รายชื่อโรงเรียน-มหาวิทยาลัย หยุดการเรียนการสอน 3-6 ธ.ค นี้

หยุดการเรียนการสอน

กรุงเทพมหานครประกาศปิดการเรียนการสอนโรงเรียนในสังกัดรวม 24 โรงเรียน ต่อเนื่อง วันที่ 3 ธันวาคม อีก 1 วัน โดยแบ่งอยู่ในเขตดุสิต 9 โรงเรียน เช่น โรงเรียนวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดจันทรสโมสร โรงเรียนวัดเทวราชกุญชร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 4 โรงเรียน เช่น โรงเรียนวัดสิตาราม และเขตพระนคร 11 โรงเรียน เช่น โรงเรียนราชบพิธ โรงเรียนวัดตรีทศเทพ โรงเรียนวัดพระเชตุพน

ส่วนมหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอนและปิดทำงานเพิ่ม ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2556 มีดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ทุกศูนย์การศึกษา
 2. มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.)
 3.  มหาวิทยาลัยมหิดล (มม.) ปิดทุกวิทยาเขต ยกเว้นโรงพยาบาลในสังกัด
 4. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เฉพาะวิทยาเขตบางเขน
 5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)
 6. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.)
 7. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8. โรงเรียนสาธิตจุฬาฯ

แต่ในส่วนของคลินิกทันตกรรมและโรงพยาบาลสัตว์เล็กจะปิดให้บริการในวันที่ 3-5 ธันวาคม แต่จะเปิดให้บริการเฉพาะคลินิกฉุกเฉินเท่านั้น

 1. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ปิดวันที่ 3-4 ธันวาคม ยกเว้นโรงพยาบาลชลประทานและโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 2. มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และวิทยาคารพญาไท ปิดวันที่ 3-5 ธันวาคม
 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (มร.สส.)ปิดวันที่ 3 ธันวาคม
 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต (มสด.) ปิดวันที่ 3 ธันวาคม

นายบัณฑิตย์ ศรีพุทธางกูร เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(กช.) กล่าวว่า ขณะนี้มีโรงเรียนเอกชนในเขตกทม. ขอหยุดการเรียนการสอน 5 แห่ง ได้แก่

 1. ร.ร.เซนต์คาเบรียล
 2. ร.ร.โยนออฟอาร์ค
 3. ร.ร.พันธะศึกษา หยุดถึง 5 ธ.ค.
 4. ร.ร.ราชินีบน หยุดถึง 3 ธ.ค

ซึ่งการหยุดการเรียนการสอนให้อยู่ในดุลพินิจของสถานศึกษาโดยให้ดูความเหมาะสม

ส่วนร.ร.เตรียมอุดมศึกษาประกาศหยุดเรียนผ่านเว็บไซต์โรงเรียนจนถึงวันที่ 6 ธ.ค.

ที่มา : มติชน

ข่าวด่วนวันนี้ข่าวเด่นวันนี้ คลิปข่าว

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2013-12-3 9:50:35 คนอ่าน 92 คน