โปรดเกล้าฯ ตั้ง “อภิชาติ-ผบ.ทอ.” นั่งเก้าอี้ ส.ว.แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่

โปรดเกล้าฯ ตั้ง "อภิชาติ-ผบ.ทอ." นั่งเก้าอี้ ส.ว.แทนตำแหน่งที่ว่างอยู่

ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่างลง 2 ตำแหน่ง โดย ผบ.ทอ.คนใหม่ – อดีตอธิบดีกรมพัฒนาชุมชนได้รับแต่งตั้งให้เป็นสมาชิกวุฒิสภาคนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลง

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาม 2562

เนื่องด้วย นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา และ พล.อ.อ.ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน สมาชิกวุฒิสภาโดยตำแหน่ง ได้พ้นจากตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ (ผบ.ทบ.) เนื่องจากเกษียณอายุราชการ เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาแทนตำแหน่งที่ว่าง ดังต่อไปนี้

1. พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์
2. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช

ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พุทธศักราช 2562 เป็นปีที่ 4 ในรัชกาลปัจจุบัน
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา

สำหรับ นายอภิชาติ โตลิดกเวชช์ ส.ว.สรรหา เคยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน ขณะที่ พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ เป็น ส.ว.โดยตำแหน่งในตำแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ

ที่มา : sanook

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าวข่าวต่างประเทศ