วันพืชมงคล 2560 พระโคกินอะไร คำทำนายวันพืชมงคล

วันพืชมงคล 2560 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีนี้ตรงกับ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 พระยาแรกนา ปี 2560 และเทพีคู่หาบเงิน-หาบทอง พระโคเสี่ยงทาย วันพืชมงคล 2560

วันพืชมงคล 2560 พระโคกินอะไร

พืชมงคล17-1

เสี่ยงทายผ้า ได้ผ้า – คืบ :

  • ผ้า – คืบ พยากรณ์ว่า -รออัพเดท-

เสี่ยงทาย พระโค :

  • พระโคกิน พยากรณ์ว่า -รออัพเดท-

คลิป– Newsnbt Thailand

ซ้อมใหญ่พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขบวนแห่อิสริยยศของพระยาแรกนา ในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ ท้องสนามหลวง โดยจะซ้อมใหญ่วันที่ 8 พ.ค.60

พืชมงคล17-2

วันพืชมงคล วันพืชมงคลปี 2560

วันพืชมงคล พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

วันพืชมงคล เป็นวันพระราชพิธีพืชมงคล ซึ่งเป็นพระราชพิธีมาแต่โบราณกาล เป็นพิธีทางพุทธศาสนา มีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ เป็นพิธีสงฆ์ ในวัน 11 พฤษภาคม 2559

 

 

วันพืชมงคล 2560 พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 วันพืชมงคล_2556_update

พืชมงคล17-5

 

วันพืชมงคล เป็นพิธีทางศาสนาพราหมณ์ เริ่มต้นการไถนาเพื่อหว่านเมล็ดข้าว

พระราชพิธีฯ ประกอบด้วย การปลุกเสกพันธ์ข้าว และการไถนาขวัญ แล้วรวมเรียกการพระราชพิธีนี้ว่า พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ หรือเรียกสั้น ๆ ว่า พิธีแรกนา

เมล็ดพันธุ์ข้าว วันพืชมงคล 2560

ในปี 2560 นี้เมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกที่ใช้ในพระราชพิธีมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น 2,865 กิโลกรัม ประกอบด้วย ข้าวนาสวน 8 พันธุ์ (ปทุมธานี 1, สังข์หยดพัทลุง, ขาวดอกมะลิ 105, กข 57, กข 41, กข 61, กข 6, ทับทิมชุมแพ) ข้าวไร่ 3 พันธุ์ (ดอกพะยอม, ซิวแม่จัน และลืมผัว) ส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพระราชพิธี และจัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน”

 


วันพืชมงคล 2560 : พระยาแรกนา 2560

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดร.ธีรภัทร ประยูรสิทธิ พระยาแรกนาปี 2560

 

พระยาแรกนา-2559

เทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน
คู่เคียงมีจำนวน 16 ราย และผู้เชิญเครื่องอิสริยยศ จำนวน 4 ราย

เทพีคู่หาบ-วันพืชมงคล2556

วันพืชมงคล 2560 : เทพีคู่หาบทอง ปี 2560

เทพีคู่หาบเงิน-2559-p1

นางสาวนันทินี ทองคงเหย้า
– ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตร

เทพีคู่หาบเงิน-2559-p2

นางสาวฉมาพันธ์ สุพรมอินทร์
– ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

วันพืชมงคล 2560 : เทพีคู่หาบเงิน ปี 2560

นางสาวนันทวัน สุวรรณสถิตย์
– ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ กรมชลประทาน

นางสาวพรพิมล ศิริการ
-ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร

พืชมงคล17-3

กำหนดการพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

 

กำหนดการ วันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ วันพืชมงคลปี 2559

11 พฤษภาคม 2560 : พระราชพิธีพืชมงคล พิธีสงฆ์

พระราชพิธีพืชมงคล เป็นวันสวดมนต์เริ่มการพระราชพิธีพืชมงคล (วันเกษตรกร) อันเป็นพิธีสงฆ์ ประกอบพระราชพิธี ในวันพฤหัสบดี 11 พฤษภาคม 2560 ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

12 พฤษภาคม 2560 : พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (วันไถหว่าน) ในวันศุกร์ 12 พฤษภาคม 2560
เป็นพิธีพราหมณ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ฤกษ์ไถหว่านระหว่างเวลา 08.19 – 08.59 น.

