“สรรพากร” เดินหน้าพัฒนา AI ตรวจจับการหลบเลี่ยงภาษี เริ่มใช้ทันปีนี้

การรับฟังความเห็นจัดเก็บภาษี e-business ของกรมสรรพากร รอบ 2 ซึ่งยังไม่ผ่าน ทำให้อธิบดีกรมสรรพากรเตรียมผลักดันกฎหมายฉบับใหม่

โดยพร้อมนำระบบวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล และ AI ตรวจจับการหลบเลี่ยงภาษี รวมถึงขยายผลการจัดเก็บไปยังผู้ค้าออนไลน์ที่อยู่ในต่างประเทศ

การใช้เทคโนโลยีช่วยวิเคราะห์รายได้จากพฤติกรรมประชาชน เป็นหัวข้อส่วนหนึ่งที่ผู้เชี่ยวชาญบล็อกเชนเอกชนเข้าบรรยาย เพื่อให้ความรู้ผู้บริหารสรรพากรพื้นที่

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร มอบนโยบายแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี กลางปีงบประมาณ 2561 กำชับให้สรรพากรพื้นที่เอาจริงเอาจังกับการดำเนินคดีผู้มีพฤติกรรมหลบเลี่ยงภาษี และเร่งพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลดิจิทัล หรือ big data analysis ซึ่งจัดระเบียบข้อมูลของกรมฯ เชื่อมกับหน่วยงานราชการอย่างเป็นระบบ ให้แล้วเสร็จภายในปีนี้ รองรับการใช้ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ช่วยตรวจจับการรายงานผู้เสียภาษี ที่อาจสำแดงรายการไม่ตรงความจริง

พร้อมเตรียมผลักดันกฎหมายจัดเก็บภาษี e-commerce ฉบับใหม่ หลังการเปิดรับฟังความเห็นร่างกฎหมาย e-business รอบที่ 2 ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วย ส่งผลให้การออกกฎหมายฉบับนี้ล่าช้า

นอกจากนี้ ยังคงเป้าหมายจัดเก็บรายได้ปีนี้ ที่ 1.86 ล้านบาท แม้ 7 เดือนแรกของปีงบประมาณจะจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้าหมายกว่า 4.3 หมื่นล้านบาท

ส่วนนโยบายการเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ VAT อธิบดีกรมสรรพากร กล่าวว่า กรมฯ อยู่ระหว่างเสนอกระทรวงการคลังพิจารณาขยายเวลาลดภาษี VAT จากร้อยละ 10 เหลือร้อยละ 7 ออกไปอีก 1 – 2 ปี

และยังคงเดินหน้านโยบายจัดเก็บภาษีหัก ณ ที่จ่าย กำไรจากการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล แม้ผู้ประกอบการฟินเทคจะเรียกร้องให้ทบทวน

ที่มา sanook

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าวข่าวต่างประเทศ