ทร.ชี้แจงทริปดูงานญี่ปุ่น เป็นไปตามแผนหลักสูตร ไม่ใช้งบเกิน

 

ดูงานญี่ปุ่น

 

โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เผยแพร่ข้อมูล การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 77 ที่ประเทศญี่ปุ่น เป็นไปตามแผนหลักสูตรแผนการบริหารการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ ไม่ใช้งบเกิน

พล.ร.อ.จุมพล ลุมพิกานนท์ โฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงกรณีเพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน เผยแพร่ข้อมูล การศึกษาดูงานของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 77 ที่ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 18 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 โดยเปิดเผยข้อมูลว่ามีการดูงาน 2 สาย ใช้เวลาสายละ 1 สัปดาห์ ซึ่งกิจกรรมส่วนเป็นการเที่ยวชมสถานที่สำคัญ แหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง ซึ่งกลายเป็นมาตรฐานการดูงานของหน่วยงานราชการไทย และข้อมูลพบว่ามีเบี้ยเลี้ยงให้กับผู้เข้าร่วม วันละ 2,100 บาท และเปิดโอกาสให้สามารถพาผู้ติดตามไปร่วมด้วยได้ โดยจ่ายเพิ่มคนละกว่า 60,000 บาท ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการศึกษาดูงานต่างประเทศของหน่วยงานราชการไทย เป็นการอ้างเรื่องประเพณี ศิลปะวัฒนธรรม สภาพสังคม สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าคือการไปเที่ยว ที่ทำกันจนเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ

ดังนั้นในฐานะโฆษกกองทัพเรือจึงขอชี้แจงว่า

1. การศึกษาดูกิจการและ ศึกษาภูมิประเทศ ต่างประเทศเป็นกิจกรรมในการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ โดยกองทัพเรือได้อนุมัติแผนและงบประมาณซึ่งเป็นไปตามแผนการบริหารการศึกษาของกรมยุทธศึกษาทหารเรือ

2.กิจกรรมการดูกิจการและ ศึกษาภูมิประเทศตามข้อ 1
โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือได้ฝึกนายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารเรือ วางแผนดูงานกิจการด้านการทหารด้านความมั่นคงทางทะเล ด้านศิลปะวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยประสานงานกับผู้ช่วยทูตทหารเรือ ประจำประเทศที่จะไปดูงาน(ญี่ปุ่น) ในการกำกับดูแลของนายทหารที่ควบคุมหลักสูตร โดยทางหลักสูตรได้พิจารณาเลือก สถานที่ดูงาน การเดินทาง อาหารและโรงแรมที่พัก ภายในกรอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และให้การดูงานฯได้รับประโยชน์สูงสุด ซึ่งเป็นแนวทางปฎิบัติที่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ยึดถือเป็นแนวทางมาโดยตลอด

3.สำหรับการอนุญาตให้ผู้ติดตามสามารถร่วมคณะดูงานไปได้โดยออกค่าใช้จ่ายเพิ่มเองนั้น ก็เป็นไปตามหลักการ ที่ปฏิบัติทั่วไปเช่นเดียวกับการไปศึกษาในโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือต่างประเทศที่อนุญาตให้พาผู้ติดตามไปได้ด้วย โดยจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มเอง

ทั้งนี้ขอเรียนยืนยันว่าการไปดูกิจการและทัศนศึกษาของนักเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 77 เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดในหลักสูตรฯ มีการกำกับดูแลให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและได้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร มิใช่เป็นการไปเที่ยวดังที่กล่าวมา

 

ที่มา:voicetv

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว

ข่าวเด่น ข่าววันนี้
- 17-07-2017 2:32:53 โพสต์โดย : admin คนดู อ่าน 151 คน คน