3BB บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 1 ล้านบาท

3BB บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 1 ล้านบาท

3BB บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 1 ล้านบาท

3BB บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม จำนวน 1 ล้านบาท

 
เมื่อเร็วๆนี้ นายสมบัติ พันศิริพัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ (ที่ 5 จากขวา) บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนของ 3BB มอบเงินบริจาค จำนวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ใต้ร่มพระบารมี” ซึ่งรัฐบาลจัดขึ้น ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเปิดโอกาสให้ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นผู้รับมอบ

 

 

 

 

Hilight เรื่องน่าสนใจ, เรื่องน่าสนใจ
- 9-08-2017 2:55:18 โพสต์โดย : TLC NEWS คนดู อ่าน 79 คน คน