คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและศาลพระพิฆเนศ

คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและศาลพระพิฆเนศ
คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและศาลพระพิฆเนศ

ดร.โสรัชย์   อัศวะประภา  ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทโมโน และ คุณบรรณสิทธิ์  รักวงษ์ ผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 (โมโน ทเวนตี้ไนน์) พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและพนักงาน  บริษัท โมโน  เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) จัดพิธีบวงสรวงศาลพระพรหมและศาลพระพิฆเนศ   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดของพระพิฆเนศ หรือ “วันคเณศจตุรถี” พร้อมทั้งถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์  เพื่อความเป็นสิริมงคล  ณ  อาคารจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนล  ถนนแจ้งวัฒนะ