นายกฯเปิดงานวันเด็กศธ.ขอพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

นายกฯเปิดงานวันเด็กศธ.ขอพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม

นายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานวันเด็กกระทรวงศึกษาธิการ ขอให้เด็กๆ ตั้งใจเรียนมีความรู้คู่คุณธรรม ร่วมยุทธศาสตร์ชาติ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ที่ กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่สมาชิกเยาวชนสัมพันธ์และตัวแทนเด็ก เยาวชน ว่า รัฐบาลตระหนักว่าเด็กเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต มุ่งส่งเสริมสนับสนุนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เด็ก ให้ตั้งใจศึกษารู้จักคิด วิเคราะห์และพัฒนาตนเองให้มีความคิดสร้างสรรค์ รู้ทันเทคโนโลยี มีความรอบรู้เรื่องกฎหมาย และปฏิบัติตนให้ตั้งมั่นอยู่ในความดี มีคุณธรรมความรักสามัคคีและรักษาวัฒนธรรมประจำชาติ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน พร้อมชี้แจงความสำคัญของเยาวชนร่วมดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี เพื่อไปพัฒนาประเทศต่อไป
รวมทั้งยังย้ำให้เยาวชนน้อมนำพระบรมราโชวาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เรื่องการทำดีจิตอาสา เพื่อสังคมมาปฏิบัติ ตลอดจนนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาถในรัชกาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้ในชี้วิตประจำวัน

ที่มา : innnews

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว

ข่าวเด่น ข่าววันนี้
- 13-01-2018 3:02:45 โพสต์โดย : fonnie คนดู อ่าน 11 คน คน
  • คำค้นยอดนิยม

  • ดูละครย้อนหลัง