‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ จัดทำ สคส. ปี 2562

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ ชุด “ครอบครัวออกกำลังกาย” เพื่อให้จัดทำบัตรอวยพรประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมข้อความพระราชทานพร ด้วยลายพระหัตถ์ และทรงลงพระปรมาภิไธยกำกับไว้ จำนวน 4 แบบ จากภาพวาดฝีพระหัตถ์พระราชทานดังกล่าว

บัตรอวยพรแบบแรกเป็น “ครอบครัวจักรยาน”

บัตรอวยพรแบบที่ 2 เป็น “ครอบครัว SUP (Stand up Paddle)

บัตรอวยพรแบบที่ 3 เป็น “ครอบครัว YOGA”

บัตรอวยพรแบบที่ 4 เป็น “ครอบครัว Pilates”

“สวัสดี สุขสันต์ สู่ปีใหม่ ด้วยการบำรุงรักษาสุขภาพอนามัย ด้วยร่างกายที่แข็งแรงจิตใจที่สดใสเข้มแข็ง ด้วยการเล่นกีฬา และออกกำลังกายในแบบต่างๆ”

ที่มา mthai