ความรักอันแสนอบอุ่น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ-พระโอรสพระธิดา”

ความรักอันแสนอบอุ่น “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ-พระโอรสพระธิดา”

1

หนึ่งในโครงการพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่สะท้อนให้เห็นถึงความเอาใจใส่และการให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัว นั่นคือโครงการ “สายใยรักแห่งครอบครัว” ด้วยทรงตระหนักถึงความรักความผูกพันภายในครอบครัว รวมไปถึงการสร้างพื้นฐานที่มั่นคงทางจิตใจให้กับบุตรธิดา

ซึ่งนอกเหนือไปจากการทรงงานดังกล่าวแล้ว สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ยังทรงเป็นทูลกระหม่อมพ่อของพระโอรส-พระธิดา ทั้ง 3 พระองค์ โดยทรงเป็นที่ปรึกษาและผู้ให้กำลังใจพระโอรส-พระธิดามาโดยตลอด

แสดงให้เห็นถึงความรักของผู้เป็นพ่อที่มีต่อบุตรธิดาอย่างหาที่สุดไม่ได้ และยังซาบซึ้งอยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทยเมื่อได้ปรากฏแก่สายตา หรืออาจกล่าวได้ว่านี่คือสายใยรักอันอบอุ่นแน่นแฟ้นที่ไม่ว่ากาลเวลาจะผ่านไปนานสักเพียงใดก็มิอาจลบเลือนความผูกพันระหว่างพ่อ-ลูกไปได้ . .

เทิดทูนด้วยรัก “สมเด็จพระบรมฯ-พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา”

ถือเป็นภาพความประทับใจที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความภูมิใจในวันสำคัญยิ่งอย่างหาที่สุดไม่ได้ เมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พระราชธิดาองค์ใหญ่ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร กับ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ได้ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชากฎหมาย ณ มหาวิทยาลัยคอร์แนล ประเทศสหรัฐอเมริกา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯ ไปทรงร่วมแสดงความยินดีกับพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และยังได้พระราชทานของขวัญในความสำเร็จครั้งนี้ด้วยพระองค์เอง

2 3

นอกจากนี้แล้ว ความรัก-ความผูกพันระหว่างทั้งสองพระองค์ยังคงประทับใจพสกนิกรอย่างไม่รู้ลืม เห็นได้จากภาพทรงปั่นจักรยานนำขบวนเสด็จในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “Bike For Dad และ Bike For Mom” ซึ่งนำขบวนโดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทั้งสามพระองค์ทรงโบกพระหัตถ์ทักทายประชาชนพร้อมแย้มพระสรวล สร้างความอิ่มเอมใจให้กับประชาชนที่เฝ้าฯ รับเสด็จตลอดเส้นทาง

ด้วยความสนใจทางด้านการทรงจักรยานของทั้งสามพระองค์ รวมถึงพระอัจฉริยภาพทางด้านการกีฬาของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันไตรกีฬาได้แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่ทรงตามรอยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสมือน “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น”
นอกจากพระอัจฉริยภาพทางด้านกีฬาที่แสดงให้เห็นถึงความรักความผูกพันของพระองค์ทั้งสองที่มีร่วมกันแล้ว พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ยังทรงแสดงความรักต่อสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยการทรงจัดคอนเสิร์ตถวายทูลกระหม่อมพ่อ เนื่องในมหามงคลสมัยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษาเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 อีกด้วย

4

ในฐานะหนึ่งในคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.) รุ่นที่ 16 ทรงรับเป็นประธานจัดงานคอนเสิร์ต “60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ” ถวายแด่ทูลกระหม่อมพ่อ ร่วมกับ บ.ย.ส. รุ่นที่ 16 เพราะทรงเห็นว่าดนตรีเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่สามารถนำพาทุกอย่างที่แตกต่างมารวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้

รวมถึงสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้ทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีอยู่มาก ทั้งโปรดการขับร้องและทรงแซกโซโฟน เห็นได้จากเมื่อครั้งทรงศึกษายังต่างประเทศ พระองค์ทรงโปรดเพลง “คำหอม” อย่างยิ่งและยังเคยทรงขับร้องถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถอีกด้วย
ส่วนเพลงคำหอมแบบโบราณหรือลาวคำหอม สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงโปรดอยู่มาก ทางคณะผู้จัดแสดงคอนเสิร์ตจึงมีการบรรจุเพลงโปรดของพระองค์ในการแสดงคอนเสิร์ตในครั้งนั้นด้วย

