ย้อนชมคลิปหาดูยาก ในหลวง ร.9 พระราชทานสัมภาษณ์ถึงหลักธรรมปฎิบัติเพื่อพ้นทุกข์

hm-901soure-696x398

ถือเป็นบทสัมภาษณ์ที่ทำให้ประชาชนไทยได้เข้าใจและระลึกถึงคำสอนของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยสมาชิกยูทูป Arada Kantahong ได้แปลและทำคำบรรยาย จาก สารคดีภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับประเทศไทย จากมุมมองของชาวต่างชาติ (Soul of a Nation – BBC) เมื่อกล่าวถึงพุทธศาสนาและพุทธธรรมแล้ว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเชื่อมั่นใน ‘ความบริสุทธิ์กำเนิด’ ของมนุษย์เรา สิ่งนั้นคืออะไร? สถาบันศาสนาและสถาบันกษัตริย์ มีความสำคัญต่อการธำรงรักษาบ้านเมืองไว้อย่างไร?

ตอนที่ 16: ชมการพระราชทานสัมภาษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการใช้ศาสนาพุทธในการปกครองประเทศ โดยเฉพาะในภาวะสงครามที่ระบอบคอมมิวนิสต์กำลังคุกคามประเทศไทย

ที่มา จัดทำ: BBC แปลและเรียบเรียงภาษาไทย: A. KANTAHONG TRANSLATIONS (อารดา กันทะหงษ์)

ข่าวสด

Hilight ข่าวเด่น, คลิปข่าว update
- 13-10-2017 10:13:31 โพสต์โดย : midnight คนดู อ่าน 444 คน คน