ให้รางวัลนำจับ 1000 บาท หากพบผู้ค้าสลากขายเกินราคา

ให้รางวัลนำจับ 1000 บาท หากพบผู้ค้าสลากขายเกินราคา
ให้รางวัลนำจับ 1000 บาท หากพบผู้ค้าสลากขายเกินราคา

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จูงใจประชาชน ร่วมมือแจ้งเบาะแสผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา จะได้รับเงินรางวัล1,000บาท

 

วันนี้ (14 มิ.ย.) เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2560 โดยกำหนดให้มีการจ่ายเงินรางวัลแก่ผู้ที่แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากกินแบ่งรัฐบาลเกินราคา พร้อมกำหนดอัตรารางวัลสำหรับผู้แจ้งเบาะแสไว้ที่ คดีละ 1,000 บาท โดยเจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท

สำหรับเนื้อหาบนเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ระบุระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการจับกุมผู้ขายสลากเกินราคา พ.ศ. 2560 ว่า เป็นการสมควรแก้ไขปรับปรุงระเบียบสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลในการนำจับหรือเงินสินบนผู้แจ้งเบาะแสผู้ขายสลากเกินราคา เพื่อให้การจ่ายเงินรางวัลในการนำจับผู้ขายสลากเกินราคามีหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และอัตราการจ่ายเงินรางวัลนำจับผู้ขายสลากเกินราคาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเหมาะสมยิ่งขึ้น

จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 13(6) แห่งพระราชบัญญัติสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 และมติคณะกรรมการสลำกกินแบ่งรัฐบาลในคราวประชุมครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ที่กำหนดให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลพิจารณาจ่ายเงินรางวัลให้แก่ผู้แจ้งความนำจับและเจ้าหน้าที่ ผู้จับกุมผู้ขายสลากเกินราคาในเมื่อคดีถึงที่สิ้นสุดแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จับกุมได้รับคดีละเท่ากับจำนวนเงินที่เปรียบเทียบปรับ แต่ไม่เกินคดีละ 2,000 บาท ส่วนผู้แจ้งความนำจับได้รับคดีละ 1,000 บาท

 

 

 

ที่มา TNN Thailand

 

คลิปข่าววีดีโอข่าววันนี้คลิบข่าววันนี้ , คลิปวันนี้ , ฟรีรูปภาพ คลิปบันเทิง
ดูดวง , ทำนายฝัน , แก้ฝัน , เลขเด็ด , สูตรหวย  , ท่องเที่ยว