กทม.ออกประกาศเก็บค่าจอดรถบนถนน เช็คถนน 66 สายทั่วกรุงเก็บค่าจอด

กทม.ออกประกาศเก็บค่าจอดรถบนถนน เช็คถนน 66 สายทั่วกรุงเก็บค่าจอด

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ ถนน 66 สายทั่วกทม.

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกรุงเทพมหานคร กำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ถนน 66 สาย ทั่วกรุงเทพฯ เช่น ถนนพระอาทิตย์ ถนนข้าวสาร และซอยนานา โดย รถจักรยานยนต์ชั่วโมงแรก 5 บาทชั่วโมงต่อไป 10 บาท รถ 4 ล้อ ชั่วโมงแรก 10 บาท ชั่วโมงต่อไป 20 บาท เริ่มพรุ่งนี้

เมื่อวันที่ 26 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกรุงเทพมหานคร ลงนามโดย พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดที่จอดยานยนต์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ มีรายละเอียดระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงประกาศกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการกำหนดที่จอดยานยนตร์ และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 5 และข้อ 11 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบ การจอดยานยนตร์ พ.ศ.2536 จึงกำหนดที่จอดยานยนตร์และอัตราค่าธรรมเนียมจอดยานยนตร์ไว้

 

 

ทีมา มติชน