จริงๆแล้วจุดแข็งของคุณคืออะไร? ค้นหาและพัฒนาตัวเองผ่าน Workshop สร้างแรงบันดาลใจ

จริงๆแล้วจุดแข็งของคุณคืออะไร? ค้นหาและพัฒนาตัวเองผ่าน Workshop สร้างแรงบันดาลใจ

คนส่วนใหญ่รู้ว่าตัวเองชอบและไม่ชอบอะไร แต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้จักจุดแข็งและจุดด้อยของตัวเองอย่างถ่องแท้ ทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและกลายเป็นคนที่เก่งยิ่งกว่าเดิม สิ่งสำคัญในการรู้จักตัวเองให้ดีขึ้นคือการหมั่นสำรวจ ไตร่ตรองสิ่งต่างๆกับตัวเอง ซึ่ง Workshop สร้างแรงบันดาลใจด้านต่างๆสามารถสอนวิธีคิดเพื่อปลดล็อคตัวเองได้เร็วขึ้น และเข้าใจตัวเองได้กระจ่างชัดมากยิ่งขึ้น

Workshop สร้างแรงบันดาลใจ ที่ตอบโจทย์ความต้องการในแต่ละด้าน

  • อยากเข้าใจตัวเองและหาวิธีสร้างแรงบันดาลใจให้ตัวเอง

ใครที่อยากรู้ว่าตัวเองมีจุดแข็งและศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ในจุดไหนบ้าง ให้ลองเข้าร่วมWorkshop สร้างแรงบันดาลใจที่สอนเรื่อง Emotional Intelligence (ความฉลาดทางอารมณ์) ดู เนื่องจากเวิร์คช็อปในหัวข้อนี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวเองในระดับลึกซึ้ง รับรู้ถึงอารมณ์ การตอบสนองของตัวเองต่อสถานกรณ์ต่างๆ รวมถึงเข้าใจว่าอารมณ์ การแสดงออกของเรานั้นกระทบต่อผู้อื่นอย่างไร และภาพลักษณ์ของเราเป็นอย่างไรในสายตาผู้อื่น

ด้วยการประเมินผลจากเวิร์คช็อปประเภทนี้ เราจะสามารถบริหารจัดการตัวเองได้ดีขึ้น ทำสิ่งต่างๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้ในสถานการณ์ตึงเครียด สามารถหาวิธีจูงใจตัวเองและผู้อื่นได้ นอกจากเวิร์คช็อปแล้ว ยังมีหนังสือดีๆหลายเล่มในหัวข้อนี้ที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก เช่น Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ ที่เขียนโดย Daniel Goleman และ HBR Guide to Emotional Intelligence จาก Harvard Business Review ที่มีฉบับออนไลน์ให้อ่าน

  • รู้สึกว่าตัวเองเป็นคนมีความคิดสร้างสรรค์น้อย และอยากมีให้มากขึ้น

ทุกๆคนมีความคิดสร้างสรรค์ เพียงแต่อาจไม่รู้จักวิธีในการปลดปล่อยมันออกมาให้เต็มที่ เพราะถูกระบบความคิดหรือปัจจัยบางอย่างขัดขวางไว้ การหาอุปสรรคที่เป็นตัวปัญหาในเรื่องนี้สามารถทำได้โดยการเลือกWorkshop สร้างแรงบันดาลใจในหัวข้อ Creative Thinking หรือ How to unblock creativity ซึ่งจะช่วยให้เราคิดนอกกรอบ ปรับวิธีคิดใหม่ ทำให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หลากหลายมากยิ่งขึ้น

  • อยากค้นหาจุดแข็งและเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิม

หลายๆคนไม่มั่นใจในความสามารถของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็น ไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถเก่งในเรื่องบางเรื่องได้เพราะทัศนคติที่ปิดกั้น ซึ่งจริงๆแล้วแค่เพียงเปลี่ยนความคิด ใครๆก็สามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ได้ทั้งนั้น ในกรณีนี้ขอให้เลือกWorkshop สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับ Growth Mindset ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อในตัวเอง ว่าเราสามารถเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้หากมีความพยายาม และมีใจเปิดรับคำแนะนำ แม้ในเรื่องที่ยากก็ไม่กลัวที่จะทำ เวิร์คช็อปประเภทนี้จะช่วยให้เรากลัวความล้มเหลวน้อยลง และกล้าที่จะเดินหน้าเพื่อพัฒนาตัวเองด้วยความคิดเชิงบวก

การนำจุดแข็งของตัวเองออกมาใช้และแก้ไขจุดอ่อนต้องเริ่มจากรู้จักตัวเอง เพื่อค้นพบศักยภาพและพัฒนาตัวเองต่อ คนที่วิเคราะห์ตัวเองได้ก่อนก็จะประสบความเร็จก่อน นอกจากเข้าร่วมเวิร์คช็อปแล้ว คุณยังสามารถขอความเห็นจากคนใกล้ตัว จากมุมมองที่เขามองเรา หรือศึกษากรณีตัวอย่างที่บุคคลที่เราชื่นชอบทำ เมื่อค้นพบศักยภาพแล้วคุณก็จะสามารถเดินไปข้างหน้าได้แบบก้าวกระโดดเลยทีเดียว