4 จังหวัดล้านนา เตรียมระเบิดความมันส์“ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา”

4 จังหวัดล้านนา เตรียมระเบิดความมันส์“ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา”

24

นายทวีศักดิ์ วาณิชย์เจริญ รักษาการปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วยนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสวัสดิ์ มูลภาที ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง และอาจารย์วิโรจน์ อำพรวิชัย ตัวแทนนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกันแถลงข่าวกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา “มิราเคิล ล้านนา ทัวริซึ่ม สปอร์ต” Miracle Lanna Tourism Sports และ “ปั่นสองล้อ ท่องล้านนา” และ “แรลลี่ท่องเที่ยวสุขสันต์ สวรรค์บนดอย” โครงการพัฒนาและยกระดับพื้นที่/ย่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Living Lanna Heritage)

24.1
ซึ่งจัดโดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ที่ ห้องโถงชั้น 1 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 พ.ย. ที่ผ่านมา โดยมี 2 ดารานักแสดง “มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์” พรีเซนต์เตอร์โครงการ และ “เรย์ แมคโดนัลด์” ผู้นำทีมแรลลี่รถยนต์ ร่วมแถลงข่าว ตลอดจนตัวแทนจากทีมจักรยานชั้นนำที่เข้าร่วมการแข่งขัน อาทิเช่น ทีมสิงห์ ไบค์เน็ต, ทีมจักรยานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, Nich-100Plus Cycling Team และ Roojai – Ch.Numchai Interbike เข้าร่วมงานอย่างคึกคัก

24.2

สำหรับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้โครงการดังกล่าว มีทั้งหมด 5 กิจกรรม กำหนดจัดขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2560 ต้อนรับฤดูหนาว โดยมุ่งตอบสนองให้ครอบคลุมตลาดกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจในกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวผู้รักในสุขภาพ บุคคลทั่วไป ตลอดจนเหล่าบรรดานักวิ่งจอมอึดและนักปั่นน่องเหล็กทั้งในประเทศและต่างประเทศ ให้เดินทางมาร่วมกิจกรรม ซึ่งจะช่วยกระตุ้นภาคการท่องเที่ยวของ 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบนในช่วงฤดูหนาวนี้ให้มีความคึกคักมากยิ่งขึ้น

24.3

ประกอบด้วย 1) การจัดงานล้านนา ไบค์แฟร์ 2017  “Lanna Bike Fair 2017” วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาลำปาง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าการท่องเที่ยวเชิงกีฬา แนะนำแพ็คเกจเส้นทางปั่นจักรยานเที่ยวล้านนา 4  จังหวัด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์กีฬาคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำในราคาสุดพิเศษ สนุกกับกิจกรรมหลากหลาย พร้อมพบปะพูดคุยกับดารานักแสดง ได้แก่ “หวานหวาน อรุณณภา”, “พอร์ช ศรัณย์” และ    “ป้อง ณวัฒน์”
2) การจัดกิจกรรม แรลลี่ “Rally รถยนต์ ท่องเที่ยวสุขสันต์ สวรรค์บนดอยล้านนา 4 จังหวัด” เพื่อประชาสัมพันธ์เส้นทางท่องเที่ยวในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 จำนวน 4 วัน 3 คืน วันที่ 17-20 พฤศจิกายน 2560 นำโดยนักแสดงอารมณ์ดี “เรย์ แมคโดนัลด์”
3) การแข่งขันแรลลี่วิ่งเทรล “Rally Lanna Trail Run Series 2017” จำนวน 2 สนาม ได้แก่ สนามที่ 1 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 เส้นทางปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน– อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ระยะทาง 16 และ 32 กิโลเมตร และสนามที่ 2 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เส้นทางสะพานขาวทาชมภู – อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน ระยะทาง 16 และ 25 กิโลเมตร
4) การแข่งขันปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว “Lanna Bike Rally Tour Series 2017” จำนวน 2 สนาม คือ สนามที่ 1 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2560 เส้นทาง    ปางม้า ปางล้อ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง – บ้านสันกับตอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ระยะทาง 221 กิโลเมตร และสนามที่ 2 วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 เส้นทางสะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน – อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ระยะทาง 270 กิโลเมตร
และ 5) การแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลทัวร์ล้านนา 4 จังหวัด ทัวร์ ออฟล้านนา 2017  “Tour of Lanna 2017” วันที่ 3-9 ธันวาคม 2560 จำนวน 7 สนาม ระยะทางรวม 750 กิโลเมตร ชิงเงินรางวัลรวมสูงถึง 1 ล้านบาท

