ปีติสวดมนต์ข้ามปี 2 รัชกาล พสกนิกรทั่วไทย ลงนามถวายพระพรชัย แด่ในหลวง ร.10

ปีติสวดมนต์ข้ามปี 2 รัชกาล พสกนิกรทั่วไทย ลงนามถวายพระพรชัย แด่ในหลวง ร.10

ปีติสวดมนต์ข้ามปี 2 รัชกาล พสกนิกรทั่วไทย ลงนามถวายพระพรชัย แด่ในหลวง ร.10

ปีติสวดมนต์ข้ามปี 2 รัชกาล พสกนิกรทั่วไทย ลงนามถวายพระพรชัย แด่ในหลวง ร.10

พระตำหนัก 7 จังหวัดเปิดให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว รวมถึงที่ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง กทม.เตรียมพร้อมรับกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ผู้ว่าฯ คาดมีประชาชนมาร่วมเป็นจำนวนมาก สั่งการสำนักการโยธาปรับพื้นดินแล้วปูผ้าใบ-พลาสติกให้นั่งสะดวกสบายขึ้น เผยพื้นที่ที่จัดเตรียมไว้จะรองรับประชาชนได้ 4-5 หมื่นคน สำรองบริเวณถนนรอบสนามหลวงไว้ด้วย รมว.วธ.เตรียมรวบรวมบทเพลงที่หน่วยงาน-บุคคลแต่งขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรรจุใส่ซีดีแจกประชาชน รวบรวมได้แล้ว 160 เพลงอยู่ระหว่างขอลิขสิทธิ์ เผยด้วย 20 ประเทศส่งสำเนาภาพข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เสด็จสวรรคตมาให้แล้วตามที่สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติประสานไป 50 ประเทศ ขณะนี้ได้รับรวมทั้งหมด 115 รายการ เตรียมจัดทำเป็นจดหมายเหตุเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องงานพระบรมศพที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ

เวลา 21.14 น. วันที่ 29 ธ.ค. สมเด็จพระเจ้า อยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสวด พระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยหน้าพระบรมศพ ทรงกราบหน้าพระโกศพระบรมศพ ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวารที่หน้าพระแท่นพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าแท่นเตียงพระสวดพระอภิธรรม ทรงคม แล้วประทับพระราชอาสน์ พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ โดยมีพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดราชสิทธา รามราชวรวิหาร รวม 8 รูป สวดพระอภิธรรม

ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประชาชนขึ้นมายังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อกราบสักการะพระบรมศพระหว่างที่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลด้วย

วันที่ 30 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 07.00 น. ในการพระราชพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ซึ่งดำเนินเป็นวันที่ 78 นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เป็นประธานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จากนั้นถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรม 8 รูป จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร และวัดราชสิทธารามราชวรวิหาร ที่สวดพระอภิธรรมมาตั้งแต่ค่ำวันที่ 29 ธ.ค. โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ได้แก่ สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า องค์การคลังสินค้า ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) และสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ

ผู้สื่อข่าวรายงานต่อว่า วันนี้เป็นวันที่ 61 ที่มีพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยประชาชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาเฝ้ารอต่อคิวเพื่อเข้าสักการะพระบรมศพตั้งแต่เช้ามืด ภายหลังเข้ากราบถวายสักการะพระบรมศพแล้ว สำนักพระราชวังแจกภาพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขนาด 5 คูณ 7 นิ้ว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่พสกนิกรทุกคนเก็บไว้เป็นที่ระลึก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับวันที่ 1 ม.ค. 2560 สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่เวลา 07.30-17.00 น. และงดการถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง เป็นเวลา 1 วัน

ทั้งยังเปิดให้ประชาชนลงนามถวายพระพร ณ พระตำหนักต่างๆ ในต่างจังหวัด ระหว่างเวลา 07.30-17.00 น. ด้วย ได้แก่ 1.ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 2.ภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร 3.ทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส 4.พระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระราชวังบางปะอิน จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา 5.พระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม 6.พระตำหนักประทับแรม อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 7.สำนักงานวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

