เส้นทางรถไฟสายมิตรภาพไทย-ลาว

     เส้นทางรถไฟสายมิตรภาพไทย-ลาว

      เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และเพื่อให้มีการเดินทางร่วมกันระหว่าง 2 ประเทศ เมื่อปี พ.ศ. 2540 รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย

      จึงได้ร่วมลงนามสัญญาว่าด้วยการเดินรถไฟ ร่วมกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทั้งนี้ได้ให้การรถไฟของทั้งสองฝ่าย ร่วมกันกำหนดจำนวนขบวนรถโดยสารและตารางการเดินรถร่วมกัน โดยรัฐบาลไทยให้ความช่วยเหลือด้านการก่อสร้างทางรถไฟ จากช่วงกึ่งกลางสะพานมิตรภาพถึงสถานีท่านาแล้งระยะทาง 3.5 กิโลเมตร ในวงเงิน 197 ล้านบาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าร้อยละ 30 และเงินกู้ผ่อนปรนแบบมีเงื่อนไขร้อยละ 70 

เส้นทางรถไฟสายมิตรภาพไทย-ลาว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดเส้นทางรถไฟสายประวัติศาสตร์ เส้นทางสถานีหนองคายประเทศไทย-สถานีรถไฟท่านาแล้ง สปป.ลาว โดยการนี้ทรงลั่นระฆังเปิดการเดินรถไฟปฐมฤกษ์ ณ สถานีรถไฟหนองคาย จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา

เส้นทางรถไฟสายมิตรภาพไทย-ลาว

      ในโอกาสอันเป็นมหามงคลฤกษ์นี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จฯ มาทรงเปิดเส้นทางรถไฟหนองคายประเทศไทย ถึงท่านาแล้งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ 5 มีนาคมที่ผ่านมา เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จถึงยังบริเวณด้านหน้าสถานีรถไฟหนองคาย ทอดพระเนตรนิทรรศการ และทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพรคลุมป้ายห้องสมุดการรถไฟฯ เพื่อประชาชน ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยดัดแปลงจากรถโดยสารเก่าที่ยังใช้งานอยู่มาเป็นห้องสมุด เพื่อประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าสำหรับประชาชนชาว จ.หนองคาย และจังหวัดใกล้เคียง

เส้นทางรถไฟสายมิตรภาพไทย-ลาว

      จากนั้นจึงเสด็จฯ กลับมายังสถานีถไฟหนองคาย ทรงลงพระนามาภิไธย ในสมุดทะเบียนผู้โดยสารคนแรกของขบวนรถไฟปฐมฤกษ์ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วทรงลั่นระฆังเปิดการเดินทางรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์ ระหว่างประเทศไทย-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วประทับรถไฟพระที่นั่งข้ามสะพานมิตรภาพไทย-ลาวไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง โดยมี ท่านสมมาด พนเสนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและการขนส่งเฝ้ารับเสด็จ ท่ามกลางประชาชนชาวลาว ที่ถือธงชาติไทยและธงชาติลาวรอรับเสด็จเป็นจำนวนมาก

เส้นทางรถไฟสายมิตรภาพไทย-ลาว

      สำหรับการเดินรถไฟระหว่างประเทศทั้งสองนี้ จะถือเป็นการพัฒนาระบบการขนส่งระบบราง และศักยภาพการขนส่งในอนาคต ทั้งในด้านผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งเพื่อเป็นการพัฒนาเครือข่ายระบบการขนส่งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย

เส้นทางรถไฟสายมิตรภาพไทย-ลาว

      ในเวลาต่อมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เยือนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างเป็นทางการ โดยเสด็จฯ มายังหอสมุดแห่งชาติ ส.ป.ป.ลาว ทอดพระเนตรห้องอ่านหนังสือของเด็ก ห้องเก็บใบลาน ห้องบันทึกเสียง ก่อนเสด็จฯ ยังโครงการศูนย์พัฒนา และบริการด้านการเกษตร ห้วยซอน-ห้วยซั้ว (หลัก 22) โดยทรงเปิดการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยซอน บ้านนายาง เมืองนาทรายทอง แขวงกำแพงนครเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พร้อมทอดพระเนตรผลิตผลทางการเกษตรภายในโครงการ

     นายทวีป เสือรอด นายสถานีรถไฟหนองคาย กล่าวว่า หลังเสร็จพิธีเปิดแล้ว ยังไม่สามารถให้บรการเดินรถไฟได้ เนื่องจากยังมีข้อติดขัดเล็กน้อย ต้องพูดคุยกับทั้งสองฝ่ายในข้อปฎิบัติอีกหลายเรื่อง โดยรถไฟสายนี้จะออกจากสถานีหนองคายไปสถานีท่านาแล้งทุกวันๆละ 2 เที่ยว ใช้เวลาแต่ละช่วง 15 นาที ค่าโดยสารตู้นอนคนละ 50 บาท ตู้ปรับอากาศ 30 บาท ชั้น 2 ธรรมดา คนละ 20 บาท และทุกคนต้องทำหนังสือผ่านแดนก่อนเดินทางทุกครั้ง  

      ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ฟ.ท.ได้จัดทำตั๋วโดยสารพิเศษเป็นที่ระลึกพิธีเปิดการเดินรถไฟครั้งนี้เพื่อจัดจำหน่ายเพียง 9,999 ใบ ขณะที่ สปป.ลาวนำแสตมป์และโปสการ์ดที่ระลึก ส่วนใหญ่เป็นภาพรถไฟ ราคา 50-700 กีบ มาจำหน่าย ได้รับความสนใจจากผู้ที่เข้าร่วมพิธีเปิดอย่างมาก

ที่มา นสพ.คมชัดลึก 5/3/52

 

 

- 2009-03-9 9:01:21 คนอ่าน 1,092 คน