ภาพประทับใจ “สมเด็จพระบรมฯกับพระราชบิดา”

ภาพประทับใจ “สมเด็จพระบรมฯกับพระราชบิดา”

26

ภาพแห่งความประทับใจ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร กับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ในหนังสือ “เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สำนักราชเลขาธิการจัดพิมพ์เพื่อแจกในงานพระราชพิธีสถาปนา เฉลิมพระนามาภิไธย สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2515 นั้น มีความตอนหนึ่งที่กล่าวถึงการเสด็จพระราชดำเนินไปประกอบพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดังนี้

“ในฐานะที่ทรงเป็นองค์พระรัชทายาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้โดยเสด็จพระราชดำเนิน และเสด็จแทนพระองค์ในพระราชกรณียกิจที่สมควรต่างๆ ในระหว่างที่ประทับอยู่ในประเทศไทยได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนั้นๆสนองพระมหากรุณาธิคุณด้วยความมั่นพระราชหฤทัยด้วยความรอบคอบและด้วยความรับผิดชอบสำเร็จผลเป็นอย่างดีเสมอ”

“ทรงใช้เวลาอีกมากในระหว่างหยุดเรียน โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ไปทรงเยี่ยมราษฎรในจังหวัดต่างๆ และในที่ห่างไกลเสมอๆ ทรงพอพระราชหฤทัยทำความรู้จักคุ้นเคยกับประชาชนและข้าราชการในท้องที่นั้นๆ เพื่อทรงทราบและเข้าพระราชหฤทัยถึงความต้องการและสุานการณ์ที่แท้จริง ยังความโสมนัสให้เกิดแก่ข้าราชการและประชาชนที่ได้เฝ้าในโอกาสนั้นๆเป็นอย่างยิ่ง”

ขออัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขณะที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไปยังสถานที่ต่างๆ ที่ตีพิมพ์ในหนังสือดังกล่าวซึ่งล้วนเป็นภาพที่หาชมได้ยากมานำเสนอดังนี้

 

26-1
โดยเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปยังดอยปุย จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2513
26-3
ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลคล้ายวันประสูติ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2512
26-4
โดยเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานพระคัมภีร์อัลกุรอาน และคำแปลเป็นภาษาไทย จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2513
26-5
โดยเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ และทอดพระเนตรสุนัขสงคราม ที่ใช้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการปราบปรามผู้ก่อการร้าย ณ บ้านปอน จังหวัดน่าน เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2514
26-6
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสอน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ทรงพระแสงปืนเอ็ม16 ในท่าต่างๆ ณ อ่างเก็บน้ำ ภูพิงคราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2514
26-8
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงกลัดปีกกระโดดร่มกิตติมศักดิ์ที่กรมตำรวจทูลเกล้าฯถวายให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ณ ห้องประชุมค่ายนเรศวร หัวหิน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2514
26-9
โดยเสด็จพระราชดำเนิน โดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์ ไปถวายผ้าพระกฐิน ณ พระอุโบสถวัดอรุณราชวราราม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2508
26-10
โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดนตรี ณ เวทีลีลาศ สวนอัมพร ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนิน เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2513
26-11
โดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรไร่ถั่วคิดนี่แดง ถั่วพินโถ ถั่วไลมา ซึ่งปลูกแทนฝิ่น ณ หมู่บ้านแม้ว แม่โถ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2514
26-12
ทรงเยี่ยมราษฎรที่เฝ้าฯรับเสด็จฯอยู่ในบริเวณมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อครั้งโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ขอนแก่น และพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม
26-13
โดยเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ขณะเสด็จฯทอดพระเนตรโบราณสถานเมืองเก่าศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2515

26-14

ที่มา : posttoday

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว