ชัดเจนแล้ว! บ้านหรูริมทะเลสร้างได้ 6 เมตร ส่วนสูงเกินให้ทุบทิ้ง ผู้ว่าฯ สั่งสอบกระบวนการอนุญาต

 ชัดเจนแล้ว! บ้านหรูริมทะเลสร้างได้ 6 เมตร ส่วนสูงเกินให้ทุบทิ้ง ผู้ว่าฯ สั่งสอบกระบวนการอนุญาต

บ้านหรูริมทะเล

ชัดเจนแล้ว บ้านตากอากาศหรูบนเนินเขาริมทะเลทางไปอ่าวเสน จ.ภูเก็ต ของนักธุรกิจหนุ่มจากกรุงเทพฯ ที่ตั้งโครงการส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณ 1 ตามประกาศกระทรวงทรัพย์ สร้างได้สูงไม่เกิน 6 เมตร แต่เทศบาลราไวย์กลับอนุญาตสร้างได้ 12 เมตร ต้องทุบส่วนที่สูงเกินทิ้งเท่านั้น ด้านผู้ว่าฯ ตั้งกรรมการสอบกระบวนการอนุญาตก่อสร้าง ส่วนโฉนด ที่ดินยืนยันว่าถูกต้อง

บ้านหรูริมทะเล2

จากกรณีที่มีการตั้งข้อสงสัยการอนุญาตให้ก่อสร้างบ้านพักตากอากาศหรู บนเนินเขาริมชายหาด ทางไปอ่าวเสนและแหลมกระทิง หมู่ที่ 1 ต.ราไวย์ อ.เมือง จ.ภูเก็ต จนกลายเป็นเรื่องที่ถูกจับตามองจากสังคมเป็นอย่างมาก จนกระทั่งเทศบาลตำบลราไวย์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างอีกครั้งหลังเป็นข่าวโด่งดัง และพบว่ามีการก่อสร้างผิดไปจากแบบที่อนุญาต จึงได้มีคำสั่งให้ระงับการก่อสร้างเป็นเวลา 30 วัน เพื่อให้ผู้ขออนุญาตได้ทำการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามแบบที่อนุญาตก่อสร้าง

ในขณะที่ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต ได้มอบหมายให้ นาวาเอกบวร พรหมแก้วงาม รอง ผอ.กอ.รมน.ภูเก็ต เป็นหัวหน้าชุดทำงาน นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จ จริง และมอบหมายให้สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต ทำการตรวจสอบการออกเอกสารสิทธิว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่

รวมไปถึงได้มอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต และเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต ทำการชี้แนวเขตและรังวัดหาจุดที่นำทะเลขึ้นสูงสุดตามธรรมชาติ เพื่อหาค่าพิกัดพื้นที่ก่อสร้างบ้านหรูทั้ง 4 หลัง ว่าตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณใด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรวมไปถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้องฉบับอื่นๆ

บ้านหรูริมทะเล3

ความคืบหน้าล่าสุด นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผย “MGR online” ว่า หลังจากที่ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จ การก่อสร้างบ้านพักตากอากาศหรูริมชายหาดในพื้นที่ตำบลราไวย์ ว่าเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่นั้น ขณะนี้ในส่วนของการออกเอกสารสิทธิที่ดิน ทางเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตได้รายงานมาแล้วว่า การออกเอกสารสิทธิที่ดินดังกล่าว เป็นโฉนดที่ออกถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการ

ส่วนปัญหาการก่อสร้างบ้านพักตากอากาศหรูทั้ง 4 หลังนั้น ที่ได้มอบหมายให้โยธาฯ และเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่นั้น ขณะนี้ทางสำนักงานโยธาฯได้รายงานข้อเท็จจริงการตรวจสอบมายังผู้ว่าฯ แล้วเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยระบุว่าการวัดค่าระยะห่างจากแนวชายฝั่งที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดตามธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 เป็นคนชี้จุดนั้น เพื่อหาที่ตั้งอาคารว่าห่างจากจุดที่นำทะเลขึ้นสูงสุดกี่เมตร

