ประยุทธ์ แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพใหม่ นั่งสมาชิก คสช.

คสช.ตั้ง ผบ.เหล่าทัพใหม่ นั่งสมาชิก คสช. “บิ๊กแดง” นั่งเลขาธิการ คสช.โดยตำแหน่ง

ประยุทธ์ แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพใหม่ นั่งสมาชิก คสช.

วันที่ 27 ก.ย. 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีรายละเอียดระบุว่า เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖๕ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบกับมาตรา ๔๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ หัวหน้าคณะรักษา ความสงบแห่งชาติจึงมีประกาศ ดังต่อไปนี้

1. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็น หัวหน้า คสช.

2. พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เป็น รองหัวหน้า คสช.

3. พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร เป็น รองหัวหน้า คสช.

4. พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย เป็น รองหัวหน้า คสช.

5. พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง เป็น รองหัวหน้า คสช.

6. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็น รองหัวหน้า คสช.

7. พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เป็น สมาชิก คสช.

8. พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เป็น สมาชิก คสช.

9. พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ เป็น สมาชิก คสช.

10. พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี เป็น สมาชิก คสช.

11. พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ เป็น สมาชิก คสช.

12. พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน เป็น สมาชิก คสช.

13. พล.ต.อ.จักรทิพย์ชัยจินดา เป็น สมาชิก คสช.

14. นายมีชัย ฤชุพันธุ์ เป็น สมาชิก คสช.

15. พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ เป็น เลขาธิการ คสช.

อย่างไรก็ตาม ให้สำนักเลขาธิการ คสช.ทำหน้าที่เป็นหน่วยธุรการของ คสช.ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2561 เป็นต้นไป

ประยุทธ์ แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพใหม่ นั่งสมาชิก คสช.

ประยุทธ์ แต่งตั้ง ผบ.เหล่าทัพใหม่ นั่งสมาชิก คสช.

ที่มา : Mthai

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าวข่าวต่างประเทศ ,ข่าวกีฬา

ข่าวเด่น ข่าววันนี้
- 27-09-2018 9:27:09 โพสต์โดย : zoomza คนดู อ่าน 55 คน คน