ผ่านแล้ว ร่าง พ.ร.บ.จราจรฯ เกณฑ์ใหม่ ตัดแต้มหมด พักใช้ใบขับขี่ เมาขับระงับใช้รถทันที!

ผ่านแล้ว ร่าง พ.ร.บ.จราจรฯ เกณฑ์ใหม่ ตัดแต้มหมด พักใช้ใบขับขี่ เมาขับระงับใช้รถทันที!

22 ก.พ. ที่รัฐสภา มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติเห็นชอบร่างพ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่….) พ.ศ…. ที่มี พล.อ.อ.อดิศักดิ์ กลั่นเสนาะ เป็นประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญฯ ในวาระสองและสาม ด้วยมติ 138 เสียง งดออกเสียง 3 เสียง และไม่ลงคะแนน 1 เสียง โดยมีสาระสำคัญว่าด้วยหลักเกณฑ์การออกใบสั่ง สำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจราจรที่กำหนดให้ใช้การบันทึกคะแนนความประพฤติในการขับขี่ รองรับการใช้ใบขับขี่แบบอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกำหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการดูแลและบังคับใช้กหมายว่าด้วยการจราจรทางบกให้มีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ สนช.ได้อภิปรายซักถามกรณีหลักเกณฑ์และข้อกำหนดประเด็นตัดคะแนนความประพฤติของบุคคลที่ฝ่าฝืนหรือทำผิดกฎจราจร รวมถึงการเพิ่มบทบัญญัติให้เจ้าหน้าที่สามารถระงับการใช้รถ หรือ ยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้ เนื่องจากกรณีดังกล่าวถือเป็นประเด็นที่อาจละเมิดสิทธิประชาน

โดย กมธ.ชี้แจงว่า หลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) ต้องออกข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการตัดคะแนนผู้ขับขี่ เบื้องต้น ร่างข้อกำหนดระบุให้ผู้ขับขี่มีคะแนน 12 คะแนนขณะที่อัตราการตัดคะแนนนั้น จะมีหลักเกณ์ฑ เช่น ฝ่าไฟแดง ตัด 1 คะแนน, ไม่หลีกทางรถพยาบาลฉุกเฉิน ตัด 3 คะแนน เป็นต้น

กรณีที่คะแนนถูกตัดทั้งหมดจะถูกพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ กรณีอยากได้แต้มคืนต้องเข้ารับการอบรมที่ต้องมีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ก่อนที่สตช. จะออกข้อกำหนดจะจัดเวทีรับฟังความเห็นประชาชน

ขณะที่ ประเด็นการระงับการใช้รถ หรือยินยอมให้ผู้ขับขี่ขับรถได้นั้น เป็นมาตรการที่สอดคล้องกับใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่สามารถยึดใบขับขี่ลักษณะดังกล่าวได้ ดังนั้นกรณีที่พบผู้ขับขี่รถมีอาการมึนเมาและมีความเสี่ยงจะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ทาง หรือประชาชน ร่างกฎหมายจึงเขียนให้สิทธิเจ้าหน้าที่ระงับการใช้รถบุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงดังกล่าว เป็นการชั่วคราว และกรณีที่บุคคลที่มีพฤติกรรมเสี่ยงพ้นจากภาวะที่จะก่ออันตราย เจ้าหน้าที่สามารถปล่อยให้ใช้รถต่อไป

 

 

ข่าวที่มา :   khaosod

คลิปข่าววีดีโอข่าววันนี้คลิบข่าววันนี้ , คลิปวันนี้ , ฟรีรูปภาพ คลิปบันเทิง
ดูดวง , ทำนายฝัน , แก้ฝัน , เลขเด็ด , สูตรหวย