เตรียมแจก 11 พันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคล

“กรมการข้าว” เตรียมแจก 11 พันธุ์ข้าวพระราชทาน น้ำหนักรวม 2,865 กิโลกรัม เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
เตรียมแจก 11 พันธุ์ข้าวในพระราชพิธีพืชมงคล

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญปี 2560 ซึ่งเป็นพระราชพิธีโบราณที่สืบทอดกันมาช้านาน เพื่อความเป็นสิริมงคล บำรุงขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรชาวไร่ชาวนา พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประกอบด้วย 2 พระราชพิธี ได้แก่ พระราชพิธีพืชมงคลซึ่งเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นการทำขวัญเมล็ดพันธุ์พืชต่าง ๆ เพื่อให้ปลอดจากโรคและเจริญงอกงามสมบูรณ์ จากนั้นจึงเริ่มพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในวันถัดมา ซึ่งเป็นพิธีพราหมณ์ เริ่มต้นด้วยการไถหว่านเมล็ดข้าว ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง อันเป็นการส่งสัญญาณการเข้าสู่ฤดูกาลทำนาและเพาะปลูกประจำปีแล้ว ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 11-12 พฤษภาคม

นายอนันต์ กล่าวว่า กรมการข้าวเป็นหน่วยงานที่ดำเนินการปลูกข้าวแปลงนาทดลองในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาฤดูนาปี 2559 ได้ขอพระราชทานพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งข้าวนาสวนและข้าวไร่ 11 พันธุ์ รวมน้ำหนักเมล็ดพันธุ์ข้าวทั้งสิ้น 2,865 กิโลกรัม เพื่อใช้ในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ และเตรียมเมล็ดข้าวเปลือกพันธุ์ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 100 กิโลกรัม บรรจุในกระบุงเพื่อใช้หว่าน ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ส่วนที่เหลือบรรจุใส่ซองพลาสติกแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพทางการเกษตรตามประเพณีนิยมต่อไป
ทั้งนี้ ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 8 พันธุ์ ได้แก่ ขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 387 กิโลกรัม ปทุมธานี 1 จำนวน 387 กิโลกรัม สังข์หยดพัทลุง 84 กิโลกรัม กข 41 จำนวน 549 กิโลกรัม กข 57 จำนวน 524 กิโลกรัม กข 61 จำนวน 309 กิโลกรัม กข 6 จำนวน 240 กิโลกรัม และทับทิมชุมแพ 155 กิโลกรัม ส่วนข้าวไร่ มี 3 พันธุ์ ได้แก่ ดอกพะยอม 57 กิโลกรัม ซิวแม่จัน 107 กิโลกรัม และลืมผัว 66 กิโลกรัม

ที่มา bangkokbiznews

Hilight ข่าวเด่น, ข่าวเด่น ข่าววันนี้
- 21-04-2017 10:56:21 โพสต์โดย : up2u คนดู อ่าน 68 คน คน