สำหรับการแต่งกายที่เหมาะสม คือ แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์สีดำ สุภาพสตรีต้องสวมชุดสุภาพที่มีแขน ไม่รัดรูป กระโปรงยาวคลุมเข่า หรือผ้าถุง งดเว้นกระโปรงยีนส์ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ สุภาพบุรุษสวมเสื้อสีดำมีปก กางเกงขายาวสีดำ งดเว้นกางเกงยีนส์ รองเท้าหุ้มส้นสีดำ จะเป็นรองเท้าหนังหรือรองเท้าผ้าใบก็ได้ โดยมีข้อยกเว้นสำหรับประชาชนบางกลุ่ม ได้แก่ ชาวเขาเผ่าต่างๆ สามารถสวมชุดประจำเผ่าของตัวเองได้ ส่วนนักเรียน นักศึกษา สามารถสวมใส่ชุดนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ถูกต้องตามระเบียบของสถานศึกษานั้นๆ รวมไปถึงชุดลูกเสือสำหรับลูกเสือประเภทต่างๆ ซึ่งชุดเหล่านี้ถือเป็นชุดที่สุภาพและเหมาะสมเช่นกัน

วันเดียวกันที่กองอำนวยการร่วมรักษาความสงบเรียบร้อย (กอร.รส.) บริเวณโดยรอบพระบรมมหาราชวัง พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผบ.ทบ. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยมีพล.ท.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ แม่ทัพภาคที่ 1 ในฐานะ ผอ.กอร.รส. ต้อนรับ

พล.อ.เฉลิมชัยกล่าวว่า วันนี้เดินทางมาตรวจเยี่ยมกอร.รส. เป็นการติดตามการปฏิบัติงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งมารับทราบการวางแผนการปฏิบัติงานดูแลพื้นที่โดยรอบพระบรมมหาราชวังในช่วงวันหยุดเทศกาล ปีใหม่ โดยเฉพาะการสวดมนต์ข้ามปีวันที่ 31 ธ.ค. อีกทั้งมารับทราบปัญหาข้อขัดข้อง ถ้าพบว่ามีปัญหาก็สั่งการแก้ไขได้ทันที อย่างไรก็ตามที่ผ่านมาการปฏิบัติงานของกอร.รส. โดยกองทัพภาคที่ 1 ที่ดูแล 3 เรื่องหลัก คือ การรักษาความปลอดภัย การอำนวยความสะดวกให้พี่น้องประชาชนที่เข้ามาถวาย สักการะพระบรมศพ โดยใช้ช่วงระยะเวลาหนึ่งจัดระเบียบ ตอนนี้ถือว่าเข้าที่เข้าทางแล้วในการบริการประชาชนซึ่งเฉลี่ยได้วันละ 30,000-40,000 คน ในบริเวณพื้นที่นี้ โดย เมื่อวานนี้ 29 ธ.ค. มีสถิติสูงสุด 61,000 คน และ 3.การบริการพี่น้องประชาชนที่เข้ามาบริเวณพื้นที่ดังกล่าว รวมแล้วมีประชาชนเข้ามาได้ประมาณ 1 แสนคน

พล.อ.เฉลิมชัยกล่าวว่า ที่ผ่านมาได้รับการยอมรับจากประชาชน และขอขอบคุณกลุ่มจิตอาสาที่นำสิ่งของมาบริจาคให้ประชาชน ทั้งยังช่วยดูแลประชาชนทุกคน ในภาพรวมความร่วมมือของทุกฝ่ายทำให้การบริหารงานในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำหรับการดำเนินการในวันที่ 31 ธ.ค. กอร.รส.ได้เสริมกำลังเจ้าหน้าที่เพื่อรักษาความปลอดภัยโดยรอบพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณท่าน้ำต่างๆ พร้อมทั้งเพิ่มเติมการจัดระเบียบประชาชนที่เข้ามาถวายสักการะพระบรมศพ และประชาชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ส่วนหน่วยแพทย์ที่เข้ามาดูแลประชาชนตอนนี้มีจำนวนเพียงพอ ดูแลได้ทั่วถึง

วันเดียวกัน พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. พร้อมคณะทำงาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปรับปรุงสนามหลวง เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการสวดมนต์ข้ามปีระหว่างวันที่ 31 ธ.ค.2559-1 ม.ค.2560 โดย พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวว่า กทม.เล็งเห็นความสำคัญถึงการดูแลประชาชนที่มาสวดมนต์ข้ามปี คาดว่าจะมีประชาชนมาร่วมสวดมนต์ที่สนามหลวงเป็นจำนวนมาก จึงได้สั่งการให้สำนักการโยธานำรถบดอัดมาปรับสภาพพื้นดินให้เรียบ ฉีดน้ำไม่ให้ฝุ่นกระจายแล้ว ปูผ้าใบพลาสติกบริเวณที่จัดให้มีการสวดมนต์ เพื่อประชาชนนั่งสะดวกสบายขึ้น พร้อมกันนี้ ได้สั่งการให้สำนักสิ่งแวดล้อมนำต้นไม้มาวางล้อมหมุดทั้ง 9 และติดตั้งไฟส่องสว่างรอบหมุด เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้ประชาชนเห็น

