ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือที่ระลึก-จม.เหตุงานพระราชพิธีฯ

ดาวน์โหลดฟรี! หนังสือที่ระลึก-จม.เหตุงานพระราชพิธีฯ

 

วธ. เปิดให้ดาวน์โหลดหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ทั้งในรูปแบบ e-book และ ไฟล์ PDF

 

หนังสือที่ระลึก-จม.เหตุงานพระราชพิธีฯ

หนังสือที่ระลึก-จม.เหตุงานพระราชพิธีฯ

วันนี้( 3 ต.ค.60) กระทรวงวัฒนธรรม จัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยหนังสือจดหมายเหตุฉบับหลัก อยู่ระหว่างการรวบรวม และจะปิดเล่มได้หลังงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้น จากนั้นจะจัดพิมพ์นำแจกจ่ายให้กับหอสมุดต่างๆ สถาบันการศึกษา และส่งไปยังภาคเอกชนเช่น สมาคมโรงแรม สมาคมท่องเที่ยว

ส่วนประชาชนสามารถเป็นเจ้าของหนังสือที่ระลึกจดหมายเหตุได้ในรูปแบบการดาวน์โหลดผ่านอีบุ๊ค ขณะที่สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และเว็บไซต์ต่างๆสามารถที่จะขอวีดีทัศน์ที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้จัด ทำไว้จำนวน 29 เรื่อง 548 ตอน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการรายงานข่าว เผยแพร่ให้กับประชาชน โดยสามารถดาวน์โหลดได้ทาง www.m-culture.go.th และหน่วยงานในสังกัดกระทรวง

ทั้งนี้ การจัดทำเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ รวมถึงผู้เข้าชมนิทรรศการหลังงานพระราชพิธี โดยจัดพิมพ์จำนวน 10 ล้านฉบับ ทั้งแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ขณะนี้อยู่ระหว่างการแจกจ่ายไปยังพื้นที่ต่างๆ

 

 

หนังสือที่ระลึก-จม.เหตุงานพระราชพิธีฯ

หนังสือที่ระลึก-จม.เหตุงานพระราชพิธีฯ

Hilight เรื่องน่าสนใจ, เรื่องน่าสนใจ
- 4-10-2017 1:32:14 โพสต์โดย : TLC NEWS คนดู อ่าน 64 คน คน