กทม. เร่งสืบหาเจ้าของ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) มีแผนปรับปรุงภูมิทัศน์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ซึ่งหลังจตรวจสอบ กลับพบว่า ไม่มีหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ หรือผู้ดูแลสถานที่อนุสาวรีย์ชัยฯ

กทม. เร่งสืบหาเจ้าของ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

10 ก.ย. 61  นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีสืบหาว่าหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ หรือผู้ดูแล อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ โดยก่อนหน้านี้สำนักงานผังเมืองได้ทำหนังสือสอบถามมายังกรมฯ เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นเจ้าของพื้นที่เดิมในการก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยฯ และภายหลังการก่อสร้างได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานใดรับผิดชอบดูแล ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า พื้นที่ก่อสร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้น เดิมเป็นพื้นที่เวนคืนของกรมทางหลวง ซึ่งเบื้องต้นกรมทางหลวงเองก็ยังไม่ทราบข้อมูลในส่วนนี้

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ด้าน นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ว่าเรื่องใครเป็นเจ้าของอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินั้นต้องไปสืบค้นประวัติและเอกสารต่างๆ เมื่อช่วงตอนสร้างอนุสาวรีย์ก่อนว่าหลังจากสร้างเสร็จแล้วมีการมอบอำนาจให้ใครหรือหน่วยงานใดเป็นผู้ดูแลหรือไม่ กรมศิลปากรจะมอบอนุสาวรีย์ดังกล่าวให้ กทม. เลยคงไม่สามารถทำได้ ต้องขอเวลาในการศึกษาเอกสารข้อมูลหลักฐานต่างๆ ก่อนว่ามีผู้ใดเป็นเจ้าของหรือมีอำนาจในการดูแลหรือไม่

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ทั้งนี้เนื่องจาก กทม. มีแนวคิดที่จะพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ให้มีสภาพสวยงาม ให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ โดยจะจัดทำทางเดินใต้ดิน ลักษณะอุโมงค์ทางเดินคล้ายที่วงเวียนใหญ่ ซึ่งจากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงพัฒนาอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร สำนักผังเมือง สำนักการโยธา สำนักงานเขตราชเทวี สำนักงานเขตพระนคร และกรมศิลปากร เป็นต้น ได้มีการหารือเพื่อหาข้อสรุปว่ากรมหรือหน่วยงานใดเป็นเจ้าของ ผู้ดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ไม่พบว่าใครเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ดูแลสถานที่ ซึ่งไม่ใช่เพียงอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเท่านั้นหากแต่ยังมีอนุสาวรีย์อีกถึง 15 แห่ง อาทิ อนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญ อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน รวมถึงโบราณสถานอีก 39 แห่งที่กรมศิลปากรขึ้นทะเบียนไว้ ต้องสืบค้นหาเจ้าของสถานที่ โดยมอบหมายให้สำนักผังเมือง กทม. ไปสืบหา หากไม่พบ กทม. ต้องเป็นผู้รับผิดชอบ และให้สำนักผังเมืองดูแลต่อไป และการปรับปรุงโบราณสถานต้องหารือกับทางกรมศิลปากรด้วย

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

สำหรับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิสร้างขึ้นเพื่อเทิดทูนวีรกรรมของทหาร ตำรวจ และพลเรือนที่เสียชีวิตไปในกรณีพิพาทระหว่างไทยกับฝรั่งเศสเรื่องการปรับปรุงพรมแดนไทยกับอินโดจีนฝรั่งเศส ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิต 59 คน ทั้งทหาร ตำรวจ และพลเรือน รัฐบาลมีมติให้สร้างอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิให้เป็น ” รัฐปิยานุสสรณ์ ” โดยให้หม่อมหลวงปุ่ม มาลากุล เป็นผู้ออกแบบ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้อำนวยการปั้นหล่อรูปวีรชน มีรัฐพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. 2484

อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ที่มา : Mthai

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าวข่าวต่างประเทศ ,ข่าวกีฬา