สุวพันธุ์ วอนแยกแยะอดีตกับปัจจุบัน ภาพถ่ายนายกฯ กับอดีตพระพุทธะอิสระ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เชื่อว่า การจับกุมอดีตพระพุทธอิสระจะไม่กระทบจิตใจพุทธศาสนิกชน เพราะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคลมากกว่าคณะสงฆ์ ขอให้แยกแยะภาพถ่ายผู้นำรัฐบาลกับอดีตพระพุทธอิสระในอดีตออกจากปัจจุบัน เพราะจะต้องดูทั้งบริบทและสิ่งที่เกิดขึ้น

สุวพันธุ์ วอนแยกแยะอดีตกับปัจจุบัน ภาพถ่ายนายกฯ กับอดีตพระพุทธะอิสระ

(27 พ.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การที่กระแสสังคมนำภาพถ่ายผู้นำรัฐบาลกับอดีตพระพุทธอิสระเผยแพร่ในโลกโซเชียล ถือเป็นคนละเรื่องคนละประเด็น กับการปฏิบัติการของเจ้าหน้าที่ เพราะต้องดูทั้งบริบท ไม่ควรดูแบบแยกส่วนกัน และกรณีนี้รัฐบาลและ คสช. จะเสียมวลชนหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนประเมินและมุมมอง แต่ชี้ว่าการปฏิบัติงานของรัฐบาลจะยึดหลักตามข้อเท็จจริงให้เป็นธรรมกับทุกฝ่าย และไม่มีอคติ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มั่นใจว่า การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะไม่ส่งผลกระทบ แม้จะเป็นช่วงวันสำคัญทางศาสนา เพราะเป็นเรื่องของปัจเจกบุคคล ไม่ได้เป็นเรื่องของคณะสงฆ์โดยรวม และไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องความเชื่อมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนา ดังนั้นจะต้องแยกกันระหว่างปัจเจกบุคคล กับคณะสงฆ์ หรือพระธรรมคำสั่งสอน

นายสุวพันธ์ ยังระบุว่า ขณะนี้มีการตรวจสอบข้าราชการของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินทอนวัด ที่อยู่ในกระบวนการสอบสวนคดีอาญา 15 คน และมี 4 คน ถูกไล่ออกจากราชการไปแล้ว ทั้งนี้ การตรวจสอบเงินบัญชีการเงินของพระผู้ใหญ่ เพื่อป้องกันการทุจริตนั้น ต้องแยกระหว่างงบประมาณกับเงินบริจาค ที่จะต้องเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์

และวันนี้ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นตัวแทน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. ในการกล่าวสุนทรพจน์ และสาส์นสำคัญเนื่องในกิจกรรมวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ 15 ภายใต้พระพุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์

โดยย้ำว่า นายกรัฐมนตรีเชื่อมั่นว่า พระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้า สามารถนำมาเป็นเครื่องมือประยุกต์ ในการพัฒนามนุษย์ให้เกิดความมั่นคงในการดำเนินชีวิต มั่งคั่งทางวัฒนธรรม และการประกอบสัมมาชีพ ยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จนทำให้มนุษย์สามารถใช้ชีวิตร่วมกันอย่างสันติสุข ในบริบทของโลก ในยุคดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน

ที่มา : sanook

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าวข่าวต่างประเทศ

ข่าวเด่น ข่าววันนี้
- 27-05-2018 4:23:07 โพสต์โดย : zoomza คนดู อ่าน 84 คน คน