พล.ต.อ.อัศวิน กล่าวต่อว่า ในพื้นที่สวดมนต์ข้ามปี บริเวณสนามหลวงทิศใต้จะไม่มีการเดินแจกข้าว โดยให้ประชาชนเดินออกมารับประทานตามเต็นท์แทน ตัดปัญหาการทิ้งขยะ ส่วนน้ำดื่มจะมีจิตอาสาคอยเดินแจกพร้อมเก็บขวดและแก้วน้ำไปทิ้งให้ และห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณจัดงาน ทั้งนี้ พื้นที่ที่จัดเตรียมไว้จะรองรับประชาชนได้ 4-5 หมื่นคน หากประชาชนมาจำนวนมากกว่านี้ บริเวณถนนรอบๆ สนามหลวงจะรองรับได้ การสวดมนต์ข้ามปีที่สนามหลวงจะเริ่มตั้งแต่เวลา 21.00 น. ในชื่องานแสงเทียนแห่งสยาม สวดมนต์ข้ามปี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พ.ศ. 2560 จากนั้นเวลา 22.00-23.30 น. ประธานฝ่ายบรรพชิตจะนำประชาชนเจริญพระพุทธมนต์สวดมนต์ข้ามปี และเวลา 23.45 น. เตรียมเข้าสู่ปีใหม่

วันเดียวกันนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร รายงานความคืบหน้าการดำเนินการให้บริการข้อมูลภาพพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เดือน ต.ค.2559 ถึงวันที่ 22 ธ.ค. 2559 พบว่า มีประชาชนเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ แบ่งเป็นค้นหาภาพเหตุการณ์ 32,245 ครั้ง ภาพพระราชกรณียกิจ 103,932 ครั้ง ค้นหาพระบรมราโชวาท 2,014 ครั้ง และสืบค้นพระราชดำรัส 820 ครั้ง บทเพลงพระราชนิพนธ์ 5,184 ครั้ง และบันทึกแห่งการพัฒนา 2,301 ครั้ง ส่วนการรวบรวมบทเพลงที่หน่วยงานต่างๆ และบุคคลแต่งขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ขณะนี้ได้ดำเนินการรวบรวมได้แล้ว 160 เพลง โดยอยู่ระหว่างขอลิขสิทธิ์เพลง เพื่อรวบรวมและบรรจุใส่ซีดีเผยแพร่และแจกประชาชน

รมว.วัฒนธรรมกล่าวอีกว่า สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติรายงานด้วยว่า จากที่ได้ทำหนังสือถึงหอสมุดแห่งชาติต่างประเทศ 50 ประเทศ เพื่อประสานขอข้อมูลข่าว ภาพข่าวและบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อนำมารวบรวมจัดทำเป็นจดหมายเหตุ เหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องงานพระบรมศพที่เกิดขึ้นในต่างประเทศตั้งแต่ช่วงเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 26 ธ.ค. 2559 ขณะนี้มี 20 ประเทศ ได้แก่ กรีซ เกาหลีใต้ เขตปกครองพิเศษฮ่องกง เดนมาร์ก นอร์เวย์ นิวซีแลนด์ เนปาล บรูไน บังกลาเทศ ฝรั่งเศส มาเลเซีย เมียนมา เยอรมนี รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา สิงคโปร์ ออสเตรีย อิสราเอล และอียิปต์ ได้ส่งสำเนาภาพข่าวที่เกี่ยวกับเหตุการณ์เสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมายังสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ รวมทั้งหมด 89 ภาพ

นอกจากนี้มี 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ เมียนมา กัมพูชา สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส และอังกฤษ ส่งสำเนาตัวเล่ม 17 รายการมาให้ด้วย โดยหอสมุดแห่งชาติได้ดำเนินการรวบรวม สิ่งพิมพ์ อาทิ ภาพข่าว ข่าวและบทความ ที่ได้รับจาก 20 ประเทศที่ดำเนินการส่งมาแล้วรวมทั้งสิ้น 115 รายการ

ที่มา : khaosod

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว

ข่าวเด่น ข่าววันนี้, ข่าวในพระราชสำนัก
- 31-12-2016 9:52:40 โพสต์โดย : zine คนดู อ่าน 230 คน คน