โฉมหน้า 12 นักล่าฝันตัวจริง True AF10

โฉมหน้า 12 นักล่าฝันตัวจริง True AF10

AF10 สัปดาห์ที่12 กับโจทย์เพลง  AF10 Week 12 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 14 กันยายน 2556 โฉมหน้า 12 นักล่าฝันตัวจริง True AF10 ปฏิบัติการล่าฝัน True Academy Fantasia season 10 >> AF10 Week 12 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 14 กันยายน 2556 << ดูคลิกที่นี่ โฉมหน้า 12 นักล่าฝันตัวจริง True AF10 ในที่สุดเราก็ได้เห็นโฉมหน้าของ 12 นักล่าฝันตัวจริงแห่ง True AF10 เป็นที่เรียบร้อย และมาร่วมลุ้น … Continue reading

AF10 ถัง V13 ออก ไม่ได้ไปต่อ เอเอฟ 10 Week 11

AF10 ถัง V13 ออก ไม่ได้ไปต่อ เอเอฟ 10 Week 11

AF10 สัปดาห์ที่11 กับโจทย์เพลง My Voice My Music AF10 Week 10 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 7 กันยายน 2556 AF10 ถัง V13 ออก ไม่ได้ไปต่อ   >> AF10 Week 11 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 7 กันยายน 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่11 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด และผู้ที่ไม่ได้ต่อสัปดาห์ที่ 11 ได้แก่ ถัง V13 ประวัติถัง V13 เอเอฟ10ถัง af10 ทีม : ฝันและใฝ่ ชื่อ – สกุล : … Continue reading

AF10 แตงไทย V10 ออก ไม่ได้ไปต่อ เอเอฟ 10 Week 10

AF10 แตงไทย V10 ออก ไม่ได้ไปต่อ เอเอฟ 10 Week 10

AF10 สัปดาห์ที่10 กับโจทย์เพลง My Stage AF10 Week 10 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 31 สิงหาคม 2556 AF10 แตงไทย V10 ออก ไม่ได้ไปต่อ เอเอฟ 10   >> AF10 Week 10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 31 สิงหาคม 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่10 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด สัปดาห์ที่ 10 ได้แก่ แตงไทย V10 กับบทบาทเด็กน้อยและตุ๊กตาหมี และผู้ที่ไม่ได้ต่อสัปดาห์ที่ 10 ได้แก่  แตงไทย V10  ประวัติแตงไทย V10 เอเอฟ10 แตงไทย … Continue reading

AF10 ฟลุค V3 เอเอฟ 10 ออก ไม่ได้ไปต่อ Week 9

AF10 ฟลุค V3 เอเอฟ 10 ออก ไม่ได้ไปต่อ Week 9

AF10 สัปดาห์ที่9 กับโจทย์เพลง My Thai Thai   AF10 Week 9 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 24 สิงหาคม 2556 AF10 ฟลุค V3 เอเอฟ 10 ออก ไม่ได้ไปต่อ Week 9   >> AF10 Week 9 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 24 สิงหาคม 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่9 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด 3 คน ได้แก่ เหินฟ้าV14 ฟลุคV3 เต้ยV21 และผู้ที่ไม่ได้ต่อสัปดาห์ที่ 9 ได้แก่ ฟลุคV3  ประวัติ ฟลุค V3 เอเอฟ10 … Continue reading

AF10 แตงโม V2 เอเอฟ 10 ออก ไม่ได้ไปต่อ Week 8

AF10 แตงโม V2 เอเอฟ 10 ออก ไม่ได้ไปต่อ Week 8

AF10 สัปดาห์ที่8 กับโจทย์เพลง My Beat AF10 Week 8 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 17 สิงหาคม 2556 AF10 แตงโม V2 เอเอฟ 10 ออก ไม่ได้ไปต่อ Week 8   >> AF10 Week 8 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 17 สิงหาคม 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่8 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด 3 คน ได้แก่ บีม V15, แตงไทย V10, เบล V24, แตงโม … Continue reading

AF10 เบนซ์V9 เท็นV1 คู่Buddy เอเอฟ 10 ออก ไม่ได้ไปต่อ Week 7

AF10 เบนซ์V9 เท็นV1 คู่Buddy เอเอฟ 10 ออก ไม่ได้ไปต่อ Week 7

AF10 สัปดาห์ที่7 กับโจทย์เพลงMy Buddy AF10 Week 7 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 10 สิงหาคม 2556 เบนซ์V9 เท็นV1 คู่Buddy ออก ไม่ได้ไปต่อ Week 7   >> AF10 Week 7 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 10 สิงหาคม 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่7 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด 3 คู่ ได้แก่ แตงโมV2-แตงไทยV10 ,เหินฟ้าV14-ตองV8 และ เท็นV1-เบนซ์V9  และผู้ที่ไม่ได้ต่อสัปดาห์ที่ 7 ได้แก่ เบนซ์V9 เท็นV1  ประวัติเบนซ์ V9 Benz … Continue reading

