ย้อนชมพระราชดำรัสสุดท้ายโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา..พระราชทานแก่ชาวไทย

ย้อนชมพระราชดำรัสสุดท้ายโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา..พระราชทานแก่ชาวไทย

พระเมรุมาศ1

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2556 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จออกมหาสมาคม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท้องพระโรง ศาลาราชประชาสมาคม วังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และพระราชทานพระราชดำรัสแก่พสกนิกรชาวไทยซึ่งถือเป็นพระราชดำรัสสุดท้ายของพระองค์ท่าน (ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา)


ในหลวงร๙

 

“ขอขอบพระทัย และ ขอบใจท่านทั้งหลายเป็นอย่างยิ่ง ที่มีไมตรีจิตพรั่งพร้อมกันมาให้พรวันเกิด รวมทั้งให้คำมั่นสัญญาโดยประการต่างๆ ข้าพเจ้าขอแสดงสนองพรและไมตรีจิตนั้นด้วยใจจริงเช่นกัน บ้านเมืองของเราเป็นสุขสืบมาช้านาน เพราะเรามีความปึกแผ่นในชาติ และต่างบำเพ็ญกรณียกิจตามหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน เพื่อประโยชน์ของชาติ คนไทยทุกคนจึงควรจะตระหนักในข้อนี้ให้มาก และตั้งใจประพฤติตัวปฏิบัติงานให้สมฐานะและหน้าที่ เพื่อให้สำเร็จประโยชน์ส่วนรวม คือ ความมั่นคงปลอดภัยของชาติบ้านเมืองไทย ขออำนาจแห่งคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคนให้มีแต่ความสุข ความเจริญตลอดไป”

ขอขอบคุณ ยูทูปช่อง CiNNtv3 

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/778145 


ย้อนพระราชดำรัส ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่พระราชทานแก่ชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2559 ทรงขอให้คนไทยมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ธ.ค. 2558 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัส พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2559 ซึ่งเป็นพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ครั้งสุดท้ายในรัชกาล

“  ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย 

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุก ๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวังและผิดหวัง เป็นปรกติธรรมดา ทุกคนจึงต้องเตรียมตัว เตรียมใจ และเตรียมการให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่นี้ จึงขอให้ท่านทั้งหลายได้รักษาและสร้างเสริมสุขภาพของตนให้สมบูรณ์ ให้มีกำลังกายที่แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็งหนักแน่น และมีสติรู้เท่าทันอยู่เสมอ จักได้สามารถ นำพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ อันไม่พึงประสงค์ จนบรรลุถึงความสุขความเจริญ และความสำเร็จได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความสุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน ”

พระบรมฉายาลักษณ์ครั้งพระราชทานพรปีใหม่เมื่อปี พ.ศ. ก่อนหน้านี้ 

เก็บสะสมไว้เป็นที่ระลึกถึงพระองค์ท่าน “ในหลวง รัชกาลที่ ๙”

d9-10

d9-5

ที่มา ชมรมคนรักในหลวง

Hilight เรื่องน่าสนใจ, เรื่องน่าสนใจ
- 27-10-2017 4:58:51 โพสต์โดย : TLC NEWS คนดู อ่าน 446 คน คน