วันพืชมงคล 2560 พระโคกิน อะไร ? วันพืชมงคล_2556_ข่าววันพืชมงคล

Ceremony-c1

คำทำนายพระโค 2560 คำทำนายเสี่ยงทายของพระโค ปี 2560

ผลพยากรณ์ ประจำปี 2560 วันพืชมงคล_2556_ข่าววันพืชมงคล

พระยาแรกนา หยิบได้ผ้า – คืบ พยากรณ์ว่า -รออัพเดท-

พระโคกินเลี้ยง ปีนี้ พระโคกิน ดังนี้

  • พระโคกินข้าว พยากรณ์ว่า -รออัพเดท-

 

วันพืชมงคล 2560 : พระโคแรกนา ปี 2560
พระโคแรกนา ได้แก่ พระโคเพิ่ม พระโคพูล พระโคสำรอง ได้แก่ พระโคพอ พระโคเพียง

 

การเสี่ยงทายผ้านุ่ง
คำทายวันพืชมงคล ที่เกี่ยวข้อง

ถ้าหยิบผ้าได้ 4 คืบ พยากรณ์ว่า
น้ำจะมากสักหน่อย นาในที่ดอนจะได้ผลบริบูรณ์ดี นาในที่ลุ่มอาจจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่
ถ้าหยิบได้ผ้า 5 คืบ พยากรณ์ว่า
น้ำในปีนี้จะมีปริมาณพอดี ข้าวกล้าในนาจะได้ผลบริบูรณ์ และผลาหาร มังสาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี
ถ้าหยิบได้ผ้า 6 คืบ พยากรณ์ว่า
น้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดี แต่นาในที่ดอน จะเสียหายบ้าง ได้ผลไม่เต็มที่

การเสี่ยงทายของกิน ๗ สิ่ง (ข้าวเปลือก ข้าวโพด ถั่วเขียว งา เหล้า น้ำ และหญ้า)
คำทายวันพืชมงคล ที่เกี่ยวข้อง

ถ้าพระโคกินข้าวหรือข้าวโพด พยากรณ์ว่า ธัญญาหาร ผลาหาร จะบริบูรณ์ดี

ถ้าพระโคกินถั่วหรืองาพยากรณ์ว่า ผลาหาร ภักษาหาร จะอุดมสมบูรณ์ดี

ถ้าพระโคกินน้ำหรือหญ้า
พยากรณ์ว่า น้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรธัญญาหารผลาหาร ภักษาหาร มังสาหารจะอุดมสมบูรณ์

ถ้าพระโคกินเหล้าพยากรณ์ว่า การคมนาคมจะสะดวกขึ้น การค้าขายกับ ต่างประเทศดีขึ้น
ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรือง

 

วันพืชมงคล 2559 คำทายวันพืชมงคล ปี 2559

———————————-

ประวัติวันพืชมงคล

วันพืชมงคล วันพืชมงคล ภาษาอังกฤษ: Royal Ploughing Ceremony

 

วันพืชมงคล เป็นวันที่กำหนดขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของ เกษตรกร ที่มีต่อเศรษฐกิจไทย มีการจัด พระราชพิธีพืชมงคล และพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ บริเวณมณฑลพิธีสนามหลวง

วันพืชมงคล 2559 ประวัติวันพืชมงคล
วันพืชมงคล หมายถึง วันพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งเป็นพระราชพิธีที่สืบทอดมาแต่โบราณ เพื่อเป็นศิริมงคลแด่พืชพันธ์ธัญญาหาร บำรุงขวัญเกษตรกรและเตือนให้เริ่มเพาะปลูกข้าวและพืชไร่อันเป็นธัญญาหารหลักในการดำรงชีวิตของชาวไทย อ่าน >> ประวัติวันพืชมงคล << ประวัติวันพืชมงคล ต่อ

Google Doodles วันพืชมงคล

GoogleDoodles-วันพืชมงคล-2554

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว

 

ข่าววันพืชมงคล: คมชัดลึก , ภาพวันพืชมงคล : bangkokbiznews
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , wiki วันพืชมงคล

คำเสี่ยงทายวันพืชมงคล ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2559 >>วันพืชมงคล 2559 ผ้า 5 คืบ พระโคกินข้าว ข้าวโพด งา น้ำ หญ้า เหล้า คำทำนายวันพืชมงคล
ปี 2558 >> วันพืชมงคล 2558 พระโคกินงา กินหญ้า เสี่ยงทายผ้า 4 คืบ
ปี 2557 >> วันพืชมงคล 2557 พระโคกินอะไร ? พระโคกินน้ำ-หญ้า เสี่ยงทายผ้า 6 คืบ
ปี 2556 >> วันพืชมงคล 2556 พระโคกินข้าวโพด-หญ้า อาหารสมบูรณ์ เสี่ยงทายผ้า 4 คืบ
ปี 2555 >> วันพืชมงคล 2555 พระโคกินหญ้า เสี่ยงทาย น้ำท่าบริบูรณ์ เสี่ยงทายผ้า 6 คืบ
ปี 2554 >> วันพืชมงคล 2554 พระโคกินหญ้า-เหล้า น้ำอาหารบริบูรณ์การค้าตปท.ดี เสี่ยงทายผ้า 6 คืบ

ประวัติวันพืชมงคล ที่เกี่ยวข้อง
» วันพืชมงคล ประวัติวันพืชมงคล
» การเสี่ยงทาย วันพืชมงคล

 

ข่าวเด่น ข่าววันนี้
- 11-05-2017 8:55:05 โพสต์โดย : fonnie คนดู อ่าน 12,239 คน คน