น้ำพระทัย”กษัตริย์นักบิน” ทรงช่วยชายแดนใต้

น้ำพระทัย”กษัตริย์นักบิน” ทรงช่วยชายแดนใต้

ระหว่างเสด็จฯ ณ รพ.ทุกแห่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ มีพระราชปฏิสันถารกับผู้ป่วย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร และรับปัญหาไปแก้ไข

new91-1-12-59

ผู้คนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกจากต้องเผชิญกับปัญหาความไม่สงบ คุณภาพชีวิตทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขยังลดลงไปด้วย หลายหน่วยงานพยายามเข้าไปช่วยเหลือประชาชนให้มีความปลอดภัยทางชีวิต และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อปี พ.ศ. 2550 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทรงเห็นความเดือดร้อนของพสกนิกรที่ประสบอุทกภัย และเหตุความไม่สงบในสามจังหวัด ชายแดนภาคใต้ โดยมีพระราชดำริให้ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) จัดเที่ยวบินพิเศษ มหากุศล สายใยรักแห่งครอบครัว ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และจัดหาอุปกรณ์ด้านการแพทย์ สำหรับโรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

new92-1-12-59

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทรงทำการบินด้วยพระองค์เอง ทรงทำหน้าที่นักบินที่ 1 ในเครื่องบินโบอิ้ง 737-400 “ศรีสุราษฎร์” ของบริษัท การบินไทยฯ เส้นทางกรุงเทพฯ-เชียงใหม่-กรุงเทพฯ เที่ยวบิน ทีจี 8870 วันที่ 5 ม.ค. 2550 และเที่ยวบิน ทีจี 8871 ในวันที่ 6 ม.ค. 2550 โดยนำผู้โดยสาร 124 ราย ได้แก่ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ และ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ และผู้มีจิตกุศลซื้อบัตรโดยสารพร้อมที่พักโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล ดาราเทวี เชียงใหม่ ราคาคนละ 1,000,000 บาท จำนวน 80 คน รวมทั้งข้าราชบริพารขึ้นจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

กัปตันอัษฎาวุธ วัฒนางกูร นักบินที่ 2 เล่าถึงบรรยากาศในเที่ยวบินครั้งนั้นว่า ใช้เวลาเตรียมการหนึ่งปีราบรื่นทุกประการ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทรงพระวิริยะอุตสาหะและทรงตั้งพระทัยมาก ทรงมีชั่วโมงบินเฉพาะแบบ 737-400 ค่อนข้างมาก 1,800 ชม. จึงทรงไม่ตื่นเต้น ทรงมอบหมายให้ตนประกาศรายละเอียดเที่ยวบินแก่ผู้โดยสาร ในนามสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร

new93-1-12-59

ขณะที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ในฐานะผู้ร่วมเดินทางเที่ยวบินพิเศษมหากุศลฯ กล่าวไว้ว่า เป็นครั้งแรกในโลกที่มกุฎราชกุมารทรงขับเครื่องบินพาณิชย์แก่ผู้โดยสารเพื่อช่วยเหลือพสกนิกร โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายจากเที่ยวบินมหากุศลครั้งนี้จำนวน 80 ล้านบาท การบินไทยฯ นำขึ้นทูลเกล้าฯถวายเพื่อพระราชทานจัดซื้อเครื่องมือแพทย์แก่โรงพยาบาลในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทรงมีพระราชประสงค์ให้ความช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ พร้อมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่ 1-4 ก.พ.ในปีเดียวกัน ทรงนำเงินรายได้จากผู้มีจิตศรัทธา จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์พระราชทาน โดยในพื้นที่ จ.ยะลา พระราชทานเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ 1 เครื่อง และรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 คันแก่รพ.บันนังสตา พระราชทานเครื่องอัลตราซาวด์ 1 เครื่องและรถพยาบาลฉุกเฉิน 1 คันแก่รพ.ธารโต เมื่อเสด็จฯยังรพ.นราธิวาส พระราชทานเครื่องช่วยหายใจความถี่สูงทารกแรกเกิด 1 เครื่อง เครื่องฟอกไต 1 เครื่อง  และระบบน้ำ portable 1 เครื่อง แก่ รพ.สุไหงโก-ลก

new94-1-12-59

ระหว่างเสด็จฯ ณ รพ.ทุกแห่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ มีพระราชปฏิสันถาร กับผู้ป่วย ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องชี้แจงทำความเข้าใจกับราษฎร และรับปัญหาไปแก้ไข

ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานวโรกาสให้ผู้อำนวยการ รพ.ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ารับพระราช ทานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ ณ ศาลาบุหลัน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จ.นราธิวาส

น้ำพระทัยหาที่สุดมิได้ …ทรงพระเจริญ.
…………………………………..
ทีมข่าวนวัตกรรมขนส่ง

 

 

 

ที่มา dailynew

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว

ข่าวในพระราชสำนัก
- 1-12-2016 10:49:39 โพสต์โดย : admin คนดู อ่าน 218 คน คน