ขยายเวลาบริจาคช่วยน้ำท่วมลดหย่อนภาษี 1.5 เท่าถึงสิ้นปี

ขยายเวลาบริจาคช่วยน้ำท่วมลดหย่อนภาษี 1.5 เท่าถึงสิ้นปี

บริจาคช่วยน้ำท่วม

ครม.เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใปี 2560 หักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.60 เนื่องจากยังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยดังกล่าว

วันนี้ (31 ต.ค.60) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการการเงินการคลังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใปี 2560 เป็นการเพิ่มเติม โดยเป็นมาตรการทางภาษีเพื่อส่งเสริมการบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นการขยายเวลาจากเดิมสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ต.ค.60 เป็นสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.60 เนื่องจากยังมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยดังกล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่มีสิทธิเป็นบุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินสามารถหักลดหย่อนได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกับการบริจาคอื่นๆ ไม่เกิน 10% ของเงินได้สุทธิ และประเภทนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สิน สามารถหักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า แต่เมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 2% ของกำไรสุทธิ โดยสามารถบริจาคผ่านส่วนราชการ องค์การ หรือสถานสาธารณกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย หรือตัวแทนรับบริจาคที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมสรรพากร โดยใช้หลักฐานการรับเงิน หรือทรัพย์สิน และหลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ระบุเป็นโครงการบริจาคเพื่อช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้ และต้องยื่นแบบแสดงรายการภายใน เดือน ม.ค.-มี.ค.61

ขณะเดียวกันยังมีมาตรการภาษีที่ปัจจุบันได้ดำเนินการอยู่แล้ว โดยสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ใช้สิทธิตามนำนวนจ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 1 แสนบาท และค่าซ่อมแซม หรือค่าวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมรถ ใช้สิทธิได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่รวมกันทั้งหมดแล้วไม่เกิน 3 หมื่นบาท ในการหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ที่เกิดความเสียหายถึง 31 ธ.ค.60 เช่นเดียวกัน

นอกจากนี้ กระทรวงการคลังยังมีมาตรการด้านการคลัง ประกอบด้วยมาตรการช่วยเหลือผู้เช่าที่ดินราชพัสดุที่ประสบอุทกภัยและภัยพิบัติทางธรรมชาติ หากที่พักอาศัยเสียหายบางส่วนให้ยกเว้นเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 1 ปี หากกรณีอาคารที่พักอาศัยเสียหายทั้งหลังให้ยกเว้นการเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 2 ปี ส่วนกรณีผู้เช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมถ้าได้รับความเสียหายให้ยกเว้นเรียกเก็บค่าเช่าเป็นเวลา 3 ปี เป็นต้น

ขณะที่มาตรการการเงิน ทางสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ หรือแบงก์รัฐ ได้มีมาตรการหลากหมายในการช่วยเหลือ เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ลูกค้าเดิมกรณีหลักประกัน ได้รับผลกระทบ จะคิดอัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี นาน 3 เดือนแรก ส่วนลูกค้าใหม่ หรือลูกค้าเดิม ที่ที่อยู่อาศัยเสียหายต้องการกู้เพื่อปลูกทดแทนหรือซ่อมแซม คิดอัตราดอกเบี้ย 3% นาน 3 ปี , ธนาคารออมสิน มี 4 มาตรการ วงเงินช่วยเหลือไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ประกอบด้วย พักชำระหนี้เงินต้น สินเชื่อต่อเติมเพื่อซ่อมแซมที่อยู่อาศัย มาตรการบรรเทาความเดือดร้อนเอสเอ็มอี และมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนรายย่อยให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามจากรายงานสถานการณ์สาธารณภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ(ปภ.) พบว่า ในประเทศไทยประสบภาวะฝนตกหนักทำให้มีน้ำไหลหลากท่วมขังและน้ำเอ่อล้นติ่งจากอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่น และการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยา ในพื้นที่ 23 จังหวัด โดยคลี่คลายแล้ว 6 จังหวัด ซึ่งเหลืออีก 17 จังหวัดที่ยังได้รับความช่วยเหลือ

ที่มา : sanook

ข่าวกีฬา , ข่าวเด่น , ข่าววันนี้

ข่าวเด่น ข่าววันนี้
- 31-10-2017 9:48:31 โพสต์โดย : mintcss คนดู อ่าน 130 คน คน