ยูเนสโกให้ สตูล เป็นอุทยานธรณี แห่งแรกของไทย

ยูเนสโกให้ สตูล เป็นอุทยานธรณี แห่งแรกของไทย

 

*ภาพจาก Unesco

องค์การยูเนสโก ขึ้นบัญชีจังหวัดสตูลให้เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลก หรือ Unesco Global Geopark แห่งแรกในประเทศไทย

การประชุมสำนักเลขาธิการยูเนสโก ครั้งที่ 204 ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส มีมติรับรอง “อุทยานธรณีสตูล” เป็นสมาชิกอุทยานธรณีโลกของยูเนสโกแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการอนุรักษ์ผ่านการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ช่วยให้ธรรมชาติได้รับการคุ้มครอง และเป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวในระดับนานาชาติ

สำหรับ อุทยานธรณีสตูล มีเป็นพื้นที่กว่า 2,597.21 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 4 อำเภอ ของจังหวัดสตูล คือ ทุ่งหว้า มะนัง ละงู และอำเภอเมืองสตูล ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศไทย ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาหินปูน มีเกาะน้อยใหญ่ และชายหาดที่สวยงาม มีความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชน

ทั้งนี้ ยูเนสโกประกาศรับรองอุทยานธรณีโลกเป็นจำนวนทั้งสิ้น 120 แห่ง ใน 33 ประเทศทั่วโลก โดยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีอุทยานธรณีโลกของยูเนสโก 4 แห่ง ใน 3 ประเทศ ในมาเลเซีย 1 แห่ง เวียดนาม 1 แห่ง และอินโดนีเซีย 2 แห่ง

ทั้งนี้ อุทยานธรณีโลก เป็นขอบเขตพื้นที่ที่ประกอบด้วยคุณค่าด้านธรณีวิทยา โบราณคดี นิเวศวิทยา และวัฒนธรรม มีการจัดการแบบองค์รวมระหว่างการอนุรักษ์ การให้ความรู้ การศึกษาวิจัย และการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่ตั้งแต่เริ่มต้น

 

ที่มา Workpoint News

เรื่องน่าสนใจ
- 18-04-2018 10:29:01 โพสต์โดย : TLC NEWS คนดู อ่าน 113 คน คน