“สมเด็จพระบรมฯ-พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์” กำลังใจจากทูลกระหม่อมพ่อ..ยิ่งใหญ่เสมอ

ด้วยพระอัจฉริยภาพทางด้านศิลปะและการออกแบบของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาทั่วโลกในฐานะ “เจ้าหญิงดีไซเนอร์” ผู้ประสบความสำเร็จในเวทีระดับโลก ทว่า เบื้องหลังความภาคภูมิใจและรางวัลแห่งความสำเร็จของพระองค์นั้น ได้มีกำลังใจอันเปี่ยมล้นมาจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งคอยดูแลพระธิดาและให้คำปรึกษาด้วยความรักและความห่วงใยอยู่ตลอดเวลา
เมื่อครั้นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงนำผลงานการออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าร่วมโชว์ในงานปารีส แฟชั่น วีก โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จฯ ร่วมทอดพระเนตร ณ โรงละครโอเปร่า การ์นิเยร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พระธิดา

5 6

นอกจากนั้น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ยังทรงพระราชทานช่อดอกไม้แสดงความยินดีในความสำเร็จแก่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ พร้อมทรงสวมกอดด้วยความปลื้มพระทัย ถือว่าเป็นวินาทีแห่งความประทับใจที่ตราตรึงแก่สายตาและแขกผู้มีเกียรติอย่างสุดซึ้ง

รวมไปถึงครั้งที่พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมจุฬาฯ โดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) จากผลการเรียนเกรดเฉลี่ยถึง 3.93 และยังทรงได้รับรางวัลนิสิตดีเด่นประจำปีการศึกษา 2551 เนื่องจากทรงมีผลการเรียนดีเด่นด้วย ในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงร่วมแสดงความยินดีกับพระธิดาอย่างอบอุ่น อีกทั้งทรงมีรับสั่งกับพระธิดาว่าต้องให้ความสำคัญกับประสบการณ์และการเรียนรู้

นอกจากนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารทรงแสดงถึงความรักที่มีต่อพระธิดาต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรก โดยทรงดึงพระองค์หญิงเข้ามากอดและหอมอยู่หลายหน รวมถึงยังพระราชทานช่อดอกไม้ และตุ๊กตาสุนัขในชุดครุยเป็นของขวัญสำหรับบัณฑิตใหม่แห่งรั้วจุฬาฯ อีกด้วย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่ต้องบันทึกไว้ในความทรงจำ เพราะเป็นวันที่มีแต่รอยยิ้ม ความสุข ความอบอุ่นที่อบอวลหัวใจอย่างไม่มีวันลืม

สายใยรักพ่อ-ลูก สมเด็จพระบรมฯ – พระองค์ทีฯ ณ เยอรมนี

ยังคงเป็นภาพแสนตรึงใจและอบอุ่นอยู่ในหัวใจของพสกนิกรชาวไทย เมื่อได้เห็นช่วงเวลาแห่งความรักและความผูกพันระหว่างสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ
เมื่อครั้นเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ณ ประเทศเยอรมนี ในช่วงระหว่างปิดเทอมและยังได้ทรงทำกิจกรรมร่วมกัน ทั้งกิจกรรมทางน้ำและกิจกรรมกลางแจ้งได้สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนอย่างหาที่สุดมิได้

9 7 8

โดยภาพพระฉายาลักษณ์สุดแสนประทับใจชุดนี้ถูกเผยแพร่ออกสู่สายตาพสกนิกร โดยเป็นภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ เยี่ยมพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ระหว่างปิดเทอมและทรงสอนว่ายน้ำ เพราะต้องการให้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง ฝึกทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า มีความอดทน และเกิดความเป็นผู้นำที่ดี

อย่างไรก็ตาม ในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มีพระฉายาลักษณ์และคลิปวิดีโอของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันของทั้งสองพระองค์ในหลากหลายพระอิริยาบถออกมาให้ประชาชนได้ชมพระบารมีเป็นระยะๆ

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทูลกระหม่อมพ่อของพระองค์จะเสด็จฯ ไปทรงเยี่ยมและร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยกันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเล่นกีฬากลางแจ้ง อย่าง เจ็ตสกีหิมะ, ปั่นจักรยาน, ขี่ม้า, ว่ายน้ำ, พายเรือ หรือแม้กระทั่งพักผ่อนในวัยสบายๆ ของพระองค์

ที่มา manager

ข่าวเด่น , ข่าววันนี้ , คลิปข่าว

ข่าวในพระราชสำนัก
- 2-12-2016 1:47:06 โพสต์โดย : admin คนดู อ่าน 588 คน คน