เผยรายชื่อหนังสือแจกแขกผู้มีเกียรติในงานพระราชพิธีพระบรมศพ

เผยรายชื่อหนังสือแจกแขกผู้มีเกียรติในงานพระราชพิธีพระบรมศพ

เปิดรายชื่อหนังสือที่ระลึกที่จะมีการแจกให้กับแขกผู้เกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่ 9 และลิงค์ดาวน์โหลดหนังสือบางส่วน

2399A4E22B664CF1BABF6F857147929D

ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกเพื่อแจกจ่ายให้กับแขกผู้มีเกียรติทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่ได้รับบัตรเชิญเข้าร่วมงาน ซึ่งรัฐบาลได้ขอพระราชทานพระราชานุญาตจัดทำบัตรเชิญขึ้นทั้งหมด 5,000 ใบ

หนังสือที่ระลึกที่จะมีการแจกจ่ายมีดังนี้

หนังสือที่จัดพิมพ์โดยคณะสงฆ์ 3 เล่ม

1.มหานิบาตชาดก ทศชาติฉบับชินวร เล่ม 1-2

2.ราชสรีรานุสรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามจัดพิมพ์ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

3.พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร คณะสงฆ์ธรรมยุตจัดพิมพ์ถวายโดยเสด็จพระราชกุศล

 

 

หนังสือจัดพิมพ์โดยหน่วยงานรัฐบาล 7 เล่ม

1.จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี สยามมินทราธิราช บรมนาถบพิตร โดยกรมศิลปากร

2.พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์

3.พระเมรุมาศสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

4.”นวมินทราศิรวาทราชสดุดี” ร้อยกรองเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

5.เครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

6.พระเสด็จสู่ฟ้า ราษฏร์ล้วนอาลัย จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

7.พระผู้สถิตในหทัยราษฏร์ หนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

8.บทเพลงจากดวงใจแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 พระผู้สถิตในหทัยราษฏร์ หนังสือที่ระลึกงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร

 

 

หนังสือที่ระลึกจัดพิมพ์โดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

1.ชุดภาพพระราชกรณียกิจ 89 พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสอันเป็นมงคลสูงสุด

2.หนังสือ “ถนนทุกสายมุ่งสู่ประชาชน”

3.หนังสือ “จากนภา ผ่านภูผา สู่มหานที”

 

 

ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำหนังสือบางส่วนมาจัดทำเป็นหนังสืออิเล็กทรอกนิกส์และเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดได้ผ่านเว็บไซต์ ดังนี้

 

กระทรวงวัฒนธรรม
https://www.m-culture.go.th/th/ewt_snews.php?s=bWN1bHR1cmVfdGhAQEA4MTY1
กรมศิลปากร
http://www.finearts.go.th/parameters/search/%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C.html
Hilight ข่าวเด่น, Hilight เรื่องน่าสนใจ, เรื่องน่าสนใจ
- 19-10-2017 8:47:23 โพสต์โดย : TLC NEWS คนดู อ่าน 301 คน คน