‘ กรมสรรพากร ‘ แจงชัดเจน ไม่มีการเรียกเก็บภาษีผ่าน ‘พร้อมเพย์’

‘ กรมสรรพากร ‘ แจงชัดเจน ไม่มีการเรียกเก็บภาษีผ่าน ‘พร้อมเพย์’

กรมสรรพากร

กรมสรรพากร แจง ข้อมูลโซเชียลมั่ว หลังระบุหากมียอดเงินเข้าออกมากกว่า 10 ครั้ง ห้ามทำพร้อมเพย์ ชี้ชัดไม่มีการเรียกเก็บภาษีผ่าน พร้อมเพย์ แน่นอน

จากรณี มีการแชร์ข้อความผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ หรือตามโซเชียลมีเดีย ว่า “หากท่านมียอดเงินเข้าออกในบัญชีต่อวันเกิน 10 ครั้ง มียอดเงินหมุนเวียนเกิน 3,000 บาท หรือมีธุรกรรมอื่นๆ ที่มีการเคลื่อนไหวทางบัญชีเดือนละมากกว่า 50,000 บาท ห้ามใช้พร้อมเพย์เด็ดขาด เนื่องจากจะถูกตรวจสอบการชำระภาษี และจะถูกเรียกคืนภาษีย้อนหลังจากการคำนวณรายรับจ่ายจากบัญชีทันที”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมสรรพากร ได้ชี้แจงกรณีดังกล่าวดังนี้

1. ข้อความข้างต้นดังกล่าวไม่เป็นความจริง การใช้พร้อมเพย์ไม่มีความสัมพันธ์กับการตรวจสอบภาษี หรือการเรียกคืนภาษีย้อนหลังของกรมสรรพากรแต่อย่างใด

2. การใช้พร้อมเพย์เป็นช่องทางการโอนเงินช่องทางหนึ่ง เช่นเดียวกับ การโอนเงินผ่านทาง e-Banking หรือผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคาร ซึ่งข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มีการส่งให้แก่กรมสรรพากร

3. กรมสรรพากร มีอำนาจออกหมายเรียกให้ธนาคารส่งข้อมูลการทำธุรกรรมทางการเงิน ไม่ว่าจะทำผ่านช่องทางใดก็ตาม โดยเป็นไปตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร

ทั้งนี้ กรณีที่ให้ธนาคารส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินนั้น จะใช้เฉพาะกรณีที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่าผู้เสียภาษีรายนั้นยื่นเสียภาษีไม่ถูกต้องเท่านั้น ซึ่งกฎหมายให้อำนาจไว้อย่างจำกัด และไม่สามารถขอให้ส่งข้อมูลการโอนเงินทั่วไปได้

ที่มา:oohho

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว