หนุ่มอินเดียทุบสถิติอมหลอดพลาสติก 459 หลอดไว้ในปาก – เที่ยงทันข่าว