ไขข้อสงสัย พระเมรุมาศ ไปไหน ?? หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี

ไขข้อสงสัย พระเมรุมาศ ไปไหน ?? หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธี

A-77

เปิดข้อสงสัย พระเมรุมาศ และสิ่งก่อสร้างในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพไปไหน หลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธี

เสร็จสิ้นลงแล้ว สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 แม้จะเป็นห้วงเวลาแห่งความอาลัย พสกนิกรร่ำไห้ทั่วทั้งแผ่นดิน แต่ก็ได้ส่งพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยอย่างสมพระเกียรติ ทั้งนี้คงมีคนใคร่สงสัยว่า พระเมรุมาศ  สถาปัตยกรรมชั่วคราวที่สร้างขึ้น ณ กลางใจเมือง ที่ใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 นั้นต่อจากนี้จะเป็นเช่นใดหลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธี

ทาง MThai จึงขออธิบายความเป็นไปของพระเมรุมาศต่อจากนี้ดังนี้  ช่วงวันที่ 2 -30 พ.ย. 2560 พระเมรุมาศยังคงตั้งอยู่ที่บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อเปิดเป็นนิทรรศการให้ประชาชนได้เข้ารับชม ศึกษา สถาปัตยกรรมที่สร้างสำหรับพระราชพิธีครั้งนี้  โดยจะเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07.00-22.00 น.  ในช่วงวันดังกล่าว มีกำหนดเวลาเข้าชมรอบละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ

– ถ่ายภาพที่ระลึกและชมภาพภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศในมุมกว้าง โดยบริเวณด้านหน้าพระเมรุมาศ เป็นส่วนของโครงการพระราชดำริ เป็นเวลา 15 นาที

– ชมพื้นที่ด้านในของพระเมรุมาศ และนิทรรศการ 6 อาคารอย่างอิสระ ซึ่งประชาชนสามารถขึ้นชมพระเมรุมาศได้เฉพาะชั้น 1 เท่านั้น เป็นเวลา 45 นาที

แบ่งแยกเนื้อหาความสำคัญของนิทรรศการโดยจะใช้พื้นที่ทั่วทั้งบริเวณมณฑลพิธี ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

1. นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าวและบ่อแก้มลิงบริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือของมณฑลพิธี รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพใหญ่ ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการพระราชดำริที่สำคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

2. นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ และการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ เป็นการบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ภายในบริเวณมณฑลพิธี และที่ศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบและขั้นตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์ ตลอดจนงานบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ

3. นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ จะจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม กำหนดให้ประชาชนเดินชมเป็นทิศทางเดียว จากปีกอาคารด้านทิศใต้ ผ่านโถงกลางและจบที่ปีกอาคารด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน ดังนี้
– นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์
– นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1)
– นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2)
– นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม
– นิทรรศการสืบสานสมานมิตร เล่าเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

ทั้งนี้หลังครบกำหนดการเปิดให้เข้าชมนิทรรศการแล้ว พระเมรุมาศ ก็จะถูกรื้อถอน ซึ่งของทั้งหมดจะอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักพระราชวัง  โดยบางส่วนจะนำไปถวายวัด หรือโรงเรียน บางส่วนเอาไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆ บางส่วนจะกลายเป็นสมบัติ และถูกไว้เป็นจดหมายเหตุของชาติ หรือแม้กระทั่งนำไปประมูล ยกตัวอย่าง พระเมรุมาศสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หลังเสร็จสิ้นงาน เอาไปสร้างศาลาหลังหนึ่งที่วัดปทุมวนาราม ข้างวังสระปทุม

โดยส่วนที่นำไปแปรธาตุไปใช้อย่างอื่นเช่น ศาลาต่างๆ ทับเกษตร ราชวัติ ส่วนที่เก็บไว้เช่น ส่วนฉัตร กลีบบัว ฉัตรปรุ โครงฉัตรผ้าฉลุทอง ขณะที่ พระเมรุมาศพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อาคารพระเมรุ  ถูกรื้อถอนเป็น 3 ส่วน คือส่วนแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานให้หน่วยงานต่างๆ ส่วนที่ 2 เปิดประมูล และส่วนที่ 3 เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษา เช่นชิ้นส่วน พระโกศจันทน์ รูปปั้นเทวดา สัตว์หิมพานต์

 

ขอบคุณข้อมูลจาก เว็บไซต์กรมศิลปากร , วิกิพีเดีย

ที่มา mthai

เรื่องน่าสนใจเรื่องน่าสนใจ
เรื่องน่าสนใจ
- 7-11-2017 10:40:46 โพสต์โดย : Noodaa คนดู อ่าน 3,315 คน คน