มุกดาหาร ชาวบ้านนาโปกลาง ต่อต้านไม่เอาเขื่อน ยันจะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรี

มุกดาหาร ชาวบ้านนาโปกลาง ต่อต้าน ไม่เอาเขื่อน ยันจะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรี

ไม่เอาเขื่อน

วันที่  17 พฤษภาคม 2561  ชาวบ้านนาโปกลาง เขตเทศบาลเมืองมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ได้ถือป้ายมีข้อความว่า  “ไม่เอาเขื่อนแบบนี้ , อยากได้เขื่อนไม่ใช่สระเลี้ยงปลา , เขื่อนปัญหา  สร้างปัญหามากมายให้กับประชาชนในพื้นที่”

โดยมีตัวแทนชาวบ้าน นายเมือง  รองประธานชุมชนนาโปกลาง พร้อมด้วยชาวบ้านที่มีบ้านเรือนติดริมฝั่งแม่น้ำโขงต่อต้านไม่เอาเขื่อน สร้างความเดือดร้อนในการสัญจรไปมาเพราะพื้นที่ไม่เชื่อมติดกัน

ด้านนายเมือง  รองประธานชุมชนนาโปกลาง กล่าวว่า ชาวบ้านนาโปกลางได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับปัญหาการสร้างเขื่อนริมฝั่งแม่น้ำโขง  เขื่อนสร้างใกล้เสร็จแล้ว แต่ว่าผืนดินระหว่างเขื่อนกับพื้นที่ของชาวบ้านไม่เชื่อมต่อกัน แทนที่จะให้ชาวบ้านมีความสุข กลับเพิ่มความทุกข์ให้กับชาวบ้าน การสัญจรไปมาก็ลำบาก เพราะว่ามันไม่เชื่อมต่อกัน ปล่อยให้เป็นร่องน้ำพอถึงหน้าฝนน้ำก็จะท่วม เพราะน้ำไม่มีที่ระบาย และชาวบ้านยังทำมาหากินไม่ได้อีก  บ้านก็จะทรุดไปกว่าเดิม ส่วนพื้นที่สาธารณะก็ไม่มีการเชื่อมต่อกันอีกด้วย ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนหนัก

รองประธานชุมชนนาโปกลาง กล่าวต่อไปอีกว่า อยากฝากถึงท่านอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และท่านนายกรัฐมนตรี อยากให้รับทราบถึงปัญหาที่ชาวบ้านนาโปกลางเดือดร้อน โดยไม่มีการสอบถามชาวบ้านเลยจะทำอะไรก็ทำสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน

อยากให้ผู้รับผิดชอบนำดินมาถมให้เต็มเป็นผืนเดียวกันและเชื่อมต่อกัน เพราะขณะนี้กลัวเป็นอันตรายแก่เด็กและคนชรา ความลึกประมาณ  5  เมตร  ทำให้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสีย และเป็นแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย และพร้อมที่จะเดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายกรัฐมนตรี ถึงความเดือดร้อนของชาวบ้านในการสร้างเขื่อน

โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมฝั่งแม่น้ำโขงบริเวณหน้าวัดโพธิ์ศรีแก้ว ถนนสำราญชายโขงเหนือ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เป็นเขื่อนป้องกันตลิ่ง ชนิดหินเรียง ความยาว 421 เมตร ประกอบด้วย ทางเท้า คันหิน และบ่อพัก

สำหรับบริษัทผู้รับจ้าง คือ  บริษัท เอสเทค ซีวิลแอนด์คอนสตรัคชั่น จำกัด สัญญาจ้างเลขที่  315/2558  ลงวันที่  26  พฤษภาคม  2558  และสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 เริ่มสัญญาจ้าง วันที่ 10  มิถุนายน  2558  สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 14 พฤษภาคม 2561 รวม 1,070 วัน ค่าก่อสร้าง 71,689,000,00 บาท ( เจ็ดสิบเอ็ดล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ 71,689 บาท ผู้ควบคุมงาน นายไชยอนันต์ บุญประสิทธิ์  วิศวกรโยธาชำนาญการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

ขอบคุรข้อมูลจาก : sanook

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าวข่าวต่างประเทศ

ข่าวเด่น ข่าววันนี้
- 17-05-2018 1:36:41 โพสต์โดย : Pudtipong Tossapan คนดู อ่าน 30 คน คน