ฝ่ายค้านแท็กทีม ยื่นอภิปรายข้ามวัน! ชำแหละครั้งแรก ในรอบ 5 ปี ไม่จบ ไม่เลิก

ฝ่ายค้านแท็กทีม ยื่นอภิปรายข้ามวัน! ชำแหละครั้งแรก ในรอบ 5 ปี ไม่จบ ไม่เลิก

13.00 น. เป็นต้นไป คอยติดตามการถ่ายทอดสดการ #ประชุมสภา 

พรรคเพื่อไทย (พท.) นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรค พท.แถลงว่า ในช่วงเช้ามีการประชุมวิปฝ่ายค้าน และการประชุมพรรคเพื่อวางตัวบุคคลในการอภิปรายในวันที่ 26 มิ.ย. โดยเรื่องที่พรรคให้ความสำคัญ คือประเด็นที่จะพิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศฯ เพราะมีเอกสารมาให้ทางสภาพิจารณา เราก็ต้องดำเนินการเนื่องจากเห็นว่าประเด็นดังก่าวไม่มีความคืบหน้าเลย เช่น ด้านการปฏิรูปสื่อที่สื่อกลับถูกลิดรอนสิทธิ เสรีภาพ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมที่ไม่มีความชัดเจนปมนาฬิกา รวมไปถึงเรื่องที่ยืมของเพื่อนไม่ต้องแจ้งบัญชีทรัพย์สิน

ฝ่ายค้านแท็กทีม ยื่นอภิปรายข้ามวัน! ชำแหละครั้งแรก ในรอบ 5 ปี ไม่จบ ไม่เลิก

นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ รองโฆษกพรรคพท. แถลงว่า พรรคพท.จะมีกระทู้สด และ กระทู้ถามทั่วไปเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาเรื่องสินค้าพืชผลเกษตร การขุดลอกคูคลอง จ.สุรินทร์ โดยเรื่องสำคัญคือ ที่ประชุมจะพิจารณารายงานความคืบหน้าแผนการปฏิรูปประเทศที่ต้องรับทราบกันทุกๆ 3 เดือน โดยจะใช้เวลาอภิปรายประมาณ 5-6 ชั่วโมง พท. 150 นาที อนาคตใหม่ (อนค.) 100 นาที


ที่มาคลิป เรื่องเล่าเช้านี้ บีอีซี-เทโร

นอกเหนือจากนั้นเป็นเวลาของพรรคร่วม โดยเราจะชี้ให้เห็นว่าการร่างแผนยุทธศาสตร์แห่งชาติ 20 ปี เป็นรื่องโกหก หลอกลวง ถ่วงเวลา เป็นทฤษฎีสมคมคิด ทำลายโอกาสของประเทศ และเป็นเรื่องของการสืบทอดอำนาจของคสช.หรือไม่ โดยเราจะชี้ให้เห็นว่าสมควรที่จะให้มีแผนยุทธศาสตร์ 20 ปีนี้ต่อไปหรือไม่ ซึ่งหากอภิปรายไม่แล้วเสร็จในวันที่ 26 มิ.ย. อาจจะขอใช้เวลาอภิปรายต่อในวันถัดไป ทั้งนี้ การอภิปรายในวันดังกล่าวจะดุเด็ดเผ็ดมันแน่นอน เพราะเป็นการอภิปรายครั้งแรกในรอบ 5 ปีที่มีการยึดอำนาจมา

ที่มา khaosod

คลิปข่าววีดีโอข่าววันนี้คลิบข่าววันนี้ , คลิปวันนี้ , ฟรีรูปภาพ คลิปบันเทิง
ดูดวง , ทำนายฝัน , แก้ฝัน , เลขเด็ด , สูตรหวย