ขึ้นราคาตามมาม่า คอเหล้า สิงห์อมควัน ร้อน ขึ้นภาษีบุหรี่ สุรา

 

ขึ้นราคาตามมาม่า คอเหล้า สิงห์อมควัน ร้อน ขึ้นภาษีบุหรี่ สุรา

ครม.เห็นชอบปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตเหล้าไทย-เหล้านอกครอบคลุมถึงเหล้าขาว ในอัตราลิตรละ 120-400 บาท ส่วนบุหรี่ปรับขึ้นภาษี 8 ยี่ห้อ อัตรา 6-8 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 21 ส.ค…

เหล้า

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2555 มีรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอปรับขึ้นภาษีสรรพสามิตสุราและยาสูบ โดยให้มีผลทันทีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ในส่วนของบุหรี่จะปรับขึ้นภาษีสรรพสามิต 8 ยี่ห้อในอัตรา 6-8 บาท/ซอง ส่วนสุรา แบ่งเป็นสุราผสม ปรับภาษีสรรพสามิตเพิ่มเป็น 120 บาทต่อลิตร และสุราต่างประเทศ เพิ่มเป็น 400 บาทต่อลิตร โดยการปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตในครั้งนี้ ยังถือว่าไม่เป็นเพดานที่ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังให้เหตุผลในการปรับภาษีสุราและบุหรี่ในครั้งนี้ว่า เพื่อเป็นการทำให้การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกัน ก็ช่วยลดการบริโภคสุราและยาสูบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน

ด้าน นางเบญจา หลุยเจริญ อธิบดีกรมสรรพสามิต กล่าวว่า การปรับปรุงภาษีดังกล่าวตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยกรมสรรพสามิตได้ปรับอัตราภาษีในฝั่งของปริมาณเพิ่มขึ้น จากปัจจุบันจัดเก็บอยู่ที่อัตรา 85% เพิ่มขึ้นอีก 2% เป็น 87% จากเพดานที่จัดเก็บสูงสุดไม่เกิน 90% ทั้งนี้ กฎหมายยาสูบกำหนดให้กรมสรรพสามิตสามารถพิจารณาจัดเก็บภาษียาสูบได้ทั้งใน ฝั่งของปริมาณ หมายถึงอัตราภาษีต่อมวนหรือต่อน้ำหนักเช่น กรัม เป็นต้น และในฝั่งมูลค่าคือ ราคาแจ้ง ณ หน้าโรงงานกรณีที่เป็นบุหรี่ผลิตภายในประเทศ หรือราคาซีไอเอฟ (ราคา ณ ท่าเรือ ราคาสินค้าบวกค่าขนส่งและประกันภัย) แต่การพิจารณาที่จะจัดเก็บอัตราภาษีในฝั่งไหนขึ้นอยู่กับว่า รายได้ของเม็ดเงินภาษีฝั่งไหนจัดเก็บได้สูงกว่ากันให้จัดเก็บที่ฝั่งนั้น ซึ่งรอบนี้ กรมสรรพสามิตเสนอให้ขึ้นอัตราภาษีในฝั่งของปริมาณ เนื่องจากในฝั่งของมูลค่านั้นได้เก็บภาษีเต็มอัตราที่ 90% ไปแล้ว

“กรมสรรพสามิตเสนอให้เก็บภาษียาสูบในฝั่งของปริมาณเพราะเห็นว่า ราคาในช่วงนี้ ยังมีช่องว่างที่สามารถทำได้ โดยมีสูตรในการคำนวณตามปริมาณของใบยาและน้ำหนักต่อมวน ซึ่งวิธีการนี้จะทำให้ราคาบุหรี่ที่จำหน่ายภายในประเทศปรับราคาขึ้นยกแผง โดยบุหรี่กรองทิพย์ จะต้องเสียภาษีเพิ่มอีกซองละ 6 บาท มายด์ เซเว่น ซองละ 9 บาท มาร์โบโล ซองละ 8 บาท แอลแอน์ดเอ็มซองละ 6 บาท โดยเฉพาะบุหรี่ที่นำเข้าจากประเทศจีนที่มีราคาถูก โดยแจ้งราคาซีไอเอฟไว้ที่ซองละ 1-2 บาทจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นซองละ 20 บาท”

นางเบญจา กล่าวต่อว่า การขึ้นอัตราภาษียาสูงในครั้งนี้ จะทำให้รายได้ของกรมสรรพสามิตเพิ่มขึ้นอีกปีละ 10,000 ล้านบาท และยังทำให้การแจ้งราคาซีไอเอฟของบุหรี่นอกราคาถูกที่ขายซองปลีกซองละ 25-30 บาทหมดไปด้วย โดยกรมสรรพสามิตจะประกาศอัตราภาษีใหม่ ในวันที่ 21 ส.ค.นี้ ตามมติ ครม.เพื่อให้มีผลบังคับใช้ทันที อย่างไรก็ตาม สำหรับอัตราภาษีใหม่ในครั้งนี้ จะมีผลต่อราคาขายปลีกของบุหรี่มากน้อยแค่ไหน ขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการที่จะพิจารณาแบกรับภาษี ไว้แทนผู้บริโภคหรือไม่ เพราะกรมสรรพสามิตมีหน้าที่ประกาศอัตราภาษีและราคาจำหน่ายสูงสุด หากผู้ประกอบการยอมรับภาระภาษีแทนผู้บริโภคก็สามารถจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่า กรมสรรพสามิตประกาศ

ส่วนภาษีอัตราภาษีสุราใหม่ จะมีการปรับขึ้นในฝั่งของปริมาณเช่นกัน โดยสุราขาวหรือเหล้าขาวจะปรับขึ้นจากปัจจุบันเก็บ 120 บาทต่อแอลกอฮอล์ปริสุทธิ (100 ดีกรี) เพิ่มขึ้น 150 บาท และปรับขึ้นอัตราภาษีสุราผสม เช่น เชียนชุน เป็นต้นจาก 300 บาท เป็น 350 บาทต่อแอลกอฮอล์ปริสุทธิ และบรั่นดี ขึ้นอัตราภาษีจาก 48% เป็น 50% ซึ่งเป็นการปรับขึ้นในฝั่งของมูลค่า เนื่องจากในฝั่งของปริมาณจัดเก็บเติมในอัตราลิตรละ 400 บาทเต็มเพดานไปแล้ว โดยคาดว่า กรมสรรพสามิตจะรายได้จากอัตราภาษีสุราใหม่ประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยมีผลตั้งแต่วันที่21 ส.ค.55 เป็นต้นไป

“อัตราภาษีที่ปรับขึ้นในรอบนี้ ทำได้ไม่มากเพราะอัตราภาษีของกรมสรรพสามิตหลายรายการเต็มเพดานเกือบหมดแล้ว และการปรับขึ้นอัตราภาษีในแต่ละครั้ง ต้องพิจารณาถึงราคาขายปลีกด้วย เพราะหากราคาสินค้าในกลุ่มสินค้าบาปปรับขึ้นคราวละมากๆ จะมีผลทำให้สินค้าเถื่อน หรือสินค้าหนีเสียภาษีทะลักเข้ามาภายในประเทศมากขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม ตนเห็นว่า กรมสรรพสามิตสมควรที่จะปรับโครงสร้างภาษีใหม่ทั้งหมด เพื่อขยายเพดานอัตราภาษีที่ใกล้เต็มเพดานแล้วให้มีช่องว่างเพิ่มมากขึ้น”

Share on Facebook0Tweet about this on TwitterGoogle+0
- 2012-08-21 5:43:59 คนอ่าน 2,741 คน