พนง.แบงก์กรุงเทพ” ประท้วงขอโบนัส ขู่ยกระดับรุนแรงหยุดงาน

พนง.แบงก์กรุงเทพ” ประท้วงขอโบนัส ขู่ยกระดับรุนแรงหยุดงาน

พนง.แบงก์กรุงเทพ” ประท้วงขอโบนัส ขู่ยกระดับรุนแรงหยุดงาน   สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ ได้รวมตัวกันที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม ประท้วงยื่นข้อเรียกร้องต่อผู้บริหาร ด้วยเช่นกัน   วันนี้(22 ม.ค.)สหภาพแรงงานธนาคารกรุงเทพ รวมตัวกันหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ ถนนสีลม จำนวนกว่าร้อยคน เพื่อประท้วงผู้บริหาร และยื่นข้อเรียกร้อง ภายใต้ข้อเสนอ “3 ค. 1 ก.” โดย ค คือ การขอคืน ดังนี้ ขอคืนโบนัสที่อัตรา 4 เดือน เหมือนในอดีต เนื่องจากปัจจุบันธนาคารจ่ายโบนัสให้เพียง 2 เดือน,ขอคืนเงินประทังชีวิตหลังเกษียณจากอัตราปัจจุบัน 3 แสนบาทต่อราย เป็น 4.5 แสนบาทต่อรายและสุดท้าย ขอคืนอัตราขึ้นเงินเดือนที่ 6% เท่ากันทั้งธนาคาร หลังจากที่ปรับให้พนักงานประจำ 3% … Continue reading