กำหนดขึ้นทะเบียน หมา – แมว รอบแรกฟรี

กำหนดขึ้นทะเบียน หมา – แมว รอบแรกฟรี

ขึ้นทะเบียน หมา – แมว

การออกกฎหมายเปิดขึ้นทะเบียนหมาและแมว ยังไม่เสนอเข้าที่ประชุม ครม.วันนี้ แม้จะได้ข้อยุติแล้วว่า ในรอบแรก หน่วยงานงดเก็บค่าธรรมเนียม 450 บาท เป็นการให้ขึ้นทะเบียนฟรี เพราะไม่ต้องการให้มีกฎหมายสร้างภาระให้ประชาชน

วันที่ 16 ต.ค.2561 กำหนดเรื่องค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียน สุนัข- แมว ในพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์(พ.ศ…) มีคำยืนยัน จากนายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การบังคับใช้จะออกเป็นกฎกระทรวง โดยจะแบ่งการขึ้นทะเบียน 3 กลุ่ม คือ ประชาชนทั่วไปจะกำหนดการเลี้ยง สุนัข -แมว กี่ตัว, สถานสงเคราะห์ และกลุ่มเลี้ยงเพื่อการค้า

การแบ่ง 3 กลุ่มนี้ ในข้อกฎหมายกำหนดค่าธรรมเนียม ไม่เกิน 450 บาทต่อตัว และให้อำนาจเจ้าพนักงานท้องถิ่น อบต. จะไปเก็บเท่าไหร่ ต้องออกเป็นข้อบัญญัติของท้องถิ่น ซึ่งก่อนออกข้อบัญญัติ จะต้องผ่านการพิจารณาของสมาชิกเทศบาล และสมาชิกอบต.ก่อนจึงออกประกาศได้

การลงทะเบียนรอบแรกนี้ได้ยื่นเรื่องให้แก้ไขถ้อยคำในคณะกรรมการกฤษฏีกา แล้วต้องส่งกลับไปให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาอีก 3 วาระ แต่ระหว่างนี้จะเปิดให้ประชาชน เสนอความเห็นผ่านกรมปศุสัตว์ หรือไปแก้ในชั้นคณะกรรมมาธิการวาระที่สองก็ได้

ส่วนค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียน ในท้องถิ่นอาจจะนำเงินไปใช้ดูแลสวัสดิภาพสัตว์ มีบริการฉีดวัคซีนฟรี ไปใช้บำรุงอุดหนุน สถานรับเลี้ยงสงเคราะห์สัตว์ ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ขององค์กรส่วนท้องถิ่นจะพิจารณา

ที่มา : workpointsanook

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าวข่าวต่างประเทศ

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

ครม.เตรียมขึ้นทะเบียน ‘หมา-แมว’ ใครเลี้ยงต้องเสียเงินให้รัฐ ฝ่าฝืนปรับหลายหมื่น!