ดูละครย้อนหลัง