AF10 หมอต้น V16 ออก ไม่ได้ไปต่อ เอเอฟ 10 Week 6

AF10 หมอต้น V16 ออก ไม่ได้ไปต่อ เอเอฟ 10 Week 6

AF10 สัปดาห์ที่6 กับโจทย์เพลง My Weakness AF10 Week 6 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 3 สิงหาคม 2556 หมอต้น V16 ออก หมอต้น  ไม่ได้ไปต่อ Week 6 >> AF10 Week 6 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 10 สิงหาคม 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่6 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด 3 คน ได้แก่ มุกV4 ฟลุคV3 เบนซ์V9 จากทีมฝันและใฝ่ เหินฟ้าV14 แนนV11 ต้นV16 จากทีมฝากรัก และผู้ที่ไม่ได้ต่อสัปดาห์ที่ 6 … Continue reading

AF10 เอ้ V7 ออก เอ้เอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 5

AF10 เอ้ V7 ออก เอ้เอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 5

AF10 สัปดาห์ที่5 กับโจทย์เพลง MY DUET Week 5 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 27 กรกฎาคม 2556 เอ้ V7 ไม่ได้ไปต่อ Week 5 >> AF10 Week 5 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 27 กรกฎาคม 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่5 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด 3 คน ได้แก่ ทีมฝันและใฝ่ คือ เท็น V1, เอ้ V7 และ ฟลุค V3 ทีมฝากรัก คือ เต้ย V21, … Continue reading

AF10 ปริม V19 ออก ปริมเอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 4

AF10 ปริม V19 ออก ปริมเอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 4

ปริม V19 ออก AF10 สัปดาห์ที่4 กับโจทย์เพลง My MINUTE AF10 Week 4 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 20 กรกฎาคม 2556 ปริม V19 ไม่ได้ไปต่อ Week 4 >> AF10 Week 4 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 20 กรกฎาคม 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่4 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด 6 คน ได้แก่ ปริม V19, เหินฟ้า V14, แตงโม V2, แตงไทย V10, … Continue reading

AF10 ริว V17 ออก ริวเอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 3

AF10 ริว V17 ออก ริวเอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 3

AF10 สัปดาห์ที่3 กับโจทย์เพลง My Scene AF10 Week 3 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 13 กรกฎาคม 2556 V17 ออก ริวเอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 3 >> AF10 Week 3 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 13 กรกฎาคม 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่3 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด 3 คน ได้แก่ แตงไทยV10 ฟลุคV3 และ เอ้V7 และผู้ที่ไม่ได้ต่อสัปดาห์ที่ 3 ได้แก่ ริวV17 จากทีมฝากรัก ริว V17 ริว AF10 ริว เอเอฟ10 ประวัติริว V17 AF10 … Continue reading

AF10 แมงปอ V12 ออก แมงปอเอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 2

AF10 แมงปอ V12 ออก แมงปอเอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 2

AF10 สัปดาห์ที่2 กับโจทย์เพลง My Step AF10 Week 2 ทีมฝันและใฝ่ ทีมฝากรัก AF10 คอนเสิร์ตเอเอฟ10 วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 AF10 แมงปอ V12 ออก แมงปอเอเอฟ 10 ไม่ได้ไปต่อ Week 2 ประกาศผลโหวต Concert AF 10 Week 2 แมงปอ V12 ออก >> AF10 Week 2 คอนเสิร์ตเอเอฟ10ย้อนหลัง 6 กรกฎาคม 2556 << ดูคลิกที่นี่ หลังจากคอนเสิร์ตสัปดาห์ที่2 จบลง ผู้ที่มีคะแนนโหวตน้อยที่สุด 3 คน ได้แก่ มุกV4 … Continue reading

AF10 สัปดาห์แรก ลีซ่า V5 ทีมฝันและใฝ่ ออกจากบ้านเป็นคนแรก

AF10 สัปดาห์แรก ลีซ่า V5 ทีมฝันและใฝ่ ออกจากบ้านเป็นคนแรก

AF 10 สัปดาห์แรก เปิดฉากแล้ว กับโจทย์เพลง My Style พร้อมพิธีกรคู่แรก ต้อย เศรษฐา และโจ ภานุพล (โจ AF2) ลีซ่า V5 ลีซ่า วิซมันน์ ทีมฝันและใฝ่ ออกจากบ้านเป็นคนแรก การแข่งขันAF10 สัปดาห์ที่ 1 โจทย์เพลง My Style  AF10 คอนเสิร์ตเปิดตัว 24 นักล่าฝัน เอเอฟ10ย้อนหลัง ตอนแรก 29 มิถุนายน 2556 < ดูคลิก โดยเหล่านักล่าฝันทั้ง 24 คน จากทั้ง 2 ทีม ได้แก่ ทีมฝันและใฝ่ … Continue reading