นายทวีศักดิ์  วาณิชย์เจริญ  รักษาการปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การท่องเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) เป็น 1 ใน 15 กิจกรรมที่รัฐบาลกำหนดจัดให้มีขึ้น เพื่อส่งเสริมให้ปี 2561 เป็น”ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน”(Amazing Thailand Tourism Year 2018) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 – 1 มกราคม 2562 ซึ่งสอดคล้องกับกระแสความต้องการของประชากรโลก และสอดรับกับเจตนารมณ์ของ UNWTO    ที่มุ่งเน้นการเพิ่มสัดส่วนนักท่องเที่ยวคุณภาพ แต่ยังคงรักษาฐานนักท่องเที่ยวตลาดเดิมสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม สนับสนุนการท่องเที่ยวชุมชน โดยยกระดับและเพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวให้กับชุมชนทั่วประเทศ อันจะเป็นการวางรากฐานของเศรษฐกิจในภาพรวม เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามนโยบายของรัฐบาล

24.4

นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง ได้ดำเนินโครงการพัฒนาและยกระดับพื้นที่/ย่านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น (Living Lanna Heritage) ขึ้น เพื่อส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวในกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ตลอดจนรักษาและสืบทอดภาพลักษณ์ที่ดีทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา ส่งเสริมภาพลักษณ์ ตลาดท่องเที่ยวและการบริการในเชิงรุกของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้มีความโดดเด่นยิ่งขึ้นตามนโยบายปีท่องเที่ยววิถีไทย 2561 นำไปสู่การเพิ่มรายได้และจำนวนนักท่องเที่ยวรวมของ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 ให้กระจายอย่างทั่วถึงและมีความต่อเนื่องตลอดปี

อาจารย์วิโรจน์ อำพรวิชัย ตัวแทนนายกสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การจัดแข่งขันปั่นจักรยานทางไกลล้านนา 4 จังหวัด ในรายการ “Tour of Lanna 2017” ถือว่าเป็นศึกชิงจ้าวความเร็วจักรยานทางเรียบที่ยิ่งใหญ่ของภาคเหนือ บนเส้นทาง 4 จังหวัด ควบคุมการแข่งขัน โดย สมาคมจักรยานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และใช้มาตรฐานการตัดสินจากสหพันธ์จักรยานแห่งนานาชาติ (UCI) เพื่อให้มีความเป็นสากลเช่นเดียวกับต่างประเทศ โดยได้รับความสนใจจากทีมสโมสรจักรยานขั้นนำของไทยและนานาชาติสมัครเข้าร่วมแข่งขันแล้ว 15 ประเทศ กว่า 38 ทีม

24.3

สำหรับรายละเอียดของกิจกรรมต่างๆ นั้น สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage : Lanna Adventures หรือ Touroflanna และ ท่องเที่ยวสุขสันต์สวรรค์บนดอย

นอกจาก 5 กิจกรรมที่เตรียมจัดขึ้นแล้วทางกลุ่มจังหวัดล้านนา ยังได้ผลิตสารคดีโทรทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุด “ตะลุยเดี่ยวเที่ยวเมืองไทย” โดยนำดารานักแสดง “มอส ปฏิภาณ ปฐวีกานต์” มาเป็นพรีเซนต์เตอร์ ปั่นจักรยานพาผู้ชมออกเดินทางไปสัมผัสเส้นทางจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูน เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลทีวี ช่อง 3 SD (28) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.50 น. เป็นต้นไป เพื่อหวังกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาและสุขภาพ รับปีท่องเที่ยววิถีไทย 2561 อีกด้วย

 

 

 

 

 

ที่มา : khaosod
ข่าวกีฬา ,ข่าววันนี้ ,คลิปข่าว

Tags :
ข่าวกีฬา
- 7-11-2017 3:25:31 โพสต์โดย : kunureeda คนดู อ่าน 47 คน คน