บ้านหรูริมทะเล4

ปรากฏว่าที่จุดที่ก่อสร้างบ้านพักตาอากาศหรูดังกล่าว อยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการกำหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต คือห่างจากน้ำทะเลขึ้นสูงสุด 20 เมตร สามารถสร้างเป็นเฉพาะบ้านเดี่ยวเท่านั้น และความสูงต้องไม่เกิน 6 เมตร เป็นส่วนใหญ่ มีบางจุดที่ตั้งอยู่ในบริเวณที่ 2 ห่างจากน้ำทะเลขึ้นสูงสุด 50 เมตร สร้างได้สูงไม่เกิน 12 เมตร และต้องเป็นบ้านเดี่ยวเท่านั้นเช่นกัน ซึ่งจากรายงานระบุว่าอาคารที่สร้างในขณะนี้ผิดไปจากที่กฎหมายกำหนดและผิดไปจากแบบที่เทศบาลตำบลราไวย์อนุญาต

ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยต่อว่า หลังจากที่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนแล้ว ทางเทศบาลตำบลราไวย์จะต้องดำเนินการสั่งระงับการก่อสร้างบ้านหรูดังกล่าว เพื่อให้เจ้าของโครงการแก้ไขแบบให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะส่วนสูงของอาคารที่จะต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร เป็นส่วนใหญ่ หากไม่ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็สามารถเข้าดำเนินการตามกฎหมายหลังจากนั้น และนอกจากนี้ได้จะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบการอนุญาตก่อสร้างบ้านหรูดังกล่าวว่าได้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนการอนุญาตอย่างไรบ้าง หากพบไม่ทำตามกฎหมายก็จะดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป

บ้านหรูริมทะเล5

รายงานข่าวระบุว่า จากการตรวจหาตำแหน่งที่ตั้งของโครงการพบว่าร้อยละ 90 บ้านที่สร้างอยู่ในพื้นที่บริเวณที่ 1 แต่ทางเจ้าของโครงการได้ยื่นขออนุญาตก่อสร้างกับทางเทศบาลตำบลราไวย์ระบุว่าพื้นที่อยู่ในบริเวณที่ 2 สามารถสร้างได้สูง 12 เมตร ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวน่าจะเกิดความเข้าใจข้อกฎหมายที่คลาดเคลื่อน

ทั้งในส่วนของกฎหมายควบคุมอาคารฉบับที่ 20 และประกาศกระทรวงทรัพย์ฯที่กำหนดการวัดหาระยะแนวห่างชายฝั่งต้องวัดจากจุดที่นำทะเลขึ้นสูงสุดตามธรรมชาติเท่านั้น และคนที่จะชี้จุดที่น้ำทะเลขึ้นสูงสุดคือเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาภูเก็ต แต่การดำเนินการของโครงการดังกล่าว วัดจากจุดระดับน้ำทะเลปานกลาง จึงทำให้เกิดความผิดพลาดในจุดที่ตั้งของโครงการกลายเป็นอยู่ในบริเวณที่ 2 ทั้งที่พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในบริเวณที่ 2 ซึ่งมีผลต่อการออกแบบส่วนสูงของอาคารที่จะต้องสูงไม่เกิน 6 เมตร เกือบทั้งโครงการ

อย่างไรก็ตาม การอนุญาตก่อสร้างเป็นอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งเรื่องนี้ทางเทศบาลตำบลราไวย์จะต้องแจ้งให้เจ้าของโครงการทำการปรับปรุงความสูงอาคารให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ภายใน 30 วัน หากฝ่าฝืน ท้องถิ่นสามารถเข้าทำการรื้อถอนได้ และในส่วนของเจ้าของโครงการหากมั่นใจว่า พื้นที่อยู่ในบริเวณที่ 2 ความสูงของอาคารเป็นไปตามกฎหมายแล้ว ก็สามารถที่จะอุทรณ์คำสั่งของท้องถิ่นได้เช่นกัน

บ้านหรูริมทะเล6

ที่มา:manager

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว

ข่าวเด่น ข่าววันนี้, ข่าวในพระราชสำนัก
- 15-08-2017 1:52:37 โพสต์โดย : admin คนดู อ่าน 325 คน คน